Skip to main content

HR serviceside

Kompetenceplan

AFTAL KOMPETENCEUDVIKLING - Drøft behov og ønsker til kompetenceudvikling, lav en plan og fordel ansvaret for konkrete initiativer mellem leder og medarbejder. Aftal hvordan I følger op.

Som en del af udviklingssamtalen, eller i umiddelbar forlængelse af samtalen, udarbejdes en kompetenceplan for medarbejderen. I kan bruge skabelonen til højre.

Inspiration til kompetenceudvikling

Få inspiration til kompetenceudvikling i SDU's strategier for karriere- og kompetenceudvikling for VIP og TAP.
Se kompetenceudviklingstilbud på SDU og i regi af AEU (universiteternes fælles efteruddannelse).

Undgå et for ensidigt fokus på kurser, og overvej hvordan kompetencer også kan opnås via opgaver, sparringsforløb, sidemandsoplæring, jobrotation mm. Overvej, hvad der giver mening og værdi.

Kompetenceplan

Download her

Sidst opdateret: 27.03.2023