Skip to main content

Adgangskort og nøgler

Teknisk Service håndterer produktionen og leveringen af nøgler og adgangskort til ansatte, studerende og gæster. 

På denne side kan du læse mere om:

  • Adgangskort til ansatte. Hvor du bestiller og afhenter, hvordan du benytter kortet og hvad du gør hvis du mister det.
  • Adgangskort til studerende. Hvor bestiller de studerende deres kort og hvor afhenter de det. 
  • Udstedelse af gæstekort til f.eks. håndværkere.
  • Bestilling af nøgler.

Adgangskort

SDU har et fælles elektronisk adgangskontrol system. Formålet er at øge sikkerheden og forenkle administrationen af adgangen til universitetets bygninger.

Som hovedregel vil universitetets yderdøre være åbne mandag til fredag i tidsrummet fra kl. 7.00 til 19.00, og lørdag 7.30-17.00.

Ønskes der adgang udenfor disse tidspunkter, skal du benytte adgangskortet. Ved brug af adgangskortet kan man komme ind ad alle yderdøre med kortlæsere udenfor normal åbningstid, samt ad de interne døre, som er relevante i forhold til dit ansættelsessted.

Der er alarm på alle yderdøre. Alarmen udløses, hvis døren åbnes uden brug af kort, samt hvis døren blokeres i åben tilstand.


Ansatte

Ved ansættelse bestilles dit adgangskort via HCM, og sendes med intern post til rekvirent.

Studerende

Som studerende skal du bestille dit studiekort, som også fungerer som adgangskort, via http://studiekort.sdu.dk. Kortet bliver sendt via post til din folkeregisteradresse. Hvis du har en udenlandsk adresse, skal kortet afhentes ved skranken hos Studie Service.

Gæstekort

Gæstekort bestilles via HCM, og sendes med intern post til rekvirent.

Ændring af rettigheder

Hvis rettighederne på dit adgangskort skal ændres, skal du rette henvendelse til Teknisk Service via 8888@sdu.dk.

 


Du skal selv aktivere kortet.

SDU har to forskellige IT-løsninger til adgangskontrol, og derfor er der to forskellige måder, at aktivere sit kort:

Løsning 1 (Esbjerg, Kolding, Odense og Slagelse)

A)Brug tablets

Du kan bruge de tablets, der er opsat ved indgangene indenfor.
Hold kortet op til kortlæseren ved skærmen, og følg dernæst instruktionerne på skærmen.

B) Send en mail til adkrobot@sdu.dk

Skriv din ønskede pin-kode i emnefeltet på mailen på følgende måde:

nypin kortnummer ønsket pinkode
Eksempel: nypin 281213 6541

Husk mellemrum.
Bemærk du skal sende e-mailen fra din SDU-mail

Løsning 2 (Sønderborg og Winsløwparken):

For at aktivere dit adgangskort skal du stå ved en Buanco-kortlæser med display. De er placeret ved alle indgange.
Træk dit adgangskort igennem slidsen på højre side af kortlæseren i en let glidende bevægelse. Kortet skal vende som vist på kortlæseren - med den brune stribe mod venstre.
Når kortlæseren har godkendt dit adgangskort, vil der stå "INDTAST NY PIN-KODE" i displayet.
Indtast 4 cifre efter eget valg.
Gentag de 4 cifre

Send en mail til adkrobot@sdu.dk
Skriv din ønskede pin-kode i emnefeltet på mailen på følgende måde:
nypin kortnummer ønsket pinkode
Eksempel: nypin 281213 6541

Husk mellemrum.
Bemærk du skal sende e-mailen fra din SDUmail.

Mistet kort

Hvis du har mistet dit kort skal du rette henvendelse til skranken hos Studenterservice, som printer et nyt kort til dig.
I byerne skal du henvende dig på betjentkontoret. 

Defekt kort

Hvis dit kort er knækket, eller der er opstået en anden defekt kan du rette henvendelse til skranken hos Studenterservice, som printer et nyt kort til dig.
I byerne skal du henvende dig på betjentkontoret. 

I forbindelse med produktion af adgangskort opbevarer SDU persondata i form af navn og foto. For studerende opbevares herudover oplysninger om cpr.nr. og adresse. På adgangskortet fremgår kun navn.

Et adgangskort giver adgang til relevante bygninger og lokaler på SDU knyttet til ens brugerprofil. Når adgangskortet anvendes ved en af SDU’s terminaler, så gemmer SDU data om hvor og hvornår kortet er anvendt. Data opbevares 1 år efter studie- eller ansættelsesstop af hensyn til historik og eventuel genindskrivning eller genansættelse, hvorefter data slettes.

Kontakt 8888@sdu.dk hvis du har spørgsmål til adgangskort.

Nøgler

Teknisk Service leverer følgende nøgler:

Hovednøgler
Bestilles via 8888@sdu.dk.

Fællesadministrationsnøgler
Bestilles via 8888@sdu.dk..

Udlånsnøgler til undervisningslokaler
Lånes via henvendelse til 8888@sdu.dk..

Institutnøgler
Institutnøgler administreres af instituttet selv som også står for udlevering.
Nøglerne bestilles via 8888@sdu.dk, forventet leveringstid er ca. 8. dage. 

 

Fejlmelding eller bestilling?

kontakt da 8888@sdu.dk

Sidst opdateret: 10.03.2023