Skip to main content

Velkommen til SDU’s SDG HUB

Vores opgave er at understøtte arbejdet med bæredygtighed og FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling på SDU. Det gør vi ved:

  • at fortælle om store og små indsatser med bæredygtighed og verdensmålene i forskningen, undervisningen, studenteraktiviteter og i den daglige drift på tværs af SDU. Målet er at lære af hinanden.
  • at fremme dialogen om arbejdet med bæredygtighed og verdensmålene på tværs af ansatte og studerende på SDU og virksomheder, myndigheder og borgere udenfor SDU. Målet er at styrke samarbejdet.
  • at være sparringspartner for alle ansatte og studerende på SDU, der ønsker at arbejde med bæredygtighed og FN’s Verdensmål. Målet er at gøre det nemt at komme i gang.

Nedenfor kan du læse om, hvem der er i SDG HUB’en, og hvad de enkelte arbejder med. Du er meget velkommen til at kontakte os. Som du kan se, kommer vi fra forskellige enheder på SDU og har på den måde forskellige vinkler på arbejdet med bæredygtighed og FN’s verdensmål.

Det betyder ikke, at vi ved alt om bæredygtighed og FN’s verdensmål. Langt fra. Heldigvis har et vi godt netværk blandt forskere, undervisere og specialister på SDU og partnere uden for SDU. Så hvis vi ikke kan hjælpe, kender vi måske en, der kan.

Flemming Bridal Rasmussen

Chefrådgiver i Rektorsekretariatet og leder af SDG HUB’en

Flemming forsøger at have overblikket over SDU’s arbejde med bæredygtighed og FN’s verdensmål, og kender også en del til, hvordan andre universiteter i Danmark og udlandet arbejder med disse temaer i ledelsen, forskningen, uddannelserne og driften. Så hvis du vil vide mere om det, så er det Flemming, du skal kontakte.

Mail: flbr@sdu.dk                         
Mobil: 9350 7028

Stine Bang Larsen

Studentermedhjælper i SDG HUB’en

Stine rådgiver i verdensmålene i relation til studenteraktiviteter og de studerende på SDU, og kender en del til, hvordan unge mennesker arbejder med verdensmålene både nationalt og internationalt.

Mail: stinl18@student.sdu.dk

Christine Højlund Andersen

Strategisk kommunikationskonsulent i SDU Kommunikation

Fakulteter og enheder i fællesområdet arbejder hver især med spændende, nye verdensmålsprojekter. Men det bemærkes ikke nødvendigvis af kolleger og studerende på resten af SDU. Christine er HUB’ens forbindelsesofficer. Hun udvikler formidlingsformater og finder sammen med kolleger ud af at understøtte den interne og eksterne formidling af SDU’s arbejde med verdensmålene.

Mail: chri@sdu.dk
Mobil: 9350 7218

Lasse Mortensen

AC-Fuldmægtig i Rektorsekretariatet

Lasse arbejder primært med aktiviteter, der har til formål at engagere og aktivere de studerende i arbejdet med verdensmålene. Det sker bl.a. gennem Ungemødet, hvor vi gennem fire digitale events henover 2021 vil sætte forskellige bæredygtighedsproblematikker til debat blandt studerende fra forskelle uddannelsesinstitutioner, og gennem De Studerendes Verdensmålspulje, som støtter initiativer, udviklet og drevet af SDU´s studerende, der arbejder med verdensmålene. Så hvis du vil vide mere om dem, så ring eller skriv til Lasse.

Mail: lasmo@sdu.dk                    
Mobil: +9350 7300

Morten Ploug Henriksen

Rådgiver i SDG HUB’en og videnskabelig assistent på IKV

Morten udvikler, driver og støtter initiativer med fokus på verdensmålene og SDU som helhed. Han har et særligt ansvar for SDG CAMP, grønne mobilitetsindsatser og nye SDG-events. Morten er ekspert indenfor bæredygtig adfærd og adfærdsdesign i relation til verdensmålene. Hiv gerne fat I ham, hvis du kan bruge hans assistance. 

Mail: mortenh@sdu.dk
Telefon: 6550 3821