Skip to main content
SDU Verdensmålsforum 2019

Verdensmålsforum

2.116 ansatte og studerende stemmer om 12 indsatser foreslået af studerende og medarbejdere i fællesskab på tværs af forskning, uddannelser og fællesadministration.

Verdensmålsforum er SDU’s community for ansatte og studerende. Hovedeventen i forummet er to årlige fællesarrangementer. Det første arrangement, Verdensmålsforum’s kick-off, blev holdt 24. september 2019. 300 ansatte og studerende deltog i en åben diskussion og fælles udvikling af idéer. Efterfølgende har 2.116 studerende og ansatte stemt om 12 forslag til, hvilke verdensmålsinitiativer SDU skal arbejde videre med.

Debat, oplæg og netværk i fagmiljøerne blandt forskere, uddannelser, studerende og medarbejdere skaber grundlaget for at udvikle idéer og kvalificere konkrete initiativer i SDU’s arbejde med FN’s verdensmål – før, under og efter de årlige fællesarrangementer. På sigt vil SDU også invitere repræsentanter fra erhvervslivet, den offentlige sektor og andre aktører for at inspirere til nye ideer og handlinger.

Næste arrangement finder sted 2. april 2020. Nærmere information følger.

Tidslinje for Verdensmålsforummet

 • Identificere challenges

  Fagmiljøer på fakulteter og i fællesområdet - ejere af challenges udarbejdede og definerede challenges
 • Invitere deltagere

  Alle studerende og ansatte på SDU blev inviteret til Verdensmålsforum 2019 og kick-off.
 • Deltagere udarbejder løsningsforslag

  Kick-off i SDU's Verdensmålsforum, hvor deltagere udarbejdede forslag til løsninger på de definerede challenges.
 • Evaluering af løsningsforslag

  Løsningsforslagene sendes tilbage til ejerne af de definerede challenges, der udpeger løsninger, som SDU først skal handle på. Disse forslag sendes til afstemning blandt alle studerende og ansatte.
 • Prototyping / Implementering af løsninger

  Løsningsforslagene præsenteres for SDU's bestyrelse, hvorefter arbejdet med udvikling af protyper og tests sættes i gang.