Skip to main content

Adgangskort og nøgler

Teknisk Service håndterer produktionen og leveringen af nøgler og adgangskort til ansatte, studerende og gæster. 

På denne side kan du læse mere om:

 • Adgangskort til ansatte. Hvor du bestiller og afhenter, hvordan du benytter kortet og hvad du gør hvis du mister det.
 • Adgangskort til studerende. Hvor bestiller de studerende deres kort og hvor afhenter de det. 
 • Udstedelse af gæstekort til f.eks. håndværkere.
 • Bestilling af nøgler.

Adgangskort

SDU har et fælles elektronisk adgangskontrol system. Formålet er at øge sikkerheden og forenkle administrationen af adgangen til universitetets bygninger.

Som hovedregel vil universitetets yderdøre være åbne mandag til fredag i tidsrummet fra kl. 7.00 til 18.00. Ønskes der adgang udenfor disse tidspunkter, skal du benytte adgangskortet. Ved brug af adgangskortet kan man komme ind ad alle yderdøre med kortlæsere udenfor normal åbningstid, samt ad de interne døre, som er relevante i forhold til dit ansættelsessted.

Der er alarm på alle yderdøre. Alarmen udløses, hvis døren åbnes uden brug af kort, samt hvis døren blokeres i åben tilstand.

Ansatte

Ved ansættelse bestilles dit adgangskort via "blå blanket" med de relevante oplysninger. Kortet kan afhentes ved skranken hos Studie Service.

Studerende

De studerende bestiller deres studiekort, som også fungerer som adgangskort, via www.studiekort.sdu.dk. Kortet bliver sendt via post til deres folkeregisteradresse. Hvis det er en studerende med udenlandsk adresse, skal kortet afhentes ved skranken hos Studie Service.

Gæstekort

Gæstekort bestilles via henvendelse til Teknisk Service på 8888@sdu.dk. Kortet afhentes hos Teknisk Service.

Ændring af rettigheder

Hvis rettighederne på dit adgangskort skal ændres, skal du rette henvendelse til Teknisk Service via 8888@sdu.dk.

Første gang du bruger adgangskortet, skal du:
 1. Find en indgang hvor der er en kortlæser med display. (Hovedindgangen, samt indgang G og S i Odense kan ikke benyttes)
 2. Træk kortet igennem slidsen på højre side af kortlæseren. Hvis kortlæseren godkender kortet, vil der stå "INDTAST NY PIN-KODE" i displayet.
 3. Indtast 4 cifre efter eget ønske.
 4. Gentag de 4 cifre. Den dobbelte indtastning skal kun ske første gang kortet benyttes.
Herefter:

Nu kan du benytte adgangskortet til at få adgang til alle yderdøre, samt ad de interne døre der er relevante i forhold til dit ansættelsessted. 

Derudover benyttes adgangskortet som legitimation, til tidsregistrering og kopimaskinerne. 

Mistet kort

Hvis du har mistet dit kort skal du rette henvendelse til 8888@sdu.dk, så kortet kan blive spærret og du kan bestille et nyt. 

Defekt kort

Hvis dit kort er knækket, eller der er opstået en anden defekt kan du rette henvendelse til skranken hos Studie Service, som printer et nyt kort til dig. 

Hvis dit kort ikke virker, kan der være mulighed for tastefejl i pinkoden, og prøv derfor igen. Hvis du taster din pinkode forkert 3 gange, vil dit kort blive spærret, også selvom det ikke er sket på samme kortlæser. Du kan få åbnet dit kort igen ved at henvende dig til Teknisk Service via 8888@sdu.dk.

 

Nøgler

Teknisk Service leverer følgende nøgler:

 • Hovednøgler. Bestilles via henvendelse til Teknisk Service.
 • Fællesadministations nøgler. Bestilles via henvendelse til Teknisk Service.
 • Institutnøgler. Institutøgler administreres af instituttet selv som også står for udlevering. Nøglerne bestilles hos Teknisk Service, forventet leveringstid er ca. 8. dage. 
 • Udlånsnøgler til undervisningslokaler. Lånes via henvendelse til Teknisk Service.
Fejlmelding eller bestilling?

kontakt da 8888@sdu.dk

Ansvarlig for siden: Teknisk Service

Sidst opdateret: 16.02.2022