Skip to main content
Årsfest 2017

Doktorer

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

  • Dr.med. Line Dahlerup Rasmussen: “Aging and co-morbidity among HIV-infected individuals”.
  • Dr.med. Grith Lykke Sørensen: "Surfactant protein D in respiratory and nonrespiratory diseases".

 

Det Humanistiske Fakultet

  • Dr.phil. Torben Grøngaard Jeppesen: ”Danske i USA 1850 - 2000. En demografisk, social og kultur-geografisk undersøgelse af de danske immigranter og deres efterkommere” og ”Fra skandinavisk immigrant til amerikaner. Teori og empiri om assimileringen i det amerikanske samfund”.
  • Dr.phil. Nina Bonderup Dohn: "Epistemological concerns - querying the learning field from a philosophical point of view".

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

  • Dr.jur. Frederik Waage: "Det offentlige som procespart - Forvaltningsrettens virkning i civilprocessen"

 

Sidst opdateret: 27.10.2023