Skip to main content

SurveyXact

Oprettelse som bruger sker via linket https://wayf.survey-xact.dk, hvor du skal vælge Syddansk Universitet og benytte jeres SDU-login.

Opstår der yderligere problemer skal henvendelse ske til den administrator, der dækker det område du er tilknyttet:

Naturvidenskabeligt Fakultet: Gitte Toftgaard Jørgensen, gittet@sdu.dk
Teknisk Fakultet: Sara Kvist, sark@tek.sdu.dk
Humanistisk Fakultet: Rune Nørgaard Jørgensen, rune@sdu.dk
Sundhedsvidenskabeligt Fakultet: Kristian Helverskov Petersen, khpetersen@health.sdu.dk
Fællesadministrationen: Mikkel Seesko, mise@sdu.dk

SDU Analytics

  • Campusvej 55
  • Odense M - 5230
  • Telefon: 65 50 10 29

Ansvarlig for siden: SDU Analytics

  • SDU Analytics
  • Campusvej 55
  • Odense M - 5230
  • Telefon: 65 50 10 29

Sidst opdateret: 08.10.2021