Skip to main content

Send din kommentar

SDG og SDU

Nye retningslinjer for brug af SDG ikon.

På direktionsmødet d. 24. oktober 2019 blev det besluttet, at Co-branding mellem SDU og SDG ophører som en konsekvens af de nye retningslinjer udstedt af FN. Med Co-branding menes, at både SDU's logo og verdensmålsikon optræder side om side. FN's nye retningslinjer betyder, at der altid skal være en bestemt følgetekst, og derfor optræder SDU logo ikke længere sammen med verdensmålsikonet.

FN´s grafiske verdensmålshjul må gerne benyttes alene i sammenhænge, hvor det giver mening, dvs. hvor SDU faktisk arbejder med verdensmålene.

Derudover tiltrådte direktionen de generelle kreative principper for co-branding af FN´s verdensmål, herunder princippet overført til en webkontekst.

Yderligere materiale og informationer fra FN om verdensmålene findes på:
https://www.un.org/sustainabledevelopment/news/communications-material/

  

Man må ikke bruge kombinationen af SDU's logo og SDG ikonet

Kombinationen af SDU's logo og FN's verdensmåls ikon må ikke længere benyttes.

 

Sidst opdateret: 03.10.2023