Skip to main content

Få en DOI

DOI er en forkortelse for Digital Object Identifier og bruges til entydigt at identificere et digital objekt. De bruges i vid udstrækning til publikationer og datasæt, så de ikke forveksles, når de f.eks. citeres. En DOI er samtidig også et permanent link, og vi anbefaler derfor at bruge et DOI link, hvis et sådan er tilgængeligt.

For at vi kan oprette en DOI, skal publikationen være oprettet i Pure, men det er muligt at få oprettet en DOI tidligt i publiceringsprocessen, hvis der er behov for det.

 

Det aktive DOI-link vil referere til publikationens side på Forskerportalen.

 

Sådan gør du:

 

Publikationen er allerede udgivet og registeret i Pure:

  • Du skal sende publikationens URL på Forskerportalen til GetaDOI@sdu.dk
  •  Vi opretter et aktivt DOI-nummer og indsætter det på Pure-registreringen

Publikationen er endnu ikke udgivet:

  • Undersøg om der automatisk oprettes en DOI i publiceringsprocessen
  • Hvis ikke, send titel og kontaktforfatter for publikationen til GetaDOI@sdu.dk
  • Vi returnerer et inaktivt DOI-nummer
  • Efter publicering send publikationen eller link hertil til GetaDOI@sdu.dk
  • Vi registrerer publikationen i Pure og DOI-nummeret aktiveres

Du kan sagtens få oprettet DOI numre til flere publikationer ved at gennemføre processen herover for hver enkel publikation du ønsker en DOI oprettet til.

Sidst opdateret: 06.06.2023