Skip to main content

Om uddannelsesadministration

Sommerferie

Henvendelser fra studerende i fakultære og fællesadministrative enheder

Første udgivelse: 17. juni 2022
Opdateret: 29. juni 2022

Sommeren er kommet og mange ansatte på SDU holder velfortjent ferie. Derfor kan åbningstider for fakultære og fællesadministrative enheder, som modtager henvendelser fra studerende, også afvige fra det normale.

Her på siden har vi samlet åbningstiderne for de mest brugte enheder og services, som studerende kan efterspørge i løbet af sommeren, så du kan orientere dig, hvis du får brug for det.

Rigtig god sommer!

Uddannelse

Fakultetets studievejledning er lukket i uge 30 og ellers tilgængelig som normalt. 

Bemandingen i fakultetets studiesekretariat på SDU Odense er stærkt reduceret i ugerne 28, 29, 30 og 31 og ellers er sekretariatet tilgængelig som normalt.

Kontaktoplysninger fremgår af studiesiderne på MitSDU.

 (Se under 'Studieservice by' længere ned på siden for en anden campus.)

Fakultetets studievejledning er lukket uge 28, 29 og 30 og ellers tilgængelig som normalt.

Tlf.: 6550 4387
Mail: studyscience@sdu.dk

Studiekontakten - Studieadministrationen på SAMF, der modtager henvendelser fra studerende indskrevet på SDU Odense, er lukket i ugerne 28 og 29 og tyndt bemandet i ugerne 27 og 30. Derudover er Studiekontakten tilgængelig som normalt. 

Henvendelser fra studerende modtages via SPOC.

 (Se under 'Studieservice by' længere ned på siden for en anden campus.)

SUND Uddannelse har nedsat bemanding i ugerne 29 og 30, og nogle henvendelser vil være så specifikke at man kan blive bedt om at afvente svar, til den relevante medarbejder er tilbage fra ferie. Derudover er SUND Uddannelse tilgængelig som normalt. 

Tlf.: 6550 3903
Mail: sund-uddannelse@health.sdu.dk
Hjemmeside: Se evt. studiesiderne på MitSDU

TEK Uddannelseskoordinering og -support har nedsat bemanding i ugerne 28, 29 og 30, og nogle henvendelser vil være så specifikke at man kan blive bedt om at afvente svar, til den relevante medarbejder er tilbage fra ferie. Derudover er TEK Uddannelseskoordinering og -support tilgængelig som normalt. 

Mail: tek-studie@tek.sdu.dk
Hjemmeside: Se evt. studiesiderne på MitSDU

 (Se under Studieservice Sønderborg længere ned på siden for SDU Sønderborg.)

I hele juli er åbningstiden reduceret til kl. 10-12. Der kan i perioden være længere svartid på specifikke henvendelser.
Derudover er Studieservice Esbjerg tilgængelig som normalt. 

Tlf.: 6550 1103
Mail: studieservice-es@sdu.dk
Hjemmeside: mitsdu.dk/studenterservice

I hele juli er åbningstiden reduceret til kl. 10-12. Der kan i perioden være længere svartid på specifikke henvendelser.
Derudover er Studieservice Kolding tilgængelig som normalt.

Tlf.: 6550 1101
Mail: studieservice-ko@sdu.dk (vedr. alle generelle henvendelser samt internationale uddannelser), studieservice-ko-hum@sdu.dk (vedr. humanistiske uddannelser), studieservice-ko-sam@sdu.dk (vedr. samfundsvidenskabelige uddannelser)
Hjemmeside: mitsdu.dk/studenterservice

I hele juli er åbningstiden reduceret til kl. 10-12 og henvendelse kan ske digitalt. Der kan i perioden være længere svartid på specifikke henvendelser.
Derudover er Studieservice Slagelse tilgængelig som normalt.

Tlf.: 6550 1114
Mail: studieservice-sl@sdu.dk
Hjemmeside: mitsdu.dk/studenterservice

I hele juli er åbningstiden reduceret til kl. 10-14. Der kan i perioden være længere svartid på specifikke henvendelser.
Derudover er Studieservice Sønderborg tilgængelig som normalt.

Tlf.: 6550 1102
Mail: sdu-soenderborg@sdu.dk
Hjemmeside: mitsdu.dk/studenterservice

Optagelse

I ugerne 28 og 29 samt mandag, tirsdag og onsdag i uge 30 er åbningstiden reduceret til kl. 10-12. Torsdag og fredag i uge 30 er åbningstiden kl. 9-15.
Derudover er Optag Bachelor tilgængelig som normalt.

Tlf.: 6550 1051
Mail: optag@sdu.dk
Hjemmeside: sdu.dk

Kandidatoptag er tilgængelig som normalt.

Tlf.: 6550 1052
Mail: Henvendelse sker via SPOC
Hjemmeside: sdu.dk

Vejledning & andre services

Syddansk Universitetsbiblioteks betjeningstider ser sådan ud i sommerperioden (juli og august):

Esbjerg og Kolding
Mandag - torsdag 9-15, 
Fredag 9-14

Odense
Mandag- fredag 9-15

Slagelse
Fra 27. juni til og med 12. august
Mandag - fredag 10-14

Sønderborg
Mandag - torsdag 8-16
Fredag 8-14

De aktuelle betjeningstider for bibliotekets afdelinger kan ses her.

SDU Odense, Studenterservice-IT

Åbningstider er som følgende:

1. - 27. juli 2022 (begge dage inklusive, dog ikke i weekenden) kl. 10-14
28. juli - 19. august 2022 (begge dage inklusive, dog ikke i weekenden) kl. 8-16
22. - 26. august 2022 (begge dage inklusive) kl. 8-18, 27. august kl. 9-16

Tlf.: 6550 2990
Mail: servicedesk@sdu.dk
Hjemmeside: mitsdu.dk/it

SDU i de øvrige campusbyer

Åbningstider annonceres lokalt
eller
Tlf.: 6550 2990
Mail: servicedesk@sdu.dk
Hjemmeside: mitsdu.dk/it

Karrierevejledningen er lukket i ugerne 27, 28, 29 og 30. Der vil i perioden blive holdt øje med mailen. I ugerne 31 og 32 vil der være mulighed for online vejledning.
Derudover er Karrierevejledningen tilgængelig som normalt. 

Tlf.: 6550 1056
Mail: karriere@sdu.dk
Hjemmeside: mitsdu.dk/karriere

SDU Elite er lukket i ugerne 28, 29 og 30.
Derudover er SDU Elite tilgængelig som normalt.

Tlf.: 6550 2169
Mail: elite@sdu.dk
Hjemmeside: sdu.dk

SDU International har åbent alle hverdage kl. 10-14 i ugerne 27, 28 og 31.
I ugerne 29 og 30 er der lukket for fysisk fremmøde, telefonen er åben kl. 10-14 og mails besvares stadig.
Derudover er SDU International tilgængelig som normalt.

Tlf.: 6550 2264
Mail: Henvendelse sker via SPOC

I uge 29 skal henvendelse ske via telefon, mail besvares mandag og tirsdag. I uge 30 skal henvendelse ske via telefon og mail.
Derudover er SPS tilgængelig som normalt.

Tlf.: 6550 1800
Mail: Henvendelse kan ske via SPOC eller direkte til sps@sdu.dk
Hjemmeside: mitsdu.dk/sps

Studenterservice på SDU Odense er lukket for fysiske henvendelser i ugerne 27, 28, 29 og 30. Henvendelse kan ske i den normale åbningstid (mandag til fredag, kl. 10-14) via telefon og mail.
Derudover er Studenterservice tilgængelig som normalt.

Tlf.: 6550 1050
Mail: Henvendelse sker via SPOC
Hjemmeside: mitsdu.dk/studenterservice

I uge 28 er der lukket, dog med mulighed for telefonisk henvendelse i den normale telefontid (mandag og onsdag kl. 10-12). I ugerne 29 og 30 er der nedsat bemanding.
Derudover er Studie- og trivselsvejledningen tilgængelig som normalt.

Tlf.: 6550 1801
Mail: vejledning@sdu.dk
Hjemmeside: mitsdu.dk/studieogtrivsel

I ugerne 29 og 30 er telefonen lukket, men mail besvares.
Derudover er SU tilgængelig som normalt.

Mail: Henvendelse sker via SPOC.
Hjemmeside: mitsdu.dk/su

Uddannelsesjura & Registratur er tilgængelig som normalt.

Tlf.: 6550 1059
Mail: Henvendelse sker via SPOC.
Hjemmeside: mitsdu.dk/studenterservice

 

Er du usikker på, hvem en studerende skal henvende sig til på SDU, så henvis vedkommende til Studenterservice uanset, hvilken campus den studerende er indskrevet på.

Studenterservice (Zonen) ligger fysisk på SDU Odense, men er lukket for fysiske henvendelser i ugerne 27, 28, 29 og 30. Dog kan henvendelse ske via telefon og mail i den normale åbningstid (mandag til fredag, kl. 10-14).
Derudover er Studenterservice tilgængelig som normalt.

Tlf.: 6550 1050
Mail: Henvendelse sker via SPOC
Hjemmeside: mitsdu.dk/studenterservice

 

 

FAQ til studerende

Ved spørgsmål vedr. Covid-19 og deres studie

Redaktionen afsluttet: 29.06.2022