Skip to main content

HR serviceside

Udviklingssamtaler

TAL OM DÉT, DER ER VIGTIGT - God forberedelse og fokusering af udviklingssamtalen giver det bedste udbytte for både leder og medarbejder.

Hvorfor afholde udviklingssamtaler?
Formålet med årlige udviklingssamtaler er at følge op på den enkelte medarbejders arbejdsopgaver og arbejdsliv i det forgangne år og formulere fremadrettede udviklingsplaner. Leder og medarbejder vurderer i samtalen, hvordan ønskerne til kompetenceudvikling ligger i forhold til universitetets og enhedens strategi og mål. Udviklingssamtalen er et vigtigt redskab til at sikre sammenhæng og strategisk retning i kompetenceudviklingen for den enkelte medarbejder og for gruppen og enheden. 
Udviklingssamtalen er ikke en erstatning for den løbende dialog og feedback mellem leder og medarbejder. Det bør fortsat ske i det daglige. Det er heller ikke en lønforhandling eller samtale, hvor der er fokus på opsparet kritik. 

Målet med udviklingssamtaler er meningsfulde samtaler, der både bidrager til at sikre retning, engagement og samspil i de konkrete arbejdsopgaver og udvikling hos den enkelte medarbejder samt understøtter den overordnede strategi på SDU og i den lokale enhed.

Forberedelse for medarbejdere

Download

Forberedelse for ledere

Download

Sidst opdateret: 27.03.2023