Skip to main content

På Syddansk Universitetsbiblioteks er vi et team af ansatte med viden og erfaring indenfor litteratursøgninger og reviews. Vi kan råde og vejlede dig med hensyn til: valg af databaser, litteratursøgninger og referenceværktøjer. Se nærmere beskrivelse af vores tilbud og services under hjælp og vejledning.

Har du yderligere spørgsmål er du velkommen til at kontakte os .

Sidst opdateret: 27.04.2023