Skip to main content

SDU's Klimaambassadører

SDU uddanner klimaambassadører for at styrke det lokale ejerskab og involvering i arbejdet med klimaplanen. Disse ambassadører kan være med til at inspirere kolleger til klimavenlig adfærd og handlinger på job-bet og udvikle nye tiltag, der kan supplere indsatserne i klimaplanen.

Christina og Trine er to af årets klimaambassadører - Læs mere om deres ambitioner og tanker her

SDU’s campusser har dagligt en stor gennemstrømning af studerende, ansatte og gæster. Uden involvering af disse grupper vil det blive vanskeligt at indfri målsætningen om en 57% reduktion af drivhusgasudledningen i 2030. D. 18. og 19. august lancerede SDU derfor en uddannelse og et netværk for ansatte på SDU, der ønsker at bidrage til realisering af klimaplanen gennem lokale og konkrete indsatser. 

D. 18. til 19. august afholdte vi så for første gang medarbejderkurset, der havde til formål at styrke deltagernes kompetencer inden for den grønne omstilling. Kurset var for alle medarbejdere og ledere på SDU, der havde ansøgt om at blive klimaambassadør. 

På kurset fik deltagerne særligt kendskab til Klimaplanen på SDU og de igangværende projekter på tværs af organisationen og i særlige afdelinger. Derudover fik de kompetencer inden for tilrettelæggelsen og faciliteringen af grønne omstillingsprojekter, adfærdsdesign og forandringsprocesser i relation til den grønne omstilling. Foruden disse lærte de også at fortælle de grønne succeshistorier på en konstruktiv og motiverende måde og fik mulighed for aktivt at deltage i netværksaktiviteter omkring den grønne omstilling på SDU.


Nedenfor kan du møde et udpluk af dette års klimaambassadører:

Katharina Rubahn - SDU Sønderborg (Mai Solmer Poulsen)

Ngaio Ustrup - Administrativ medarbejder ved Institut for Sundhedstjenesteforskning (Mai Solmer Poulsen)

Lotte Rasmussen - Specialkonsulent og journalist ved Biblioteket og Videnscenter for Citizen Science (Mai Solmer Poulsen)

Tina Svenstrup - Indkøber, Institut for Biokemi og Molekylær Biologi (Mai Solmer Poulsen)

Malene Skovbakke - Projektleder i Teknisk Service (Mai Solmer Poulsen)

Cæcilie Knudstorp - Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse, SDU Kolding (Mai Solmer Poulsen)

Jan Jeppesen - Betjent ved Teknisk Service (Mai Solmer Poulsen)

Anne Vibeke Vennerstrøm - Uddannelseschef for Teoretisk Pædagogikum (Mai Solmer Poulsen)

Tenna Mortensen - Laborant (Mai Solmer Poulsen)

Læs mere om klimaambassadørerne i SDG HUB'en nyhedsbrev

nyhedsbrev

SDU´s klimaambassadører

Anne Vibeke Vennerstrøm
Bill Busch Andersen
Charlotte Wiking Antivakis 
Christina From-Nielsen
Cæcilie Knudstorp
David Binzer
Dennis Harris
Jan Jeppesen
Katharina Rubahn
Linette Sønderby
Lisbeth Nylandsted
Lotte Rasmussen
Malene Skovbakke
Malene Nibe
Marianne Due
Ngaio Ustrup
Rasmus Kruse
René Hansen
Richard Beck
Rikke Berg Frimodt-Møller
Rolf Thunbo
Sara Egemose
Simon Kleinschmidt Salling
Stine Laursen
Susan Nøttrup
Tenna Mortensen
Tina Svenstrup
Trine Søndergaard
Trine Baltzer Demkjær
Vibeke Jørgensen

Sidst opdateret: 29.09.2023