Cirkulærer vedr. tjenesterejser

A. SDU's regler gældende i 2020

Versioner på dansk:

1. SDU's interne cirkulære om tjenesterejser foretaget af medarbejdere m.m., der modtager A-indkomst fra SDU

  • Gældende fra den 1. januar 2020.
    • Med virkning fra den 15. februar 2020 er hoteldispositionsbeløbet i Danmark på 1.012 kr. Se punkt D.1 i cirkulæret.
  • Cirkulæret - som var gældende i 2019 - findes nedenfor i punkt E.

2. SDU's interne cirkulære om kørsel i egen bil

  • Gældende fra den 23. april 2018.

3. SDU's interne cirkulære om rejser foretaget af personer, der ikke modtager A-indkomst fra SDU

  • Gældende fra den 1. januar 2020.  
  • Cirkulæret- som var gældende i 2019 - findes nedenfor i punkt E.

Versioner på engelsk:

4. Internal circular on work-related trips

5. Internal circular regarding SDU's payment of allowance for driving in privately owned vehicles (klik på English øverst til højre)

 

B. Finansministeriets tjenesterejseaftale

 

C. Medarbejder- og Kompetencestyrelsens satsreguleringscirkulærer

Til og med 2019 blev cirkulærerne udgivet af Moderniseringsstyrelsen.

 

D. PersonaleAdministrativ Vejledning (PAV) udgivet af Medarbejder- og Kompetencestyrelsen

 

E. Tidligere gældende regler om rejser for SDU

2019: SDU's interne cirkulære om tjenesterejser foretaget af medarbejdere m.m., der modtager A-indkomst fra SDU.

2019:  SDU's interne cirkulære om rejser foretaget af personer, der ikke modtager A-indkomst fra SDU.

SDU's interne cirkulærer for årene 2011 - 2018 fås ved henvendelse til regnskabschef Jens V. Kierkegaard på mail jvk@sdu.dk. De interne cirkulærer for årene 2011- 2020 er journaliseret i Acadre 20 / 13 (akterne 6 og 7).

 

 

 

Ændret sidst: 24-06-2020

Ansvarlig afdeling: Regnskabsafdelingen
Ansvarlig medarbejder: Jens V. Kierkegaard