Digitalt opslagsværk om SDU’s engagement i Verdensmålene

En ny database skal hjælpe med at monitorere og dokumentere hvordan SDU arbejder med Verdensmålene.

Arbejdet med Verdensmålene foregår på alle niveauer i organisationen - blandt studerende, forskere og medarbejdere på fakulteter og i fællesadministrationen.

For at sikre at alle disse initiativer dokumenteres og senere synliggøres, er der etableret en database, hvor indsatser relateret til Verdensmålene kan indrapporteres via webbaseret selvindberetning. Databasen kan tilgås nedenfor. På forhånd mange tak for dit bidrag.

Udover at bidrage til SDU’s dokumentation vil monitoreringen af arbejdet med Verdensmålene også bidrage til bedre kommunikation og videndeling internt i organisationen. Endnu er det for tidligt at give indblik i, hvor meget og hvad der er indrapporteret. Men alle bidrag vil blive tilgængelige.