Tegningsberettigede medarbejdere samt medarbejdere med særlige delegationsskrivelser

BILAG NR. 9 TIL SDU'S REGNSKABSINSTRUKS

 

9a. Tegningsberettigede medarbejdere på Syddansk Universitet

Rektor
Henrik Øregaard Dam

Henrik Øregaard Dam tegner Syddansk Universitet i alle forhold med undtagelse af dispositioner over fast ejendom.

Prorektor
Bjarne Graabech Sørensen 

Bjarne Graabech Sørensen tegner Syddansk Universitet i alle forhold med undtagelse af dispositioner over fast ejendom.

Universitetsdirektør
Thomas Buchvald Vind

Thomas Buchvald Vind tegner Syddansk Universitet i alle forhold med undtagelse af dispositioner over fast ejendom.

 

9b. Øvrige medlemmer af SDU's direktion, jf. regnskabsinstruksen, punkterne 1.1 og 2.1.4

Dekan Ole Skøtt 

Dekan, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Dekan Marianne Holmer 

Dekan, Det Naturvidenskabelige Fakultet

Dekan Henrik Bindslev 

Dekan, Det Tekniske Fakultet 

Dekan Jens Ringsmose            

Dekan, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet    

Dekan Simon Møberg Torp 

Dekan, Det Humanistiske Fakultet 

 

9c. Medarbejdere med særlige delegationsskrivelser udstedt af rektor

Sekretariatschef
Anni Søborg

Anni Søborg er bemyndiget til at tegne Syddansk Universitet i alle forhold med undtagelse af dispositioner over fast ejendom.

Vicedirektør for Økonomi
Nicolai Sørensen

Nicolai Sørensen er bemyndiget til at tegne Syddansk Universitet i forbindelse med underskrift på samarbejdsaftaler og kontrakter.

Chef for SDU RIO (Research & Innovation Organisation)
Søren E. Frandsen

Søren E. Frandsen er bemyndiget til at tegne Syddansk Universitet i forbindelse med underskrift på samarbejdsaftaler og kontrakter herunder databehandleraftaler samt bekræftelser af universitetets virksomhed ifm. ansøgninger.
Søren E. Frandsen bemyndiges til at foretage afgørelser på vegne af Rektor under Lov om opfindelser ved offentlige forskningsinstitutioner, som denne kan træffe i henhold til lovens § 18.
Søren E. Frandsen bemyndiges endvidere til at tegne universitetet i forbindelse med underskrift på patentsager, herunder diverse skrivelser til opfindere, meddelelser til patentmyndigheder og såvel danske som udenlandske, fuldmagter, overdragelseserklæringer og deklarationer m.v.

Kontorchef
Thomas Schmidt
(SDU RIO)

Thomas Schmidt bemyndiges til at foretage afgørelser på vegne af Rektor under Lov om opfindelser ved offentlige forskningsinstitutioner, som denne kan træffe i henhold til lovens § 18.
Thomas Schmidt bemyndiges endvidere til at tegne universitetet i forbindelse med underskrift på patentsager, herunder diverse skrivelser til opfindere, meddelelser til patentmyndigheder og såvel danske som udenlandske, fuldmagter, overdragelseserklæringer og deklarationer m.v.

Chefjurist, RIO
Jan I. Kristensen

Jan I. Kristensen er bemyndiget til at tegne Syddansk Universitet i forbindelse med underskrift på samarbejdsaftaler og kontrakter herunder databehandleraftaler samt bekræftelser af universitetets virksomhed ifm. ansøgninger.

Chef for Forskerservice-Økonomi
Annette Schøn Hansen

Annette Schøn Hansen er bemyndiget til at tegne Syddansk Universitet i forbindelse med underskrift på regnskaber og ansøgninger.

Budgetchef
Linda DaCosta

Linda DaCosta er bemyndiget til at tegne Syddansk Universitet i forbindelse med underskrift på regnskaber og ansøgninger samt aktivitetsindberetninger til Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Regnskabschef
Jens V. Kierkegaard

Jens V. Kierkegaard er bemyndiget til at tegne Syddansk Universitet i forbindelse med underskrift på regnskaber og ansøgninger.

 

9d. Medarbejdere med særlige delegationsskrivelser udstedt af universitetsdirektøren

Kontorfuldmægtig
Ulla Rasmussen

Ulla Rasmussen er bemyndiget til at tegne Syddansk Universitet i forbindelse med underskrift på ansøgninger og regnskaber til Forsknings- og Innovationsstyrelsen på under 2.500.000 kr. excl. overhead (total ansøgning inkl. partnere, hvis SDU er koordinator/hovedansøger) samt underskrift på ansøgninger og regnskaber til andre bevillingsgivere på under 500.000 kr. excl. overhead (total ansøgning inkl. partnere hvis, SDU er koordinator/hovedansøger).

Kontorfuldmægtig
Pia Klokker

Pia Klokker er bemyndiget til at tegne Syddansk Universitet i forbindelse med underskrift på ansøgninger og regnskaber til Forsknings- og Innovationsstyrelsen på under 2.500.000 kr. excl. overhead (total ansøgning inkl. partnere, hvis SDU er koordinator/hovedansøger) samt underskrift på ansøgninger og regnskaber til andre bevillingsgivere på under 500.000 kr. excl. overhead (total ansøgning inkl. partnere, hvis SDU er koordinator/hovedansøger).

Kontorfuldmægtig
Anette Feldfos Skjerbek

Anette Feldfos Skjerbek er bemyndiget til at tegne Syddansk Universitet i forbindelse med underskrift på ansøgninger og regnskaber til Forsknings- og Innovationsstyrelsen på under 2.500.000 kr. excl. overhead (total ansøgning inkl. partnere, hvis SDU er koordinator/hovedansøger) samt underskrift på ansøgninger og regnskaber til andre bevillingsgivere på under 500.000 kr. excl. overhead (total ansøgning inkl. partnere, hvis SDU er koordinator/hovedansøger).

Kontorfuldmægtig
Lone Grandt

Lone Grandt er bemyndiget til at tegne Syddansk Universitet i forbindelse med underskrift på ansøgninger og regnskaber til Forsknings- og Innovationsstyrelsen på under 2.500.000 kr. excl. overhead (total ansøgning inkl. partnere, hvis SDU er koordinator/hovedansøger) samt underskrift på ansøgninger og regnskaber til andre bevillingsgivere på under 500.000 kr. excl. overhead (total ansøgning inkl. partnere, hvis SDU er koordinator/hovedansøger).

Kontorfuldmægtig
Alice Rarup Lund

Alice Rarup Lund er bemyndiget til at tegne Syddansk Universitet i forbindelse med underskrift på ansøgninger og regnskaber til Forsknings- og Innovationsstyrelsen på under 2.500.000 kr. excl. overhead(total ansøgning inkl. partnere, hvis SDU er koordinator/hovedansøger) samt underskrift på ansøgninger og regnskaber til andre bevillingsgivere på under 500.000 kr. excl. overhead (total ansøgning inkl. partnere, hvis SDU er koordinator/hovedansøger).

Fuldmægtig
Daniel M. Skovhaur

Daniel M. Skovhaur er bemyndiget til at tegne Syddansk Universitet i forbindelse med underskrift på ansøgninger og regnskaber til Forsknings- og Innovationsstyrelsen på under 2.500.000 kr. excl. overhead (total ansøgning inkl. partnere, hvis SDU er koordinator/hovedansøger) samt underskrift på ansøgninger og regnskaber til andre bevillingsgivere på under 500.000 kr. excl. overhead (total ansøgning inkl. partnere, hvis SDU er koordinator/hovedansøger).

Kontorfuldmægtig
Mikael Fogt

Mikael Fogt er bemyndiget til at tegne Syddansk Universitet i forbindelse med underskrift på ansøgninger og regnskaber til Forsknings- og Innovationsstyrelsen på under 2.500.000 kr. excl. overhead (total ansøgning inkl. partnere, hvis SDU er koordinator/hovedansøger) samt underskrift på ansøgninger og regnskaber til andre bevillingsgivere på under 500.000 kr. excl. overhead (total ansøgning inkl. partnere, hvis SDU er koordinator/hovedansøger).

Kontorfuldmægtig
Martina Panch Thinesen

Martina Panch Thinesen er bemyndiget til at tegne Syddansk Universitet i forbindelse med underskrift på ansøgninger og regnskaber til Forsknings- og Innovationsstyrelsen på under 2.500.000 kr. excl. overhead (total ansøgning inkl. partnere, hvis SDU er koordinator/hovedansøger) samt underskrift på ansøgninger og regnskaber til andre bevillingsgivere på under 500.000 kr. excl. overhead (total ansøgning inkl. partnere, hvis SDU er koordinator/hovedansøger).

Specialkonsulent
Klaus Thomsen

Klaus Thomsen er bemyndiget til at tegne Syddansk Universitet i forbindelse med underskrift på ansøgninger til Forsknings- og Innovationsstyrelsen på under 2.500.000 kr. excl. overhead (total ansøgning inkl. partnere, hvis SDU er koordinator/hovedansøger) samt underskrift på ansøgninger til andre bevillingsgivere på under 500.000 kr. excl. overhead (total ansøgning inkl. partnere, hvis SDU er koordinator/hovedansøger).

Fuldmægtig
Linh Le

Linh Le er bemyndiget til at tegne Syddansk Universitet i forbindelse med underskrifter på ansøgninger og regnskaber vedr. kommerciel indtægtsdækket virksomhed (IV, underkonto 90).

 

 

Ændret sidst: 05-01-2020
Ansvarlig afdeling: Regnskabsafdelingen
Ansvarlig medarbejder: Jens V. Kierkegaard