Skip to main content

Folie og skiltning

Teknisk Service opsætter folie, hvor der er behov for afskærmning på glasdøre og glaspartier.

I udformningen af skilte tager vi afsæt i en række standarder, som udgør et samlet system, der i samspil skal give de bedst mulige forudsætninger for at finde rundt på SDU's lokaliteter.

I designet af både folier og skilte holder vi os indenfor rammerne af SDU's gældende designguide. Dertil kommer beredskabsskilte, som følger gældende lovgivning.

Bestilling

Bestillinger af folie og skilte herunder beredskabskilte foregår ved henvendelse til 8888@sdu.dk.

Send en mail med angivelse af:

  • Behov: Folie på dør eller glasparti? Udskiftning af tekst på eksisterende skilt? Tilføjelse af tekst til eksisterende skilt? Nyt skilt?
  • Indhold: Hvad skal skiltet indeholde? Tekst? Piktogram? Beredskabsskilt?
  • Placering: Hvor skal folien/skiltet sættes op? Hvilken afdeling? På hvilken gang? Evt. lokalenummer? Vær så præcis som mulig i stedsangivelsen og medsend gerne foto, der viser, hvor folien eller skiltet skal sættes op.

Når vi har modtaget henvendelsen, vurderer vi om og i givet fald hvordan, bestillingen passer ind i gældende rammer. Afhængigt af vores vurdering returnerer vi enten med en mail med begrundelse for en evt. afvisning eller en besked om, at vi er gået i gang og en skitsering af det videre forløb frem mod, at folien eller skiltet er monteret.

Spørgsmål eller bestilling?

kontakt da 8888@sdu.dk

Ansvarlig for siden: Teknisk Service

Sidst opdateret: 19.10.2021