Skip to main content

Luft og temperatur

Nogle medarbejdere oplever problemer med dårlig luftkvalitet og / eller for højt CO2-niveau i lokaler uden mekanisk ventilation. I sommerhalvåret kan desuden opleves perioder med ubehageligt høje temperaturer.

 I bygninger med mekanisk vinduesåbning er der flere steder programmeret automatisk morgenudluftning.

Der er desuden flere ting, du selv kan gøre, både for at sikre passende temperatur og frisk luft uden generende træk. Det vigtigste er udluftning. Du anbefales at lufte ud i pauser, hvor du kan åbne både dør og vindue(r) for at skabe hurtig udskiftning af luft. Hvis I er flere på kontoret, kan I med fordel lave aftaler om tidspunkter for udluftning. Husk desuden, at der skal ekstra udluftning til, når der har været flere personer på kontoret, for at få CO2-niveauet ned.
 
I usædvanligt varme perioder kan der ikke garanteres acceptabel arbejdstemperatur i alle kontorer, og det kan være nødvendigt at finde alternative løsninger. Følgende tiltag kan dog reducere og udsætte problemet:

  • Luft ud før det bliver for varmt.
  • Luk solgardinerne ned før solen rammer.
  • Luk vinduerne, før det bliver meget varmt udenfor, og åbn i stedet din dør for at skabe ventilation.
  • Undgå at have elektriske apparater unødigt tændt - de afgiver også varme.
  • Er din kontornabo ikke hjemme? Så luft ud på din nabos kontor i den kølige periode. Det er med til at holde temperaturen nede i bygningen.

Du kan finde meget mere information og gode råde om indeklima fra Teknisk Service på SDUnet.

Det siger Arbejdstilsynet: Så varmt må der være på dit kontor.

 

Lugtgener

De fleste problemer med ubehagelig lugt kan undgås, og alle bedes om at tage følgende hensyn, særligt i delekontorer:

  • Spis ikke ”lugtende mad” på kontoret (fx frugt og kaffe er ok)
  • Opbevar ikke (uvasket) sportstøj, brugte sko og lignende på kontoret (eller hav det i en lukket pose / taske). Husk også at værksteds- og laboratorieudstyr hører hjemme på værksteder / laboratorier
  • Kom ikke madaffald i skraldespanden på kontoret. Undgå også bananskræller, æbleskrog og lignende om sommeren, da det tiltrækker insekter. Benyt skraldespandene i køkkenerne eller i nicherne med kaffeautomaterne – de bliver tømt på alle skoledage
  • Hold venligst dørene til køkkenerne lukket af to årsager: undgå at madlugt spreder sig til nabokontorerne, og undgå tyveri fra køkkenerne (vi oplever desværre, at der forsvinder ting fra køkkenerne)

Mange tak fordi du tager hensyn til din ”kontornabo”.

Lugtgener

Sidst opdateret: 25.05.2022