Skip to main content

Om uddannelsesadministration

Juleferie

Henvendelser fra studerende i fakultære og fællesadministrative enheder

Første udgivelse: 14. december 2022
Opdateret: 19. december 2022 (SUND er tilføjet under 'Uddannelse')

Julen er kommet og mange ansatte på SDU holder velfortjent ferie. Derfor kan åbningstider for fakultære og fællesadministrative enheder, som modtager henvendelser fra studerende, også afvige fra det normale.

Her på siden har vi samlet åbningstiderne for de mest brugte enheder og services, som studerende kan efterspørge i løbet af den næste tid, så du kan orientere dig, hvis du får brug for det.

Rigtig god jul og godt nytår!

Uddannelse

Fakultetets studievejledning er lukket mellem jul og nytår.

Bemandingen i fakultetets studiesekretariat på SDU Odense er stærkt reduceret d. 22. og 23. december og i uge 52. Ellers er sekretariatet tilgængeligt som normalt.

Kontaktoplysninger fremgår af studiesiderne på MitSDU.

 (Se under 'Studieservice by' længere ned på siden for en anden campus.)

Fakultetets studievejledning er lukket d. 22. december 2022 – 2. januar 2023 (begge dage inklusive).

Mail: studyscience@sdu.dk

Studievejledningen på Samfundsvidenskab, der modtager henvendelser fra studerende indskrevet på SDU Odense om vejledning, undervisning, eksamen og studienævnssagsbehandling, holder åben for fysiske henvendelser frem til d. 21. december og åbner igen mandag d. 2. januar. Vores telefoner er åbne frem til og med d. 22. december, 28. – 29. december og igen fra 2. januar.

Henvendelser fra studerende modtages via SPOC.

 (Se under 'Studieservice by' længere ned på siden for en anden campus.)

SUND Uddannelse har nedsat bemanding i uge 52, og nogle henvendelser vil være så specifikke at man kan blive bedt om at afvente svar, til den relevante medarbejder er tilbage fra ferie.

Tlf.: 6550 3903
Mail: sund-uddannelse@health.sdu.dk
Hjemmeside: Se evt. studiesiderne på MitSDU

TEK Uddannelseskoordinering og -support er lukket i uge 52 og tilbage igen fra d. 2. januar 2023, hvor de relevante medarbejdere vil svare på henvendelser hurtigst muligt, når de er tilbage fra juleferie.

Hjemmeside: Se evt. studiesiderne på MitSDU

 (Se under Studieservice Sønderborg længere ned på siden for SDU Sønderborg.)

I uge 52 er telefonen åben kl. 10-12. Grundet nedsat bemanding kan der desuden forekomme længere svartid på mail.

Tlf.: 6550 1103
Mail: studieservice-es@sdu.dk
Hjemmeside: mitsdu.dk/studenterservice

I uge 52 er telefonen åben kl. 10-12. Grundet nedsat bemanding kan der desuden forekomme længere svartid på mail.

Tlf.: 6550 1101
Mail: studieservice-ko@sdu.dk (vedr. alle generelle henvendelser samt internationale uddannelser), studieservice-ko-hum@sdu.dk (vedr. humanistiske uddannelser), studieservice-ko-sam@sdu.dk (vedr. samfundsvidenskabelige uddannelser)
Hjemmeside: mitsdu.dk/studenterservice

I uge 52 er telefonen åben kl. 10-12. Grundet nedsat bemanding kan der desuden forekomme længere svartid på mail.

Tlf.: 6550 1114
Mail: studieservice-sl@sdu.dk
Hjemmeside: mitsdu.dk/studenterservice

I uge 52 er telefonen åben kl. 10-12. Grundet nedsat bemanding kan der desuden forekomme længere svartid på mail.

Tlf.: 6550 1102
Mail: sdu-soenderborg@sdu.dk
Hjemmeside: mitsdu.dk/studenterservice

Optagelse

I uge 52 er telefonen åben tirsdag og torsdag kl. 10-12. Grundet nedsat bemanding kan der desuden forekomme længere svartid på mail.

Tlf.: 6550 1051
Mail: optag@sdu.dk
Hjemmeside: sdu.dk

I uge 52 er telefonen åben alle hverdage kl. 10-12. Grundet nedsat bemanding kan der desuden forekomme længere svartid på mail.

Tlf.: 6550 1052
Mail: Henvendelse sker via SPOC
Hjemmeside: sdu.dk

Vejledning & andre services

Syddansk Universitetsbiblioteks betjeningstider ser sådan ud mellem jul og nytår:

Odense:
Mandag- fredag kl. 10-13

Øvrige campusser:
Lukket for betjening

Alle campusser: Via telefon eller mail
27. – 30. december 2022 (begge dage inklusive) kl. 10-13

Tlf.: 6550 2100
Mail: sdub@bib.sdu.dk 

Bemærk også 24/7-adgang: Studerende og ansatte på SDU har adgang til bibliotekerne døgnet rundt på alle årets dage via studiekort/medarbejderkort.

SDU Odense, Studenterservice-IT
Åbningstider er som følgende:

Personlig henvendelse:
19. – 23. december 2022 (begge dage inklusive) kl. 8–14 
27. – 30. december 2022 (begge dage inklusive) kl. 10–14
Fra og med 2. januar 2023 tilbage på normal tid
Telefonisk henvendelse:
Mandag – torsdag kl. 8:00-15:30
Fredag kl. 8-15

Tlf.: 6550 2990

Mail: servicedesk@sdu.dk
Hjemmeside: mitsdu.dk/it

SDU i de øvrige campusbyer

Åbningstider annonceres lokalt
eller
Tlf.: 6550 2990
Mail: servicedesk@sdu.dk
Hjemmeside: mitsdu.dk/it

Karrierevejledningen holder lukket d. 21. december 2022 – 4. januar 2023 (begge dage inklusive). Der vil i perioden blive holdt øje med mailen.

Mail: karriere@sdu.dk
Hjemmeside: mitsdu.dk/karriere

SDU Elite har nedsat bemanding i uge 52. Der kan derfor forekomme længere svartid.

Tlf.: 6550 2169
Mail: elite@sdu.dk
Hjemmeside: sdu.dk

D. 23. december og i uge 52 er der lukket for fysisk fremmøde, telefonen er åben kl. 10-14 og mails besvares stadig.

Tlf.: 6550 2264
Mail: Henvendelse sker via SPOC

SPS er lukket d. 23. december og i uge 52, dog med mulighed for telefonisk henvendelse i den normale telefontid (mandag – fredag kl. 10-14).

Tlf.: 6550 1800
Hjemmeside: mitsdu.dk/sps

Studenterservice på SDU Odense har åbent for alle typer henvendelser i uge 52 fra kl. 10:00 – 14:00.

Tlf.: 6550 1050
Mail: Henvendelse sker via SPOC
Hjemmeside: mitsdu.dk/studenterservice

Studie- og Trivselsvejledningen har nedsat bemanding i uge 52. Der kan derfor forekomme længere svartid.

Tlf.: 6550 1801
Mail: vejledning@sdu.dk
Hjemmeside: mitsdu.dk/studieogtrivsel

SU er lukket d. 23. december og i uge 52.

Hjemmeside: mitsdu.dk/su

Uddannelsesjura & Registratur har nedsat bemanding i uge 52. Der kan derfor forekomme længere svartid.

Tlf.: 6550 1059
Mail: Henvendelse sker via SPOC.
Hjemmeside: mitsdu.dk/studenterservice

Teamet har nedsat bemanding i uge 52. Der kan derfor forekomme længere svartid.

Tlf.: 2440 8616
Mail:  uddannelsesjura@sdu.dk 
Hjemmeside: mitsdu.dk/snyd

 

Er du usikker på, hvem en studerende skal henvende sig til på SDU, så henvis vedkommende til Studenterservice uanset, hvilken campus den studerende er indskrevet på.

Studenterservice (Zonen) har åbent for alle typer henvendelser på hverdage i uge 52 fra kl. 10:00 – 14:00.

Tlf.: 6550 1050
Mail: Henvendelse sker via SPOC
Hjemmeside: mitsdu.dk/studenterservice

 

Redaktionen afsluttet: 14.12.2022