Skip to main content

SDU Analytics' serviceside

Uddannelsesdata

Uddannelsesdata og analyser om studerende.

SDU’s uddannelsesdata består af data om SDU’s uddannelser og SDU’s studerende.

SDU’s uddannelsesdata anvendes til flere formål.

  1. Dokumentation til officielle indberetninger og eksterne compliancekrav, f.eks. strategisk rammekontrakt med UFM
  2. Dokumentation i form af studiestatistik til understøttelse af indikatorer i SDU’s uddannelseskvalitetspolitik
  3. Dokumentation til sagsbehandling og administrative afgørelser via administrative lister
  4. Tal og analyser til forretningsudvikling af SDU’s uddannelsesudbud

Præsentationer af SDU’s uddannelsesdata er til rådighed for SDU’s ansatte, når de er logget ind på SDU’s netværk (udefra forudsættes opkobling via VPN).
Nogle præsentationer er selv-service-rapporter, hvor man via filtrering kan finde de ønskede oplysninger, andre præsentationer er notat eller lister uden valgmuligheder.

Det samlede katalog af tal og analyser på uddannelsesområdet findes på: https://analyser.sdu.dk/sdua_edudata.html

Nedenfor kan du åbne et af de klassiske temaer og udvælge den præsentation, som der ønskes adgang til.

Her kan du finde officielle tal om SDU. Informationerne opdateres én gang årligt (i oktober), og kan derefter sammenlignes med tidligere år. Du kan blandt andet se årets søgning, optag, studenterbestand, dimittender, karakterer, STÅ mm. Information om nævnte områder kan blandt andet ses fordelt på Campus, Fakultet, Uddannelse, Uddannelsestype og mange flere.

 I tillæg er det også her, du finder information om personale, bygninger og regnskab.

Statistisk Årbog

Her kan du finde applikationer, der kan bruges til arbejdet med uddannelseskvalitet. Applikationerne viser de officielle nøgletal for Frafald og Studietid, samt henviser til information om nøgletal for Undervisningsaktivitet, ledighed og Forskningsdækning. Det er også her, du kan finde tal for SDU`s indberetninger til Danske Universiteters nøgletal.

Nøgletal - Heltid

Uddannelsesberetningen

Fakulteternes uddannelsesberetning

Universitets uddannelsesberetning

Observationslisten 2022

Her kan du finde information om SDU´s studerende, der omfatter eksamen, studietid, frafald, deltid mv.. Data omhandler aggregerede data, og er således rettet mod fag, eksamener, uddannelser og fakulteter.

Eksamensstatistik 

Studiestartsprøver

Frafaldsmonitorering

Frafaldstrafik i uddannelsessystemet hvor frafaldne fortsætter (Maj 2021)

Deltidsapplikationen

Internationalisering

STÅ-journalen

SDU foretager en række undersøgelser med fokus på de studerendes trivsel og studiestart. Fælles for disse applikationer er, at de er foretaget på tværs af og på alle fakulteter samtidig med fælles spørgeramme. 

Danmarks Studieundersøgelse

Studiestarts- og Kandidatintroduktionsundersøgelse

SMU heltid 

SMU deltid 

Her er samlet nogle applikationer, som kan bruges i administrative arbejdsgange og processer. Applikationerne kan lave lister over studerende, der kan hjælpe for eksempel i arbejdet med dimittender, eksamener og eksamensprotokoller.  Der kræves godkendelse for adgang til alle applikationerne - se evt. mere under "Hjælp til Whitebook". 

Bestandliste

Forsinkelsesliste

Optag via KOT - Tidligere indskrivninger

Udmeldte de seneste 30 dage

Karaktergennemsnit, opslag

Dimittendliste

Eksamensbevisliste

Eksamensprotokol

Forudsætningsprøver med resultat

Personliste - Studieadministration

Personliste - Orientation Day [Periodelukket ift anvendelse] 

Ja tak til plads - Personliste 


Ønsker til studiestatistik?
Forespørgsler sendes til: sduanalytics@sdu.dk

For at hjælpe dig bedst muligt, og sikre de samlede prioriteringer i forhold til alle hensyn, bedes du i din mail skrive:

  • Emne: Hvad skal data/tal/opgørelser/studiestatistikken belyse?
  • Anvendelse: Hvad skal data/tal/opgørelser/studiestatikken konkret bruges til? Fx i hvilke fora / beslutningsprocesser o.l.
  • Need-to-have fremfor nice-to-have: Vær specifik i forhold til de ønskede informationer, fx hvilken tidsperiode, hvilke uddannelse/studerende m.v.
  • Ønsker til leverancetidspunkt: Vi prioriterer løbende, og der kan være forlænget leverancetid i 2022 pga systemomlægning, men angiv gerne en anvendelsesdato.

Data som udleveres, skal opbevares og behandles efter SDU’s principper for databeskyttelse.Læs mere om databeskyttelse, informationssikkerhed og GDPR HER
 

Mere end blot SDU’s egne systemdata

SDU Analytics stiller en række yderligere analytiske præsentationer til rådighed i relation til uddannelsesområdet, fx benchmark af de danske universiteter og status på international ranglister m.v. Samlet set findes al decision intelligence for SDU’s ansatte på analyser.sdu.dk 
 

Statistisk Årbog har stærke tidsserier

Statistisk Årbog stiller de almindelige offentlige tilgængelige oplysninger til rådighed. Statistisk Årbog opdateres årligt og indeholder en lang række gode tidsserier. Statistisk Årbog findes HER.
 

Kontakt gerne SDU Analytics

Hvis der er adgangsbegrænsning på en præsentation, som du ønsker at benytte skriver du til dataadgang@sdu.dk med din nærmeste leder i cc.

Ønsker, hjælp og spørgsmål til uddannelsesdata samt studiestatistik sendes til sduanalytics@sdu.dk
Alle andre spørgsmål, eksempelvis ønsker til oplæg, mødedeltagelser m.v. sendes til sduanalytics@sdu.dk
Nyheder om data og analyser findes på vores nyhedsside
Læs mere om SDU Analytics på sdu.dk

Sidst opdateret: 17.03.2022