Skip to main content
Servicesider

SDU Analytics' serviceside

Uddannelsesdata

Uddannelsesdata og analyser om studerende.

Velkommen til 2023.

Nye tider, nye skikke. Denne webside opdateres ikke længere.

Vi henviser til SDU’s nye Analyseportal på url: https://kvaser.analytics.sdu.dk/

 

Her kan du finde applikationer, der kan bruges til arbejdet med uddannelseskvalitet. Applikationerne viser de officielle nøgletal for Frafald og Studietid, samt henviser til information om nøgletal for Undervisningsaktivitet, ledighed og Forskningsdækning. Det er også her, du kan finde tal for SDU`s indberetninger til Danske Universiteters nøgletal.

Nøgletal - Heltid

Uddannelsesberetningen

Fakulteternes uddannelsesberetning

Universitets uddannelsesberetning

Observationslisten 2022

Her kan du finde information om SDU´s studerende, der omfatter eksamen, studietid, frafald, deltid mv.. Data omhandler aggregerede data, og er således rettet mod fag, eksamener, uddannelser og fakulteter.

Eksamensstatistik 

Studiestartsprøver

Frafaldsmonitorering

Frafaldstrafik i uddannelsessystemet hvor frafaldne fortsætter (Maj 2021)

Deltidsapplikationen

Internationalisering

STÅ-journalen

Her findes applikationer, der giver informationen om og til centrale processer på SDU, som for eksempel ansøgningsproces, optagelsesproces og drøftelser om kapacitet.

Kandidat løbende opgørelse: Indskrevne kandidater dagsdato frem mod 1. oktober 2022, studiestart 1. september (webrapport)

Kandidat løbende opgørelse: Søgning frem mod 15. oktober, studiestart 1.feb. 2023 (webrapport)

Kandidat løbende opgørelse: Tilbudte pladser og svar 1. og 2. runde, studiestart 1. september 2022 (webrapport)

Status tilbudt plads 15. juni 2022, kandidatuddannelser. Selv-service webrapport.

Status tilbudt plads 15. juni 2022, kandidatuddannelser. Excelfil.

UFM data: Bachelorrekruttering og søgning (Webrapport)

UFM data: Kvalificerede første prioriteter ved tilbudt plads pr 28. juli (webrapport)

uni-TEST: Frekvensopgørelser 2020 - 2022 (webrapport)

Bachelor løbende opgørelse: Indskrevne bachelorer dagsdato frem mod 1. oktober, studiestart 1. september 2022 (webrapport)

Statusnotat 15. juni 2022 tilbudt plads. Pdf.

Bachelor/professionsbachelor løbende opgørelse: Søgning frem mod 5. juli, studiestart 1. september 2022 (webrapport)

Status pr. 1. februar 2022: Genindskrivninger, studieskift, overflytning samt genoptag

Status på Vinteroptag 2022 (pdf)

Status på bachelorsøgningen 15. marts 2022

Statusnotat på bachelorsøgningen pr. 15. marts 2022 til SDU og sektoren (pdf)

Supplerende notat m. indsigter fra bachelorsøgningen pr. 15. marts (pdf)

Værktøj til beregning af retskravsbachelorer

Bachelor Overbookingsværktøj

Kvote 2 søgning om optag på bachelor (KOT) september 2022

Status på kandidatsøgning 1. runde, 2022

Statusnotat (pdf) på kandidatsøgning pr. 1.marts, 1. runde, 2022

Kandidat Overbookingsværktøj

Tilbudt plads til kandidatuddannelser for optag til 1. sep. 2022, 1. runde

Søgning på kandidat om vinteroptag (deadline 15. oktober 2022)

Søgning på kandidat om sommeroptag (data låst 1. marts 2022)

SDU foretager en række undersøgelser med fokus på de studerendes trivsel og studiestart. Fælles for disse applikationer er, at de er foretaget på tværs af og på alle fakulteter samtidig med fælles spørgeramme. 

Danmarks Studieundersøgelse

Studiestarts- og Kandidatintroduktionsundersøgelse

SMU heltid 

SMU deltid 

 

Kontakt gerne SDU Analytics

Ønsker, hjælp, mødedeltagelse og spørgsmål vedrørende uddannelsesdata og studiestatistik sendes til sduanalytics@sdu.dk

Hvis der er adgangsbegrænsning på en præsentation, som du ønsker at benytte skriver du til dataadgang@sdu.dk med din nærmeste leder i cc.

Nyheder om data og analyser findes på: https://sdunet.dk/da/servicesider/analytics

Sidst opdateret: 06.10.2023