Medarbejdere der kan anvise udgifter ifølge en stillingsfuldmagt

BILAG NR. 10 TIL SDU'S REGNSKABSINSTRUKS

Nedenstående 53 medarbejdere på SDU har – i henhold til punkt 2.2 i SDU's regnskabsinstruks – stillingsfuldmagt til at kunne anvise udgifter. De nævnte medarbejdere kan give fuldmagt til andre medarbejdere på SDU.

I regnskabsinstruksens punkt 2.2 kaldes de otte direktionsmedlemmer for Ledelsesniveau 1. De øvrige benævnes Ledelsesniveau 2.

 

 

Ændret sidst: 10-02-2020
Ansvarlig afdeling: Regnskabsafdelingen
Ansvarlig medarbejder: Jens V. Kierkegaard