Pure

Pure på SDU

Pure er SDU's forskningsdatabase, hvor alle forskere og forskningsenheder har sin egen profil, der indeholder blandt andet forskningspublikationer, -aktiviteter og CV'er til offentlig visning. Pure bruges derfor til at indberette indhold, der er væsentligt for SDU-forskeres profilering. 

Indberetning af publikationer er en vigtig forudsætning for at universitetet får økonomiske midler fra Styrelsen for Forskning og Innovation. Læs mere nederst på siden og se FAQ om fordelingsmodellen her: Den Bibliometriske forsknigsindikator

Login og vejledninger
Login til Pure sker med SDU-login her: http://www.sdu.dk/pure
 
 
Yderligere vejledninger fra Pure-kontoret tilgås på sdu.dk's Pure-sider. Hjælp kan altid fås hos puresupport@bib.sdu.dk.
 

SDU's offentlige forskerportal

Alle SDU-forskere har en offentlig profil via sdu.dk, der viser data fra Pure-systemet. Det anbefales derfor på det kraftigste at holde sin Pure-data opdateret så vidt muligt. Forskerportalen er søgbar i Google. 

 

Retningslinjer for indberetning af publikationer

Følgende retningslinjer gør sig gældende:

  1. Uanset ansættelsessted og lønkontering, så er det op til den enkelte VIP'er at følge med i, om alt bliver oprettet i Pure det rigtige sted. Dvs. er en forsker eksempelvis tilknyttet et center som går på tværs af institutter/fakulteter, er det op til den pågældende forsker at registrere publikationen til det rette faglige sted. Herefter er det op til den pågældende Institutleder at tjekke og således verificere eller falsificere publikationen i sin egenskab af "godkender" i Pure. Godkendelsen sker ved hjælp af en månedlig rapport sendt fra Pure-kontoret til institutlederen.
  2. Hvis en ny VIP'er ansættes er der mulighed for at importere vedkommendes tidligere indrapporterede publikationer i Pure. Dermed undgås dobbelttastning. For at gøre dette skal du sende en mail til puresupport@bib.sdu.dk og skrive medarbejderens navn og hvor vedkomne tidligere har arbejdet.
  3. Læs her hvordan peer-review defineres.
  4. Der findes ikke en klar definition af forskning contra formidling, men der ridses op i Pure, hvilken type publikation, der forventes registreret under den valgte skabelon.    

Publikationsanvarlige

Pure-kontoret har en publikationsansvarlig for hvert fakultet. Den publikationsansvarlige varetager udsendelse af godkendelsesrapporter på fakultetet og agerer også som Pure-kontaktperson for fakultetet.

 

HUM: Regine Ejstrup | Tlf. 64504269 | reej@bib.sdu.dk
NAT: Mette Detlevsen | Tlf. 65503323 | mdet@bib.sdu.dk
TEK: Birgit Knudsen | Tlf. 65502686 | birgitk@bib.sdu.dk
SAMF: Lærke Worm Thomsen | Tlf. 65504121 | lwth@bib.sdu.dk
SUND: Karen Lindvig | Tlf. 65507248 | kali@bib.sdu.dk

 

Vigtige deadlines

Indberetning

Der er en årlig cyklus for indberetningerne i Pure. Som VIP, bør man indberette publikationer efter kvartalvise deadlines. Derudover har man ansvar for løbende at følge op på, hvad Pure-kontoret indberetter i ens navn.

De kvartalvise deadlines for VIP'ere ses nedenfor:

VIP

1. kvartal 18. april
2. kvartal 14. juli
3. kvartal 13. oktober 
4. kvartal 15. januar

Validering

Biblioteket validerer løbende publikationer,  der indberettes i Pure.

Godkender  

Institutledere godkender løbende via rapporter udstedt fra Pure-kontoret.

Bemærk to vigtige tidspunkter:

- 1. marts 201x: her trækker SDU tal fra PURE fra det foregående år (dvs. 1. marts 2018 trækkes tal fra året 2017). Disse bruges bl.a. til nøgletal for SDU.

- I juni 201x: BFI-tal høstes for det foregående år (dvs. august/september 2018 trækkes tal fra året 2017). Den endelig opgørelse af BFI-høstningen offentliggøres således omkring 1. september 201x.

BFI

Den Bibliometriske ForskningsIndikator

De nye BFI-lister for serier og forlag

Presseovervågning

Danske presseomtaler kommer automatisk ind i Pure via vores aftale med medieovervågningsfirmaet Retriever.  
Presseomtalerne identificeres via søgninger i Retrievers base ud fra følgende kriterier:

1.     Forskerens navn (som det fremgår i Pure) optræder i presseomtalen som værende fra Syddansk Universitet eller Odense Universitetshospital. Der søges på flere forskellige varianter af institutionsnavnene.

2.    Forskerens navn og institutionsnavnet skal forekomme indenfor ti ord af hinanden.

3.    Presseomtalen skal være fra én af følgende kilder: Se kildeliste

Presseovervågningen inkluderer ikke udenlandske kilder. Presseomtaler fra udenlandske kilder er du selv ansvarlig for at inddatere. 
Får du ved en fejl ét eller flere presseomtaler ind på din Pure profil, som ikke tilhører dig, så kontakt Puresupport. Sker det gentagende gange, er det muligt at forhindre dette ved at specificere presseovervågningen. Kontakt os gerne, hvis du oplever problemer.

 

Arkiv over nyhedsbreve

Dansk: Ny portal december /English:New Portal December

Nyhedsbrev 1 2018 Undervisning og vejledning

Nyhedsbrev Sommer 2017