Skip to main content

Velkommen til Klimadrift på SDU

SDU’s SDG HUB er under forandring. Tilbage i 2019 besluttede SDU’s bestyrelse at gøre FN’s 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling til omdrejningspunktet for universitets fortsatte udvikling. Som følge heraf blev SDG HUB’en oprettet som bindeled mellem SDU’s fakulteter og afdelinger, med henblik på at fremme den bæredygtige udvikling.

Det har hele tiden været meningen, at SDU’s bæredygtighedsarbejde med tiden skulle integreres i alle afdelinger og fakulteter på universitetet. Denne tid er nu kommet. 

I den forbindelse, er det heller ikke længere FN’s 17 Verdensmål, der er i fokus, men snarere bæredygtighed i bred forstand. Det er nemlig en kernesag for SDU, at der dels bliver bedrevet fri forskning på universitetet, dels at denne forskning skal gavne samfundet og dermed de problemer verden står over for, herunder klimaforandringer.

Det er derfor blevet besluttet, at SDG HUB’en skal fusionere med de andre enheder på SDU, for at sikre, at den bæredygtige dagsorden er allestedsnærværende. 

Den grønne omstilling er i rivende udvikling, og der er derfor mange ting, som skal på plads, når én enheds arbejde nu skal integreres i andre enheder. Har du derfor nogle spørgsmål til SDU’s bæredygtighedsarbejde, nedlukningen af SDU’s SDG HUB eller andet, så kontakt en af nedenstående og så skal vi gøre vores bedste svare herpå.

Ditte Bjerrisgaard Bundesen

Ditte er kommunikationschef i SDU Kommunikation. SDU Kommunikation skal fremadrettet varetage en stor mængde af det formidlingsarbejde, der tidligere blev bedrevet i SDU’s SDG HUB. Dette inkluderer blandt andet formidling af små og store indsatser med bæredygtighed for øje på SDU.

Mail: dbb@sdu.dk

Telefon: +45 65 50 90 15

Bill Busch Andersen

Bill er chef for Fælles Administrativt ServiceTeam og Klimadrift. Her bidrager han særligt til bæredygtighedsområdet ved at være en aktiv del af den administrative service, der understøtter Fællesområdet på SDU. Dette inkluderer blandt andet SDU’s Klimaambassadører, Bæredygtighedsrapporten samt SDU’s Klimaregnskab, der fremadrettet skal inkluderes i SDU’s årlige årsregnskab.

Mail: bban@sdu.dk

Telefon: +45 65 50 29 86

Denise Normann Abrahamsen

Denise er tidligere studentermedhjælper i SDU’s SDG HUB, hvor hun især varetog webkommunikation samt formidling af forskere og medarbejderes (u)bevidste arbejde med FN’s 17 Verdensmål. I forbindelse med omlægningen af SDU’s SDG HUB, er Denise rykket til SDU Kommunikation, hvor hun er med til at integrere formidlingsarbejdet på SDU’s hovedkanal samt øvrige kanaler. Derudover bistår hun Bill i praktiske henseender angående SDU’s Klimaambassadører samt sparring.

Mail: denise@sdu.dk 

 

Sidst opdateret: 22.11.2023