Skip to main content

Har du en god idé?

Har du en god idé?

Har du gode idéer til bæredygtige løsninger på SDU – store som små – så indsend din idé.

Der er kommet mange forslag i idékassen, siden den åbnede, og vi takker alle for engagement og gode forslag til initiativer.

Der er plads til endnu flere forslag til indsatser, der kan understøtte SDU’s arbejde med Verdensmålene. Alle indkomne forslag læses og gennemgår en konkret vurdering af, hvorledes og hvornår idéen kan udvikles og omsættes til praksis. Vi undersøger også, om der allerede er lignende initiativer i gang i organisationen.

Under ”Nyheder” her på siden fortælles løbende om de initiativer, der sættes i gang på baggrund af idéer fra ansatte og studerende.

Har du en idé til, hvordan SDU kan arbejde med FN’s Verdensmål?

Indsend din idé ved at udfylde formularen herunder.