Skip to main content

360 grader ledelsesfeedback

Gennemførelse af 360 grader ledelsesfeedback skal medvirke til:

 • En grundig og systematisk feedback til den enkelte leder fra medarbejdere, lederkolleger, samarbejdspartnere og nærmeste chef
 • Dialog og forventningsafstemning af ledelsesopgaven
 • Udvikling af personlig handleplan
 • Et fælles sprog om ledelse på SDU

Dataindsamlingen til 360 grader ledelsesfeedback gennemføres som en webbaseret spørgeskemaundersøgelse. Hvert spørgsmål besvares ved et pointsystem, hvor 0 gives for tilpas og +1 og +2 gives for for meget, mens –1 og -2 gives for for lidt.

Spørgeskemaet er bygget op omkring SDU’s ledelseskompas’ 4 perspektiver. Der er i alt 29 spørgsmål. Efter hvert perspektiv er der mulighed for at angive begrundelser.

Lederen har til ledelsesfeedbacken i samråd med sin nærmeste chef udvalgt en række respondenter, som er repræsentative for fokuspersonens kontaktflade:

 • Min. 4 og maks. 15 medarbejdere, som fokuspersonen enten har formel kompetence til at afholde medarbejderudviklingssamtaler med eller har f.eks. et fagligt ledelsesansvar overfor, på baggrund af følgende principper:
 1. At forskellige personalegrupper og funktioner er repræsenteret.
 2. At der sikres en reel afspejling af medarbejdergruppens kønssammensætning.
 3. At både erfarne og nye medarbejdere medvirker.
 4. At respondenterne har kendskab til fokuspersonen og vurderer, at respondenterne kan give kvalificeret feedback på vedkommendes ledelsespraksis.
 • 3-6 lederkolleger og/eller samarbejdspartnere. Ordet kollega forstås her bredt, det kan fx være sideordnede og/eller faglige kolleger eller andre sparringspartnere. Samarbejdspartnere kan være både interne og eksterne.

 • Nærmeste chef.

Hent spørgeskemaet som PDF

Hent en udvidet vejledning som PDF

Download the full guide as a PDF

Kontakt:

Organisationskonsulent Martin Karstoft, Mail: karstoft@sdu.dk, Mobil: 6011 2790

Send en mail

Sidst opdateret: 13.09.2021