Skip to main content
Status

Verdensmålene – det sker lige nu

Klimaregnskab, ny affaldssortering og udskiftning af bilparken. Få et overblik over de bæredygtighedsinitiativer, der lige nu arbejdes på i organisationen.

Udskiftning af bilpark

Det forventes, at SDU kører grønnere - måske ligefrem helt fossilt fri i 2023. Dialog med mulige leverandører af ladestandere er i gang. I Sønderborg kigges på særlige SMART-standere.

Affald

Affaldssorterings-øer: Stationer med fire fraktioner skal opsættes på matriklerne på SDU i løbet af 2020-2021. Første station er landet og opsat i Odense.

Bæredygtigt indkøb

I forbindelse med SDU’s medlemskab af ”Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb” er lavet en ny indkøbspolitik.

Kantinedrift

Nyvalgt leverandør klar 1. juli. Udover indkøb og madspild er kigget på, hvordan leverandøren forholder sig til kemikalier og plastik. Fokus på madspild betyder desuden, at der også bliver set på, hvordan vi bestiller forplejning til møder.

Klimaregnskaber

En arbejdsgruppe med blandet andet professor Bo Nørregaard Jørgensen og professor Henrik Wenzel (begge TEK) er netop nu ved at diskutere en model, der skal definere, udregne, spore og afrapportere på SDU’s CO2-aftryk. Modellen er endnu ikke defineret eller godkendt.

På trods af flere studerende og mange nye bygninger er det lykkedes SDU at reducere det samlede energiforbrug med 35% over de sidste 10 år (målt på kWh pr. årsværk). Teknisk Service er gået i gang med flere dybdegående strømanalyser. Målet er at afdække, hvor og med hvilke indsatser vi kan opnå et mærkbart reduceret strømforbrug på SDU. I den forbindelse forventes et såkaldt Grønt Lab at skulle fungere som prototype for et anderledes bevidst forbrug af energi i laboratorierne.

Opfølgning på Verdensmålsforum

De 3 challenges, der kom ud af Verdensmålsforum i september sidste år kaldes samlet et grønnere, et sundere og mere mangfoldigt SDU. Kort status er:

  • Professor Jens Troelsen (SUND), kontorchef Anne Kathrine Overgaard (SUND) og souschef Thomas Kaarsted (BIB) har været i direktionen med en projektbeskrivelse for et sundere SDU. Dette projekt handler ikke om fysisk velvære alene, men også om mental trivsel og sundhed generelt.
  • Et grønne SDU handler blandt andet om at mindske SDU’s CO2-aftryk gennem valg af mere klimavenlige transport- og mødeformer. I øjeblikket undersøges muligheden for at øge samkørslen blandt SDU’s ansatte og studerende.
  • Tredje og sidste svar på udfordringen er SDU’s klimaregnskab

De studerendes Verdensmålspulje

Udvalget har modtaget 33 ansøgninger med blandt andet forslag til oprettelse af klimahaver på SDU, podcasts med forskere på SDU om deres forskning i forhold til Verdensmålene og bæredygtige start-ups.

Redaktionen afsluttet: 29.05.2020