Skip to main content

Alarm og sikring af bygninger

Teknisk Service etablerer og servicerer alarmerings- og sikringsanlæg på SDU, omfattende: 

  • Elektronisk og mekanisk sikring af vinduer, døre, rum og skalsikring.
  • Sikkerhedskameraer.

Elektronisk og mekanisk sikring

Teknisk Service håndterer adgangskontrol på yderdøre samt låse og nøgler til øvrige døre. I samarbejde med de enkelte institutter eller afdelinger udarbejder vi en låseplan, som er en integreret del af universitetets overordnede låsesystem. For mere information vedr. adgangskort og udlevering af nøgler klik her.

Ved indbrud, tyveri og hærværk er det  afdelingen selv der er ansvarlig for at der sker opfølgning.

Alarmer uden for normal åbningstid varetages af Teknisk Service.

Ved ønske om yderligere sikring samarbejder Teknisk Service gerne med de enkelte institutter eller afdelinger om at finde den rigtige løsning til den rigtige pris, samt at få udarbejdet en instruks over, hvem gør hvad, når alarmen lyder. Disse løsninger betales af rekvirenten.

Sikkerhedskameraer

Teknisk Service står for opsætning, drift, kontrol og vedligeholdelse af sikkerhedskameraer på SDU. Formålet med opsætning af sikkerhedskameraer er, at styrke trygheden og sikkerheden for studerende, ansatte og husets øvrige brugere. Teknisk Servce foretager altid en konkret vurdering inden kamera opsættes og opsætter synlig skiltning i overvågede områder.

Læs mere om sikkerhedskameraer i SDU's sikringspolitik her

Kontakt Teknisk Service på 8888@sdu.dk ved spørgsmål eller ønske om opsætning. 

Fejlmelding eller bestilling?

kontakt da 8888@sdu.dk

Sidst opdateret: 15.03.2023