Skip to main content

Ledersparringsgrupper

Udbytte

  • Coaching i teamet på lederrollen, udfordringer, udviklingsplaner og temaer
  • Større kendskab til andre ledere og enheders opgaver – større sammenhængskraft i organisationen
  • Producere og dele nyskabende redskaber til udvikling af enheder.
  • Sparring på individuelle lederudviklingsplaner som opfølgning på lederfeedback
  • Sparring på træning og efteruddannelse
  • Besøgsordninger med observation og feedback

Tilmelding og opstart

Ledersparringsgrupperne sammensættes løbende af konsulenter i HR. Ved tilmelding vil du få en bekræftelse, og komme på en venteliste. Du vil modtage en mail når der er oprettet en ny sparringsgruppe med plads til dig. Sparringsgrupperne bliver sammensat ud fra anciennitet, stillingstype (VIP/TAP), ledelsesniveau og på tværs af fakulteter.

Møderne faciliteres i første omgang af en erfaren konsulent fra HR.


Tilbage til netværk for ledere

Kontakt:

Organisationskonsulent Martin Karstoft, Mail: karstoft@sdu.dk, Mobil: 6011 2790

Send en mail

Sidst opdateret: 06.07.2022