Skip to main content
DA / EN

Nyheder

 • 19.06.2024

  Kandidatudvalgets delafrapportering

  Kandidatudvalget har i dag offentliggjort en delafrapportering, som skal give et indblik i udvalgets drøftelser indtil nu. Delafrapporteringen vil blive fuldt op af en endelig afrapportering, der afleveres til uddannelses- og forskningsministeren i oktober 2024.

 • 13.06.2024

  Valg til arbejdsmiljøorganisationen på SDU

  I forlængelse af at SDU har fået ny Lokalaftale om organisering af arbejdsmiljøarbejdet, bliver der nu udskrevet valg til arbejdsmiljøorganisationen.

 • 13.06.2024

  Vær med til at skabe et universitet med mere biodiversitet

  En ny indsats skal i de kommende måneder indsamle og bearbejde forslag til at øge biodiversiteten på Syddansk Universitets campusser. Ledelsen vil udvælge og prioritere initiativer blandt forslagene. Både studerende og ansatte kan nu indsende forslag.

 • 07.06.2024

  Offentliggørelse af Kandidatudvalgets arbejde

  Om to uger løftes sløret for nogle af de fortrolige drøftelser om fremtidens kandidatlandskab, som siden september 2023 er pågået i regi af det Kandidatudvalg, der blev nedsat som led i den politiske aftale om Kandidatreformen. Det sker bl.a. gennem stormøder, hvor du har mulighed for at deltage.

 • 07.06.2024

  Nekrolog for Miguel Malek Maalouf

  Det er med stor sorg, at vi må meddele at vores kollega Miguel Malek Maalouf er gået bort d. 2. juni 2024

 • 06.06.2024

  SDU Genbruger – Kampagne For Cirkulært Forbrug

  I sommerperioden 2024 afvikler SDU et pilotforsøg med det formål at identificere varer, som potentielt kan få nyt liv et andet sted – og gerne på campus.

 • 28.05.2024

  Status på implementering af SDU’s nye strategi

  I juni 2023 godkendte SDU’s bestyrelse en ny strategi, der giver svar på, hvordan universitetet skal håndtere de udfordringer og gribe de store muligheder, som venter frem mod 2030. Rektoratets Nyhedsbrev har talt med rektor Jens Ringsmose om implementeringen af SDU’s nye strategi, her knap et år efter.

 • 28.05.2024

  Vejledning til regulering af fleks på store bededag

  Her er en lille vejledning ift. tilpasning af fleks på store bededag. Hvis du allerede selv har forsøgt at korrigere din fleks ift. store bededag, bedes du venligst efterprøve ift. nedenstående instruks. Hvis du får brug for hjælp bedes du kontakte den fraværsansvarlige i din enhed.

 • 27.05.2024

  Syddansk Universitet og Kolding Kommune indgår partnerskabsaftale

  Der er mandag den 27. maj 2024 givet håndslag på en styrket indsats imellem Kolding Kommune og Syddansk Universitet i arbejdet med at udvikle hele byen og det lokale arbejdsmarked samt gøre SDU’s campus til et endnu mere attraktivt sted at studere.

 • 16.05.2024

  SDUx-eksperimentet afsluttes

  For halvandet år siden besluttede ledelsen at afprøve et eksperiment med at udvikle nye former for efter- og videreuddannelse under navnet SDUx. Eksperimentet afsluttes nu, og den viden, der er indhentet, vil blive taget med videre i universitetets arbejde med ’livslang læring’.

 • 15.05.2024

  Nye regler om registrering af arbejdstid er på vej til SDU

  Med EU’s nye arbejdstidsdirektiv pålægges alle offentlige og private arbejdsgivere i Danmark at registrere medarbejderes arbejdstid. Formålet er at sikre medarbejderes rettigheder, sundhed og trivsel på arbejdspladsen. Loven træder i kraft 1. juli i år, og på tværs af universiteterne arbejdes der lige nu på, at finde de mest pragmatiske og brugervenlige løsninger.

 • 14.05.2024

  Ny lokalaftale om arbejdsmiljøarbejdet på SDU

  SDU har fået nye rammer for, hvordan arbejdsmiljøarbejdet organiseres. Nu skal rammerne udfoldes i praksis - i juni er der valg til arbejdsmiljøorganisationen.

 • 14.05.2024

  SDU IT og SDU Digital samles

  Universitetsdirektøren har besluttet, at SDU IT og SDU Digital samles i et fælles område i Fællesadministrationen pr. 1. juni 2024. Nuværende områdechef for SDU Digital, Bue Raun Andersen, bliver områdechef for det nye digitale område og vil i den kommende tid gå i dialog med ledere og medarbejdere i SDU IT og SDU Digital med henblik på at tegne den nye organisation.

 • 14.05.2024

  Opfølgning på forårets phishingkampagne

  SDU har igen i foråret gennemført en phishingkampagne, denne gang med en ny tilgang.

 • 10.05.2024

  Ny politik for uddannelseskvalitet går i høring

  Læs forslaget til ny kvalitetspolitik, og benyt dig af muligheden for selv at indsende kommentarer.

 • 08.05.2024

  SDU IT er ude af huset

  Onsdag den 15. maj og torsdag den. 16. maj 2024

 • 07.05.2024

  Hjælp til dig som er ny i EU-funding

  Få hurtigt overblik og ny viden til at søge midler til din forskning.

 • 01.05.2024

  Service og Logistik er ´ude af huset´ onsdag den 22. maj og torsdag den 23. maj 2024

  Der vil derfor være ændringer i den daglige drift i Service og Logistik

 • 30.04.2024

  Kvote-2-optagelsesforløbet ændres fra 2025

  Fra 2025 indføres en række tiltag for optagelsesprocessen til Syddansk Universitets uddannelser via kvote-2-systemet. Det har direktionen vedtaget, og ændringerne har til hensigt at sikre, at de studerende har den nødvendige faglighed og motivation til at kunne gennemføre en universitetsuddannelse.

 • 30.04.2024

  OUH og SDU sætter gang i et endnu tættere samarbejde

  Det gode sundhedsvæsen kræver perspektiver fra alle universitetets discipliner, derfor samledes mange gode kræfter fra OUH og SDU til kick-off for det fælles samarbejde "Sammen om Sundhed/Connected in Health".

 • 25.04.2024

  Mulige ændringer i SDU's digitale organisation

  Chefen for SDU IT, Jacob-Steen Madsen, har fået nyt job som chef for DK-CERT. Universitetsdirektøren overvejer derfor den samlede organisering i SDU’s digitale organisation bestående af SDU IT og SDU Digital.

 • 24.04.2024

  Nekrolog for Kimmo Herttua

  Det er med stor sorg, at vi meddeler vores kære kollega Kimmo Jouko Kaarel Herttuas bortgang den 21. april 2024.

 • 22.04.2024

  SDU får nye uddannelser i kvanter og psykologi

  Nu er det officielt. Syddansk Universitet har fået grønt lys fra Uddannelses- og Forskningsministeriet til at udbyde nye uddannelser i Quantum Computing og Psykologi. Kandidatuddannelsen i Quantum Computing bliver den første af sin slags i Danmark.

 • 19.04.2024

  Politisk aftale om sektordimensionering

  Regeringen (Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne) samt SF, Danmarksdemokraterne, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti har 19. april indgået en politisk aftale om sektordimensionering af bacheloruddannelserne.

 • 10.04.2024

  Kom til Forskningens Døgn på Syddansk Universitet i uge 16-17

  Forskningens Døgn er den perfekte anledning til at vise dit universitet frem for vennerne og familien og dykke ned i nogle af alle de spændende ting, der rør sig på campus!

 • 09.04.2024

  CBS henter ny rektor på SDU

  Peter Møllgaard er udnævnt til ny rektor på CBS. Han har været dekan for Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på SDU siden 1. juni 2022.

 • 05.04.2024

  Etablering af SDU SAFE i Fællesadministrationen

  Forsknings- og innovationssikkerhed og sikkerhedsområdet er et prioriteret indsatsområdet på SDU som følge af anbefalinger fra Uddannelses- og Forskningsministeriets Udvalg om retningslinjer for internationalt forsknings- og innovationssamarbejde (URIS).

 • 21.03.2024

  SDU Research Academy – Hvad er det og hvad kan det?

  Adjunkter og tidlige lektorer tilknyttet SDU får med stor sandsynlighed mulighed for at blive en del af forløbet SDU Research Academy fra efteråret 2024. Det er et pilotforløb, hvor støtten til SDU-forskere forsøges implementeret mere naturligt i hverdagen, og som er kommet godt fra start.

 • 20.03.2024

  Har du brugt en supercomputer i dag?

  Supercomputerne står klar til at løfte din forskning både her på SDU og på en række andre danske universiteter. Men hvilken forskel kan supercomputere gøre? Det var i fokus, da Danish e-infrastructure Consortium (DeiC) gæstede SDU.

 • 20.03.2024

  Mindeord - Tina Wortmann

  Det er med stor sorg, at vi har modtaget beskeden om Tina Wortmanns bortgang. Tina var koordinator i bacheloroptaget i Studieservice og har været ansat på SDU siden 1985.

 • 18.03.2024

  Flere søger mod SDU’s uddannelser via kvote 2

  Tallene for årets søgning til de videregående uddannelser via kvote-2 er blevet offentliggjort. På Syddansk Universitet ses en positiv stigning for andet år i træk.

 • 14.03.2024

  SDU IT skifter servicemanagementløsning

  Mandag d. 18. marts 2024 sætter SDU IT Freshservice i drift

 • 12.03.2024

  Afskaffelse af Store Bededag som helligdag (opdateret)

  I forbindelse med overenskomstforhandlingerne på det statslige område er det aftalt, at kompensation for bortfald af St. Bededag lægges ind under den særlige feriegodtgørelse

 • 08.03.2024

  Så blev Nyt SUND officielt åbnet

  Der var forår i luften og i flere af talerne, da Nyt SUND – SDU’s nye sundhedsvidenskabelige fakultet – blev indviet 1. marts 2024.

 • 08.03.2024

  Varsling af særlige feriedage

  Varsling og planlægning af særlige feriedage finder sted i de kommende uger.

 • 07.03.2024

  Office til alle - lær når du har brug for det!

  Er dine Microsoft Office-kompetencer lidt rustne, eller er du bare aldrig kommet i dybden med mulighederne i værktøjerne, så er der nu hjælp at hente på SDUnet.dk.

 • 06.03.2024

  Ny serviceløsning rammer snart en computer nær dig!

  SDU IT er i gang med at skifte servicemanagementløsning

 • 06.03.2024

  SDU gennemfører igen phishingkampagne

  På SDU arbejder vi fortsat med at højne informationssikkerheden. Dette gøres blandt andet gennem kampagner med simuleret phishing.

 • 29.02.2024

  Ny vision for DIAS er godkendt

  I en nylig godkendt vision for ’Dias 3.0’ har direktør Sten Rynning beskrevet vejen til et DIAS med markante forandringer, tættere kobling til SDU og større synlighed omkring den elitære ambition, der ligger i DIAS.

 • 29.02.2024

  Nyt internationaliseringsprojekt på vej

  En overordnet, strategisk indsats for at rekruttere de mest talentfulde, udenlandske studerende er efter en godkendelse i direktionen på vej til at skulle implementeres på universitetet.

 • 28.02.2024

  Jazzens største navne holder til i kælderen på SDU

  I hvert fald i form af unikke lydoptagelser, fotos og andre enestående genstande. Jazzsamlingerne ved Syddansk Universitetsbibliotek er kendt i hele verden som et sandt skatkammer for jazzhistorien. Vi tog på besøg i anledning af samlingens bidrag til ny totalt udsolgt jazz-udgivelse.

 • 27.02.2024

  Forebyggelse af tyverier på Nyt SUND

  Som et blandt flere initiativer, der iværksat for at hindre yderligere tyverier, vil der nu blive taget initiativ til at nulstille og genudlevere nøgler til medarbejdere på Nyt SUND.

 • 22.02.2024

  Information om SDU’s lager- og logistikafdeling

  Til orientering er lager- og logistikafdelingen i Teknisk Service udfordret på bemanding.

 • 21.02.2024

  Kom til fællessang på SDU Odense

  Kom og vær med til at synge dagen ind sammen med kolleger og studerende på SDU. Alle er velkomne!

 • 07.02.2024

  Hvem skal være SDU og OUH’s næste flagskibscenter?

  Nu begynder processen med at finde det næste fælles SDU-OUH-flagskibscenter, som udnævnes i slutningen af 2024.

 • 02.02.2024

  Tyverier på nyt SUND

  I den senere tid har der desværre været flere tyverier på Nyt SUND.

 • 31.01.2024

  Afskaffelse af Store Bededag som helligdag

  Den 28. februar 2023 blev lov om konsekvenser ved afskaffelsen af Store Bededag som helligdag (Lov nr. 214 af 06/03/2023) vedtaget.

 • 31.01.2024

  2024 skal bringe løbende forbedringer

  I år sættes der skub i arbejdet med SDU’s forenklingsmodel, som har til formål at frigive tid og ressourcer til forskning og undervisning ved at kigge på arbejdsgangene ved administrative opgaver.

 • 31.01.2024

  SDUx går i luften

  SDU’s nye satsning på livslang læring i samarbejde med erhvervslivet begynder i februar med en totalt udsolgt kursusdag om kunstig intelligens og digitalisering.

 • 30.01.2024

  Ny PET-kampagne skal skabe fokus på sikkerhed i forskningen

  Hvordan beskytter vi bedst dansk forskning mod de alvorlige sikkerhedsmæssige, økonomiske og etiske konsekvenser, som kan opstå i internationale samarbejder? Det sætter en ny kampagne spot på.

 • 19.01.2024

  Intelligent Motion

  Kom stærkt ind i 2024 med lette øvelser, du selv kan lave på kontoret eller foran computeren.

 • 16.01.2024

  Konsulentbistand fra SDU HR, Arbejdsmiljø og Udvikling bliver betalingsfrit

  Fra 1. januar 2024 kan ledere og enheder på SDU rekvirere konsulentbistand fra SDU HR, Arbejdsmiljø og Udvikling uden betaling. De nye rammer for konsulentbistand er indført for at reducere universitetets administration.

 • 15.01.2024

  Henrik Bindslev fortsætter som TEK-dekan

  Dekanen på Det Tekniske Fakultet på Syddansk Universitet vil i de kommende år fortsat hedde Henrik Bindslev. Et enigt ansættelsesudvalg har genudpeget den erfarne leder- og forskningskapacitet til stor glæde for Henrik Bindslev selv og SDU.

 • 04.01.2024

  ESDH-sekretariatet er nu en del af SDU Digital

  ESDH-sekretariatet med Gitte Brobyskov og Maja Skov er organisatorisk flyttet fra SDU HR til SDU Digital pr. 1. januar. Thomas Friis Gjesing, programleder for Fremtidens ESDH, er fremadrettet også leder af ESDH-sekretariatet.

 • 03.01.2024

  Længere behandlingstid på supportsager

  Grundet ekstra assistance til eksamensrelaterede opgaver

 • 02.01.2024

  Grafiske og sproglige services bliver betalingsfrie

  Fra 1. januar 2024 kan ansatte på SDU bestille grafisk design og print uden betaling, ligesom det også bliver omkostningsfrit at få sproglig hjælp fra Sprogserviceenheden. Den nye procedure er indført for at reducere universitetets administration.

 • 02.01.2024

  SDU indgår aftale med Falck om psykologisk rådgivning

  SDU har pr. 1. januar 2024 indgået en aftale med Falck om psykologisk rådgivning for medarbejdere på SDU.

 • 21.12.2023

  Ændrede åbningstider ved SDU IT mellem jul og nytår

  Alle vores serviceskranker holder lukket mellem jul og nytår.

 • 21.12.2023

  OUH og SDU lægger nye lag til samarbejdet

  SDU og OUH vil med ny vision løfte flere af de store samfundsudfordringer gennem ny viden, innovative metoder og stærke bud på fremtidens teknologiske løsninger.

 • 21.12.2023

  SDU’s ansatte flyver markant mindre

  Sammenlignet med årene før coronapandemien viser nye data fra Syddansk Universitet, at de ansattes samlede CO2e-udledning via flyrejser er nedbragt betragteligt. Fra i 2019 at have udledt 3645 tusinde kg CO2e, ligger tallet i 2023 pt på 1303 tusinde kg CO2e.

 • 20.12.2023

  Vellykket besøg fra IGAB

  Syddansk Universitet havde i slutningen af november besøg af SDU’s International Gender Advisory Board (IGAB), der over to dage gav gode anbefalinger og refleksioner videre til SDU i relation til det strategiske diversitets-, inklusions- og ligestillingsarbejde, der foregår på universitetet.

 • 14.12.2023

  SDU’s Research Support Hub: En lettere vej til overblik, funding og hjælp

  Fælles værktøj på sdunet.dk skal gøre det lettere at søge og udnytte de mange funding-muligheder, finde relevante kolleger og forskerstøtte på tværs af SDU og gøre ansøgningsprocesser mere enkle og overskuelige for den enkelte forsker, forskergruppeleder og forskerstøtteenhed.

 • 14.12.2023

  Nye organisatoriske ændringer i bæredygtighedens tegn

  I juni 2023 vedtog SDU’s bestyrelse universitetets nye strategi, som nu betyder organisatoriske ændringer hvad angår universitetets bæredygtighedsarbejde.

 • 13.12.2023

  SDU styrker Trekantområdet

  Medvind til SDU’s ambitioner om at opbygge fremtidens forsknings- og uddannelsesmiljø indenfor IT- og ingeniørfeltet i Trekantområdet.

 • 06.12.2023

  Vellykket workshop om SDU’s cirkulære forbrug

  Mere end 30 morgenfriske SDU-kolleger deltog den 6. november i workshoppen ” Hvordan kan SDU indkøbe mere brugt, og udlede mindre CO2”. På workshoppen blev deltagerne kort klædt på til at bruge SDU’s interne markedsplads, og derefter blev der idéudvekslet på kryds og tværs i den fælles interesse om at styrke SDU’s cirkulære forbrug.

 • 05.12.2023

  Ændring af SDU UP’s organisatoriske ophæng pr. 1. januar 2024

  SDU UP (SDU Universitetspædagogik) understøtter udviklingen af undervisning, læring og prøveformer, herunder e-læring og digitale eksamener. SDU UP er i dag organisatorisk forankret på Det Humanistiske Fakultet.

 • 05.12.2023

  Copilot chat er nu tilgængelig for alle medarbejdere på SDU

  SDU stiller nu chatbotten Copilot til rådighed for alle medarbejdere på SDU. Det giver gode muligheder for at afprøve AI-teknologien på egne opgaver. Som bruger skal man dog kende til de sikkerhedsmæssige begrænsninger og faldgruber.

 • 28.11.2023

  Ny vicedirektør for uddannelse på SDU

  Stinne Hørup Hansen er pr. 1. januar 2024 ny vicedirektør for uddannelse på SDU. Et stærkt kort og et godt udgangspunkt for de store forandringer vi står overfor på uddannelsesområdet.

 • 17.11.2023

  Første skridt er taget mod nyt Green Lab Netværk

  Onsdag d. 4. oktober afholdt Syddansk Universitet, Green Lab, Danish Life Science Cluster og Life Science Fyn konferencen Bæredygtig life science – Laboratorier under lup.

 • 14.11.2023

  Respekt for uenighed og god omgangstone på universiteterne

  Melding fra SDU’s ledelse.

 • 14.11.2023

  SDU trækker sig ud af Slagelse

  Det lykkedes desværre ikke at lande en aftale, der kunne have ledt til Roskilde Universitets overtagelse af SDU Slagelse. Efterfølgende har SDU arbejdet med alternative løsninger, men uden at finde et bæredygtigt alternativ. SDU har derfor besluttet, at universitetet afvikler sine aktiviteter på Vestsjælland.

 • 13.11.2023

  Temperaturloftet fjernes i SDU-lokaler

  Der vil i den kommende vinter ikke være et krav om en maksimal temperatur på 19 grader på SDU’s lokationer – men der opfordres stadig til at tænke over, hvor meget termostaten skal drejes.

 • 07.11.2023

  25 år som hele Syddanmarks universitet

  Torsdag d. 30. november fejrer vi, at det i år er 25 år siden, at Odense Universitet blev til Syddansk Universitet. Du kan komme med til fejringen, når vi både kigger bagud i historiebøgerne og ind i krystalkuglen og giver nogle bud på, hvad fremtiden bringer for SDU.

 • 07.11.2023

  Feriefonden åbner 1. december for bookninger til højsæsonen 2024 - Vigtig information om lodtrækning

  Vi håber, I alle har haft en skøn ferie i løbet af året og er klar til at se frem til højsæsonen 2024. Vi har spændende nyheder at dele med jer angående bookinger og en ændring i vores system for tildeling af feriehuse.

 • 03.11.2023

  Ny aftale mellem fonde og universiteterne styrker forskningen

  Danske Universiteter og seks private forskningsfonde er blevet enige om en aftale om en model for fondenes dækning af forskningsprojekters omkostninger på universiteterne.

 • 01.11.2023

  Ytringsfrihed og respekt for forskellighed

  SDU værner om ytringsfriheden og den enkeltes ret til at bruge den. Ud over at være en fundamental rettighed i et demokrati så er ytringsfriheden også afgørende for et universitets virke. Ytringsfriheden hænger uløseligt sammen med den akademiske frihed og forskningsfriheden.

 • 01.11.2023

  Nye principper for rygning vedtaget på Syddansk Universitet

  Nye principper for rygning og tobaksanvendelse på Syddansk Universitets matrikler er godkendt og vedtaget af rektoratet, som samtidig tilbyder rygestopkurser til medarbejdere, der ønsker hjælp til at stoppe.

 • 31.10.2023

  Opfølgning på phishingkampagne – med stor ros til alle

  Igen i efteråret har SDU gennemført en phishingkampagne, der foregik ved, at der blev udsendt en falsk mail med henblik på at få ansatte til at aflevere deres loginoplysninger.

 • 31.10.2023

  Husk lige brugtvarebørsen

  Står du og mangler en ny kontorstol eller andre kontorartikler til dit daglige arbejde? Så bør du tjekke SDU’s brugtvarebørs, hvor der kan være lige dét, du står og mangler.

 • 30.10.2023

  Nyt studieadministrativt system

  SDU har netop underskrevet en aftale sammen med seks andre universiteter i Nyt SIS Programfællesskabet om opbygningen af et nyt studieinformationssystem (SIS). Efter en lang udbudsproces og et aktstykke, der har afventet godkendelse fra Folketingets Finansudvalg, er det nu muligt at starte arbejdet med den vindende leverandør – Fluido.

 • 30.10.2023

  Fællesindkøb af kontorartikler til SDU’s centrallager har nedbragt Lyreco-bestillingerne betragteligt

  En intern optimering af logistikken omkring bestilling af kontorartikler har medvirket til, at SDU har nedbragt mængden af småbestillinger til Lyreco markant. Indsatsen har medført et lavere CO2-aftryk via færre kørsler og mindre emballage, og indsatsen fortsætter.

 • 26.10.2023

  SDU og OUH styrker det strategiske samarbejde

  Universitetet og universitetshospitalet i Odense arbejder på en fælles vision for et bredt strategisk samarbejde i forbindelse med den kommende sammenflytning af SDU og OUH. I den forbindelse har man netop oprettet en fælles enhed, som skal understøtte samarbejdet.

 • 26.10.2023

  SDU’s klimaregnskab 2018-2022 viser fald i CO2-udledning

  Ledelsen har fremlagt klimaregnskab 2018-2022 for universitetets bestyrelse. Regnskabet viser et samlet fald i SDU’s CO2-udledning siden 2018, men der er fortsat behov for indsatser, hvis målet om en 57%-reduktion skal nås i 2030.

 • 25.10.2023

  Implementering af URIS-anbefalingerne får endnu et skub

  Med ansættelsen af Mads Niemann-Christensen som sikkerhedschef får implementeringen af URIS-anbefalingerne et skub. Anbefalingerne kommer fra Uddannelses- og Forskningsministeriet og skal sikre forskellige aspekter af forretningskritisk sikkerhed.

 • 13.10.2023

  Generativ AI rykker ind på universitetets uddannelser

  Uddannelsesrådet besluttede i april 2023 at skabe en tværgående indsats for generativ AI på SDU.

 • 09.10.2023

  Trivsel – en kollektiv indsats

  Studerende og ansatte inviteres til trivselsarrangement d. 31.10.2023

 • 29.09.2023

  EPICUR-alliancen skal øge internationaliseringen på SDU

  EPICUR er navnet på den europæiske universitetsalliance, som Syddansk Universitet i 2021 blev en del af. Det er langt fra alle, der kender til alliancen og de muligheder, den giver til dig som underviser, forsker eller studerende. Derfor uddyber rektor Jens Ringsmose her samarbejdet og hvilke perspektiver, SDU ser i EPICUR-alliancen.

 • 28.09.2023

  Få midler til kompetenceudvikling

  På tirsdag den 3. oktober 2023 kl. 10.00 bliver der tilført midler til alle Den Statslige Kompetencefonds puljer, og det er igen muligt at søge midler til kompetenceudvikling.

 • 28.09.2023

  Fællessang på SDU Odense 10/11 og 8/12

  Kom og vær med til at synge dagen ind sammen med medstuderende, forskere, undervisere og andre medarbejdere på SDU. Alle er velkomne!

 • 27.09.2023

  Tag dine kolleger med på opdagelse

  Er du nysgerrig på, hvad der gemmer sig bag dørene i Nyt SUND? Så er det nu, du har chancen for at komme tættere på og opleve det selv. Vi inviterer dig og dine kolleger til en spændende semi-guidet rundvisning i det helt nye byggeri.

 • 20.09.2023

  SDU’s forhandlinger med RUC er indstillet

  Mere end seks måneders undersøgelser, som skulle have ledt til Roskilde Universitets overtagelse af Campus Slagelse fra Syddansk Universitet, er desværre afsluttet uden en fælles aftale.

 • 15.09.2023

  Vi kører GRØNT 2023

  Afdelinger eller kontorer på SDU Odense inviteres hermed til at deltage i Odense Kommunes årlige kampagne, der fokuserer på grønne og aktive transportvaner på arbejdspladser i Odense. Fordi SDU er en af de ni grundlæggere i Odense Klimapartnerskab, er alle interesserede inviterede til at deltage.

 • 11.09.2023

  Uddannelsesvision skal styrke Trekantområdet

  SDU’s interesse i at være med til at opbygge fremtidens forsknings- og uddannelsesmiljø indenfor it- og ingeniørfeltet i Trekantområdet, en af landets vigtigste industriregioner, lever stadig.

 • 07.09.2023

  Opdateret overordnet beredskabskoncept på SDU

  Opdateringen er sket hen over sommerferien, og er efter 2 præsentationer nu tilgængeligt på SDUnet

 • 04.09.2023

  Nøglerne til Nyt SUND er officielt overdraget til SDU

  Syddansk Universitet har fredag den 1. september underskrevet en aftale, som betyder, at den nye bygning til at huse Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet nu formelt er overdraget til SDU.

 • 31.08.2023

  SDU laver ny phishingkampagne

  SDU fortsætter træningen i god informationssikkerhed, og laver igen phishingkampagne.

 • 30.08.2023

  Ferieønsker

  Vi skal nu have planlagt og varslet ferien for ferieåret 2023/2024, hvor ferien skal holdes i perioden 1. september 2023 til 31. december 2024 (ferieafholdelsesperioden).

 • 25.08.2023

  SDU forventer at idriftsætte det nye ESDH-system WorkZone den 4. marts 2024

  Programmet Fremtidens ESDH har hidtil sigtet efter en idriftsættelse af WorkZone 1. december 2023. Med en ny, forventet driftsstart den 4. marts 2024 sikres en mere smidig overgang fra det nuværende ESDH-system, Acadre, til WorkZone.

 • 25.08.2023

  Ønsker du en opdatering på klimaforandringer?

  Så tilmeld dig den gratis online webinarrække Climate Thursdays

 • 24.08.2023

  Kom til åbning af den nye letbanestation og se det nye sundhedsvidenskabelige fakultet

  Fredag d. 25. august kl. 12, indvies den nye letbanestation ’SDU Syd/ Hospital Nord’. Åbningen markerer samtidig, at undervisningslokalerne på Nyt SUND tages i brug mandag d. 28. august.

 • 22.08.2023

  Opfølgning på analysen af uddannelsesadministrationen – ny vicedirektør for uddannelse

  Som opfølgning på analysen af uddannelsesadministrationen har rektoratet besluttet at oprette en ny stilling som vicedirektør for uddannelse. Stillingen vil gå i opslag i september, og den nye vicedirektør forventes at kunne tiltræde 1. januar 2024.

 • 18.08.2023

  Parkeringspladser lukkes i forbindelse med Semesterstartsfesten

  Kommer du i bil til SDU Odense? Så skal du nok bruge lidt ekstra tid på parkering de næste par uger.

 • 17.08.2023

  Den 27. september afholdes national Uniform på jobbet-dag

  For at hædre og hylde reservister og frivillige i Danmarks samlede Forsvar og beredskab afholdes der den 27. september en national uniform-dag. Syddansk Universitet bakker op om initiativet, og alle er velkomne til at møde op iført uniform den dag.

 • 14.08.2023

  Ændret procedure for markering af jubilæum på SDU

  Nu bliver jubilæer officielt markeret med en fælles reception, når ansatte har været på SDU i hhv. 25, 40 og 50 år. Tidligere blev den fælles reception afholdt ved jubilæer i staten.

 • 14.08.2023

  Mindeord for Tobias Velds Volfing

  Det var med stor sorg, vi modtog beskeden om, at Tobias Velds Volfing afgik ved døden natten mellem den 31. juli og den 1. august.

 • 28.07.2023

  Velkommen til 4635 nye SDU-studerende!

  4635 kommende studerende fik ved midnatstid besked om, at de er blevet tilbudt en plads på en af SDU’s bacheloruddannelser. Tallet svarer til en fremgang på 7 % sammenlignet med sidste år.

 • 27.07.2023

  Mindeord om Dorte Jensen Christoffersen

  Torsdag den 29 juni 2023 modtog vi den triste besked at vores kære kollega og afdelingsleder, cand.scient., ph.d. Dorte Jensen Christoffersen var afgået ved døden efter et længere sygdomsforløb.

 • 07.07.2023

  SDU’s to nye bestyrelsesmedlemmer er fundet

  Tidligere minister og medlem af Folketinget Ulla Tørnæs og Troels Petersen, Senior Vice President i Danfoss, træder ind i SDU’s bestyrelse den 1. oktober 2023.

 • 06.07.2023

  Fremgang i søgningen til Syddansk Universitet

  Der er i år kommet flere ansøgninger til SDU’s bachelor- og professionsbacheloruddannelser sammenlignet med sidste år svarende til en stigning på 9 %. Hele universitetssektoren oplever fremgang i søgningen.

 • 30.06.2023

  Sommerhilsen fra rektoratet

  Med ønsket om en sommer med tid til afslapning, oplevelser og skønlitteratur ønskes alle på SDU en rigtig god sommer.

 • 29.06.2023

  Ny model for fremtidens bacheloroptag

  Ny optagelsesmodel skal sikre, at kommende studerende har de nødvendige kvaliteter for at kunne gennemføre en universitetsuddannelse.

 • 29.06.2023

  Sommerbemanding i Fællesadministrationen

  Flere afdelinger i Fællesadministrationen holder lukket eller har nedsat bemanding hen over sommeren. Du skal derfor forvente forlængede svartider ved kontakt med de enkelte afdelinger.

 • 28.06.2023

  Politisk aftale om ny kandidatreform

  Regeringen (Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne) og SF, Danmarksdemokraterne, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti har den 27. juni indgået en politisk rammeaftale om reform af kandidatuddannelserne.

 • 23.06.2023

  International erhvervsøkonomi-uddannelsen fortsætter

  En ny struktur på uddannelsen International erhvervsøkonomi med fremmedsprog i Sønderborg sikrer, at uddannelsen fortsat kan udbydes med en tysk linje takket være Europa-Universität Flensburg (EUF).

 • 23.06.2023

  SDU IT ønsker dig en god og sikker sommer

  Kære kollega. Som sommerferien nærmer sig, og du måske planlægger at rejse udenlands i ferieperioden, vil vi gerne minde dig om vigtigheden af sikker digital færden, især når du anvender din SDU-computer. Vi ønsker at sikre, at dine data og personlige oplysninger forbliver beskyttet, uanset hvor du befinder dig.

 • 21.06.2023

  Ny podcastserie gør op med sexisme på universiteterne

  Forfatterne bag bogen ‘Sexism in Danish Higher Education and Research’ er klar med en podcastserie, der sætter fornyet fokus på problemet med sexistisk adfærd på de danske universiteter.

 • 13.06.2023

  Syddansk Universitet har fået en ny strategi

  Bestyrelsen har netop godkendt en ny strategi, som giver svar på, hvordan universitetet håndterer de store udfordringer og griber de store muligheder, som venter frem mod 2030.

 • 07.06.2023

  Sten Rynning bliver ny direktør for Danish Institute for Advanced Study

  SDUs rektor, Jens Ringsmose, har udpeget professor i statskundskab Sten Rynning som ny direktør for Syddansk Universitets tværfaglige eliteforskningscenter, DIAS.

 • 02.06.2023

  SDU Digital får ny serviceside

  Efter måneders arbejde og med en intens slutspurt, kunne SDU Digital for nylig lancere en ny serviceside.

 • 31.05.2023

  Resultat af tilpasningsprocessen

  Den 23. marts informerede vi om, at SDU’s økonomi er under pres på grund af faldende uddannelsesindtægter og prisstigninger, og at ledelsen havde besluttet at gennemføre en tilpasning af universitetets økonomi. Vi kan hermed meddele, at tilpasningsprocessen nu er afsluttet. Nedenfor kan du læse om resultatet af processen, evaluering af forløbet samt en tak til alle for indsatsen.

 • 30.05.2023

  Kantinen mangler deres bestik og service generelt

  Kantinen mangler generelt service og bestik, så sørg for at det leveres tilbage til opsamlingsvognene - og ikke ender i frokoststuerne rundt omkring.

 • 25.05.2023

  Kunstforeningen inviterer til pop-up event

  SDU´s Kunstforening inviterer alle ansatte og studerende inden for i Wintergarden 31. maj til en snak om og et kig på kunst.

 • 19.05.2023

  De studerendes trivsel er i fremgang

  Årets resultater for Studiemiljøundersøgelsen (SMU) er kommet, og der ses en markant fremgang i de SDU-studerendes trivsel sammenlignet med seneste undersøgelse i 2021, der formodes at være præget af coronanedlukningen.

 • 17.05.2023

  Vores Grønne Univers er lanceret

  I slutningen af april havde Vores Grønne Univers premiere på SDUnet, og universitetets ansatte har nu adgang til et univers spækket med tips, tricks og viden, der gør det lettere at agere klimavenligt i løbet af arbejdsdagen.

 • 17.05.2023

  Phishingkampagne - Kom du også til at klikke?

  SDU gennemførte en phishingkampagne i marts 2023 og resultatet er nu opgjort.

 • 11.05.2023

  Nu kan man lade elbilen i Odense

  På SDU i Odense kan ansatte, studerende og besøgende nu få ladet el- eller hybridbilen op, mens man er på Universitetet. Der er mulighed for, at fire biler kan lade op ad gangen. 

 • 08.05.2023

  Justeret tidsplan i overdragelsen af campus Slagelse

  SDU og RUC arbejder nu mod en overtagelsesdato af uddannelses- og forskningsaktiviteterne i Slagelse den 1. september 2024 i stedet for ved årsskiftet.

 • 03.05.2023

  Lukning af uddannelser

  SDU’s arbejde med at bringe balance i økonomien betyder for to af universitetets fakulteter lukning af et antal uddannelser.

 • 02.05.2023

  Mobiltelefoner inkluderes i årlig sirenetest

  Sådan reagerer du på den vigtige advarsel

 • 27.04.2023

  Kantinen i Odense er lukket i dag pga. strejke - åbner igen fredag

  Kantinepersonalet i Odense strejker og har den 27. april nedlagt arbejdet. Derfor er kantinen lukket i dag.

 • 25.04.2023

  Økonomisk tilpasning: Resultat af afværgefasen

  SDU’s ledelse har truffet beslutning om frivillige aftaler og andre afværgetiltag, som kan reducere antallet af uansøgte afskedigelser. Desværre er det nødvendigt at foretage uansøgte afskedigelser for at sikre en bæredygtig økonomi.

 • 20.04.2023

  SDU underskriver kontrakt med KMD om et nyt ESDH-system

  Det nye system bidrager til effektive og sammenhængende arbejdsgange og kan være med til at automatisere processer

 • 14.04.2023

  Brug gangnavnene til at lede folk på rette vej

  Projektet om skiltning og vejvisning på Campus Odense, som Teknisk Service har kørt, er slut. Projektet har haft som mål at gøre skiltning af indgange og gange tydeligere og dermed gøre det nemmere at finde rundt på Campus Odense.

 • 13.04.2023

  Oplev Forskningens Døgn på Syddansk Universitet i uge 16-17

  Forskningens Døgn er den perfekte anledning til at vise dit universitet frem for vennerne og familien og dykke ned i nogle af alle de spændende ting, der rører sig på campus!

 • 13.04.2023

  SDU medarbejderkurser efterår 2023

  Udbuddet af efterårets kurser er nu tilgængeligt. Gå ind og lad dig inspirere af vores store udvalg af kurser, seminarer, workshops og netværk på SDU.

 • 13.04.2023

  Slut med TikTok på SDU-udstyr

  SDU følger anbefalingen fra det nationale Center for Cybersikkerhed om ikke at bruge app’en TikTok på tjenstlige enheder. Ansatte på SDU skal derfor fjerne TikTok fra universitetets mobiltelefoner, tablets og computere.

 • 11.04.2023

  Et fremragende første år

  SDU Takeover søger flere studenterundervisere

 • 29.03.2023

  Psykologi på vestjysk: SDU og Education Esbjerg i banebrydende samarbejde om ny psykologiuddannelse i Esbjerg

  SDU vil åbne en ny bachelor- og kandidatuddannelse i psykologi ved SDU Esbjerg. Det er målet at lave 75 nye pladser fra 2025. Det bliver samlet 350 studerende, når uddannelsen er i fuldt sving.

 • 27.03.2023

  Udviklingssamtaler (LUS, GRUS, MUS) på SDU

  SDU har fået et nyt fælles materiale til udviklingssamtaler.

 • 23.03.2023

  Information om universitetets økonomiske situation

  På baggrund af en samlet vurdering har SDU’s ledelse besluttet at foretage nye tilpasninger af universitetets økonomi.

 • 22.03.2023

  SDU’s nye elitecentre skal hjælpe med at løse klimaudfordringer

  De første to af i alt fem elitecentre er udnævnt ved SDU Climate Cluster. De to nye forskningscentre fokuserer på hhv. naturbaserede løsninger og solenergi, de resterende tre centre udpeges til sommer.

 • 10.03.2023

  Mindeord John Thobo-Carlsen

  Litteraturvidenskabs mangeårige lektor, John Thobo-Carlsen, døde fredag den 3. marts 2023 i en alder af 80 år. Thobo-Carlsen blev ansat på det daværende Odense Universitet i 1976 og gik på pension i 2008.

 • 09.03.2023

  SDU satser på livslang læring i Trekantområdet

  Med SDUx Vejle vil Syddansk Universitet, Vejle Kommune og DANDY Business Park udvikle et laboratorium for livslang læring, der kan levere forskningsbaseret efter- og videreuddannelse og sikre stærk sammenhængskraft mellem universitetet og arbejdsmarkedet.

 • 03.03.2023

  Regeringens uddannelsesudspil

  SVM-regeringen har den 2. marts lanceret udspillet Forberedt på fremtiden I, hvor bl.a. reduktion af længden af kandidatuddannelser er et væsentligt element.

 • 01.03.2023

  Et nyt uddannelsesmæssigt kapitel skrives i Slagelse

  Roskilde Universitet og Syddansk Universitet har underskrevet en hensigtserklæring, som skal bane vejen for, at Roskilde Universitet overtager Syddansk Universitets uddannelsesaktiviteter i Slagelse ved årsskiftet.

 • 23.02.2023

  Mindeord - Jacob Mey

  Han var professor i lingvistik ved Odense/Syddansk Universitet i næsten 30 år. Mey var og er globalt hædret og har som få andre sat universitetet på verdenskortet.

 • 22.02.2023

  SDU laver phishingkampagne

  Som en del af SDUs vedvarende træning i informationssikkerhed, vil der i løbet af foråret blive afviklet en phishingkampagne

 • 06.02.2023

  Analysen af uddannelsesadministrationen er nu offentlig

  Carves analyse af SDU’s uddannelsesadministration er færdig og er tilgængelig på sdunet.dk. De næste måneder bruges på at drøfte materialet, inden direktionen træffer beslutning om anbefalingerne i 2. kvartal.

 • 27.01.2023

  Affaldssorteringen nytter noget - Odense starter på mandag

  På SDU i Odense er de nye affaldsstationer tæt på at skulle tages i brug, hvilket betyder, at studerende og ansatte skal sortere det daglige affald. Men giver det overhovedet mening at sortere affaldet for miljøet, og ender det hele alligevel ikke samme store container? De spørgsmål er blevet stillet til to SDU-forskere og Teknisk Service.

 • 27.01.2023

  Mød den nye klimaminister på SDU

  Klima-, energi- og forsyningsministeren besøger SDU’s studerende.

 • 25.01.2023

  Skraldespande fjernes fra kontorer og undervisningslokaler

  Grundet de nye affaldsstationer på SDU i Odense fjernes alle små skraldespande fra kontorer og undervisningslokaler i løbet af januar fra hovedcampus. I personalekøkkener installeres samtidig flere affaldsfraktioner, så alle kan hjælpe med at få sorteret affaldet korrekt.

 • 20.01.2023

  Strategiproces er begyndt på SDU

  Bestyrelsen har bedt universitetets ledelse sætte gang i en proces, som skal forny SDU’s strategiske grundlag. I denne uge blev processen skudt i gang med drøftelser i både Universitetsrådet og Hovedsamarbejdsudvalget.

 • 19.01.2023

  Det nye år skal bringe mere sorteret affald

  2023 bliver året, hvor vi skal affaldssortere på universitetet. I første omgang udrulles de nye affaldsstationer på SDU Odense fra starten af næste semester, og i løbet af året implementeres ordningen på de resterende campusser.

 • 17.01.2023

  Seminar om Arktis og klima på SDU i Odense

  Netværket SDU Arctic og SDU Climate Cluster inviterer 2. februar alle interesserede til seminaret “Finding interdisciplinary solutions to common challenges”.

 • 16.01.2023

  Gik du glip af årets nytårsparole for Fællesadministrationen?

  Så har du mulighed for at se præsentationen og direktørens tale herunder.

 • 09.01.2023

  Betydning af kontrolleret opbremsning i Fællesadministrationen

  Budget 2023 er vedtaget af SDU’s bestyrelse og indeholder en kontrolleret opbremsning, som har betydning for Fællesadministrationens økonomi. Ansatte i Fællesadministrationen inviteres til at komme med forslag til tiltag, som kan dæmpe Fællesadministrationens omkostninger i 2023.

 • 09.01.2023

  Søren Vilby er ny bestyrelsesformand på SDU

  Den 57-årige erhvervsmand Søren Vilby bliver ny bestyrelsesformand på Syddansk Universitet, og han skal dermed stå i spidsen for universitetets strategiske arbejde de kommende fire år.

 • 06.01.2023

  SDU’s forfremmelsesprogram er trådt i kraft

  SDU ønsker at tiltrække, fastholde og udvikle videnskabelige talenter, så SDU kan løfte sine kerneopgaver indenfor forskning, undervisning og formidling. Forfremmelsesprogrammet, som trådte i kraft den 1. januar 2023, er én mulig karrierevej i overgangen fra lektor til professor.

 • 02.01.2023

  Prisregulering af trykkeriydelser i Grafisk Center

  Pr. 1. januar 2023 reguleres priserne for trykkerydelser i Grafisk Center som konsekvens af stigende råvarepriser på verdensmarkedet.

 • 22.12.2022

  Glædelig jul fra SDU’s rektorat

  Med ønsket om en juletid med hygge og afslapning ønskes alle på SDU en rigtig god jul.

 • 22.12.2022

  Nye rejseregler skal nedbringe SDU’s CO2-aftryk

  Syddansk Universitets direktion har godkendt nye rejseregler for SDU-ansatte, som opfordres til at begrænse tjenesterejser generelt og specifikt antallet af flyrejser for at nå universitetets mål om en markant reduktion af CO2-udledningen.

 • 15.12.2022

  Universitetets økonomi er under pres

  Budget 2023 er nu vedtaget af SDU’s bestyrelse, som også bakker op om ledelsens tiltag, der skal sikre, at universitetets økonomi fortsat er robust.

 • 15.12.2022

  Decemberlukket i Fællesadministrationen

  Flere afdelinger i Fællesadministrationen holder lukket eller har nedsat bemanding hen over julen og nytåret. Du skal derfor forvente forlængede svartider ved kontakt med de enkelte afdelinger.

 • 14.12.2022

  Lukning af mulighed for synkronisering af privat OneDrive til SDU computer

  OneDrive findes i to versioner.

 • 12.12.2022

  Vil du være klimaambassadør på SDU?

  Kunne du tænke dig at være med til at skabe forandring på SDU og hjælpe med at gøre universitetet til et lavemissionsuniversitet? Læs mere her og tilmeld dig det nye klimaambassadørkursus.

 • 07.12.2022

  SDU medarbejderkurser forår 2023

  Udbuddet af forårets kurser er netop tilgængeligt. Gå ind og lad dig inspirere af vores store udbud af kompetencegivende kurser og webinarer.

 • 07.12.2022

  Det skal gangene i Nyt SUND hedde

  Fra Skoven over Tveden til Forten. Gangene i Nyt SUND får navne med rod i den omkringliggende natur og kulturhistorie.

 • 05.12.2022

  Stort engagement på kursus i projektledelse for TAP

  Projektudvikling og projektstyring var på agendaen, da knap 20 deltagere fra fakulteter og fællesområder den 29. november - 1. december satte hinanden stævne på toppen af Campus Kollegiet til kursus i projektledelse for TAP.

 • 02.12.2022

  SDU og OUH lancerer nye flagskibscentre

  OUH og SDU lancerer en fælles ny satsning ”Flagskibscentre mellem OUH og SDU”, som har fokus på forskning i høj kvalitet i et ligeværdigt samarbejde mellem forskere fra OUH og SDU. Flagskibscentrene erstatter det, man på OUH tidligere har kendt som eliteforskningscentre.

 • 21.11.2022

  Ændring i den daglig drift i Service og Logistik

  Teknisk Service, Bygningsvedligehold samt Service og Logistik er på medarbejdertur torsdag den 24. november 2022.

 • 18.11.2022

  Ram de 19 grader: Sådan indstiller du din termostat korrekt på kontoret

  Det er en god ide at tjekke, at din termostat på dit kontor eller i dit arbejdsområde er korrekt indstillet efter de 19 graders varme, som SDU har besluttet at sænke temperaturen til, hvor det er muligt.

 • 16.11.2022

  Biblioteksflytning i Kolding: UC SYD og SDU fortsætter samarbejdet

  Godt naboskab er vigtigt på mange fronter. Derfor har UC SYD og SDU de senere år prioriteret et tæt samarbejde højt – først med sammenflytningen i Esbjerg for nogle år siden og i år med den nye fælles adresse i Universitetsparken i Kolding.

 • 15.11.2022

  Nationale forhandlinger om Springer Nature vinteren 2022

  Priserne på elektroniske ressourcer stiger markant i disse år. I øjeblikket pågår der forhandlinger med Springer Nature, som er en af de største aktører på markedet, og det kan få betydning for forskere og studerende på SDU.

 • 14.11.2022

  Et sundt og sikkert arbejds- og studiemiljø frit for krænkende handlinger

  Ny portal formidler SDU-værdier for adfærd og samler viden, inspiration og redskaber til at forebygge og håndtere krænkende handlinger.

 • 11.11.2022

  Book ferieboligen til din ferie 2023

  Torsdag den 1. december kl. 12 åbnes der for udlejningen af SDU's feriehuse for det kommende år.

 • 28.10.2022

  Opfordring til at spare på det varme vand

  Effektueringen af de tidligere udmeldte energibesparende tiltag på SDU er begyndt. Dog med undtagelse af beslutningen om at lukke for det varme vand til vandhanerne, som ikke er muligt juridisk. Derfor opfordres alle SDU-medarbejdere til at begrænse og i bedste fald undgå at bruge varmt vand ved håndvask.

 • 27.10.2022

  Flytning af telefoni fra Skype til Teams

  Telefonien flytter fra Skype til Microsoft Teams. Den store flytteweekend vil ske over weekenden fredag d. 25/11 til og med d. 27/11.

 • 14.10.2022

  SDU’s GET-team med i to store EU-projekter

  SDU’s team for arbejdet med ligestilling er fra i år en del af to store EU-projekter, hvor deres ekspertviden for at inkorporere ligestillingsaspekter i forskningen og universitetsdriften kommer i spil til gavn for SDU og hele sektoren.

 • 14.10.2022

  Energibesparende tiltag begynder i uge 43

  På den anden side af efterårsferien bliver der som varslet igangsat en række energibesparende initiativer på SDU’s lokationer for at imødekomme den igangværende energi- og forsyningssituation samt reducere SDU’s klimaaftryk.

 • 14.10.2022

  SDU reducerer husleje- og driftsomkostninger

  SDU har en sund økonomi, men den udfordrede verdensøkonomi påvirker også universitetet. Rektoratet ser med alvor på situationen og igangsætter derfor en kontrolleret opbremsning af en række omkostninger.

 • 13.10.2022

  SDU-forsker vil danne virksomhed i nyt program

  Droneforsker Kristian Husum Laursen er udpeget som SDU’s første translationelle postdoc. Som en del af programmet Spin-outs Denmark får han et års økonomisk og faglig hjælp til at videreudvikle en konkret ide og danne egen virksomhed.

 • 13.10.2022

  Løbende information om analyse af uddannelsesadministrationen

  Mange har vist interesse for at kende til analysen og det videre arbejde.

 • 07.10.2022

  SDU gennemfører energibesparende tiltag

  Syddansk Universitet følger Energistyrelsens og Uddannelses- og Forskningsministeriets anbefaling om at sænke opvarmningen af statslige bygninger, hvor det vurderes muligt og teknisk egnet.

 • 30.09.2022

  Nye retningslinjer for brug af IT

  En ændring i de personalepolitiske retningslinjer har medført en opdatering af retningslinjerne for brug af IT for ansatte på SDU.

 • 28.09.2022

  Billetsalg til gallamiddagen lukker snart

  5. oktober kl. 12 lukker salget af billetter til Årsfest-gallamiddagen. Og der er stadig et begrænset antal sammenhængende borde! Så hvis du vil sidde sammen med dine studiekammerater eller kolleger, er det ved at være sidste chance!

 • 23.09.2022

  Nu starter analysen af SDU’s uddannelsesadministration

  SDU har indgået kontrakt med konsulenthuset Carve om at udføre den tidligere annoncerede analyse af uddannelsesadministrationen.

 • 21.09.2022

  Teknisk Service er på medarbejdertur torsdag den 29. september 2022

  Da alle medarbejdere i Teknisk Service er på tur denne dag, vil der ikke være tilgængeligt personale på campusserne.

 • 20.09.2022

  Kunstevent på SDU Odense

  Kunstforeningen på SDU inviterer alle studerende og ansatte til et pop-up kunstevent den 28. september i Vinterhaven med mulighed for at se og købe litografiske værker.

 • 19.09.2022

  SDU har fået en strategi for ekstern forskningsfinansiering

  Rammerne for forskningsfinansiering er under forandring. For at imødekomme og udnytte de forandringer samt sikre, at SDU fortsat kan bedrive forskning af meget høj kvalitet, har SDU vedtaget en ny strategi for ekstern forskningsfinansiering. Læs strategien her.

 • 07.09.2022

  Ferieønsker

  Vi skal nu have planlagt og varslet ferien for ferieåret 2022/2023, hvor ferien skal holdes i perioden 1. september 2022 til 31. december 2023 (ferieafholdelsesperioden).

 • 01.09.2022

  Nyt nordisk humanistisk center skal skabe nye forståelser af verdens samfundsudfordringer

  Ved hjælp af en donation fra Den A.P. Møllerske Støttefond etablerer Københavns Universitet og Syddansk Universitet et nyt forskningscenter – Nordic Humanities Center for Challenge-Based Inquiry. Centeret skal med afsæt i humanistiske discipliner bidrage med nuancering, perspektivering, nye forståelser og handlemuligheder i forhold til de helt store samfundsudfordringer som for eksempel klimakrisen og pandemier.

 • 29.08.2022

  Udbetaling af særlig feriegodtgørelse

  2. udbetaling af særlig feriegodtgørelse i 2022

 • 26.08.2022

  Climate Thursdays

  Ønsker du en opdatering på klimaforandringer?

 • 26.08.2022

  P-pladser afspærres ifm. Semesterstartsfesten

  I forbindelse med afvikling af Semesterstartsfesten lørdag den 3. september vil parkeringspladserne på PV1, PV3 og PV6 blive afspærret i en periode.

 • 17.08.2022

  Analyse af uddannelsesadministrationen i efteråret 2022

  Uddannelsesområdet står i de kommende år overfor forandringer med politiske reformer i forhold til optag og regionalisering, efter- og videreuddannelse, internationalisering, demografisk udvikling med færre studerende og et nyt studieadministrativt system.

 • 04.08.2022

  Europæisk millionbevilling fra EU sikrer EPICURS fortsatte udvikling

  Universitetsalliancen EPICUR, som SDU i 2021 blev en del af, har fået bevilliget 14,4 millioner euro fra EU’s ERASMUS+-program, hvilket sikrer det europæiske universitets videre udvikling de kommende fire år. For SDU’s vedkommende betyder det tættere samarbejde med bl.a. mulighed for flere og mere fleksible udenlandske kurser for de studerende.

 • 28.07.2022

  Velkommen til 4.348 nye SDU-studerende

  Syddansk Universitet har tilbudt en studieplads til 4348 nye studerende i Syddanmark.

 • 08.07.2022

  Læs SDU’s bæredygtighedsrapport

  Syddansk Universitets bæredygtighedsrapport for 2021 er landet. I rapporten kortlægges SDU’s arbejde med bæredygtighed sidste år, og der fremhæves en række konkrete resultater og eksempler.

 • 06.07.2022

  5152 har søgt en SDU-uddannelse som førsteprioritet

  Antallet af personer, der har prioriteret en af SDU’s videregående uddannelser højest, ligger i år på 5152, hvilket svarer til en tilbagegang på 12%. Hele universitetssektoren oplever tilbagegang i søgningen.

 • 05.07.2022

  Stor donation fra A.P. Møller Fonden til storrobotter på Lindø

  Et verdensførende center for udvikling af automation og robotter til at bygge store konstruktioner som vindmøller, skibe og byggerier bliver nu en realitet efter, at A.P. Møller Fonden donerer 90 millioner kroner til nyt Center for Large Structure Production på Lindø. Det nye center etableres under Mærsk Mc- Kinney Møller Instituttet på SDU.

 • 01.07.2022

  SDU skal have ny bestyrelsesformand

  SDU har igangsat arbejdet med at finde en ny bestyrelsesformand pr 1. januar 2023 i stedet for Niels Thorborg, der fratræder ved udgangen af året.

 • 27.06.2022

  Udbetaling af 0,64 feriedag med juni-lønnen

  Nu udbetaler SDU værdien af de 0,64 feriedage til de medarbejdere, som var ansat i perioden 1. januar 2019 til 31. august 2019 og som stadig er ansat.

 • 24.06.2022

  Ny video markerer åbningen af SDU Climate Cluster

  SDU Climate Cluster er nu officielt åbnet. Det markeres med udgivelsen af en video, hvor du kan lære mere om SDU’s store strategiske klimasatsning.

 • 23.06.2022

  SDU er med i planer om ny medieby i Odense

  SDU og resten af parterne i Media City Odense (MCO) har underskrevet en hensigtserklæring med DSB Ejendomsudvikling om at skabe en medietech-by ved Jarlsberggade i Odense. Første fase af den nye medieby skal sætte nye standarder for innovation og samarbejde på tværs af uddannelse, forskning og mediebranchen.

 • 23.06.2022

  Templafy opdateres til Templafy Hive

  Torsdag den 23. juni opdateres Templafy til den nyeste version, Templafy Hive. Det betyder en lettere adgang til skabeloner og dokumenter med SDU’s brand direkte i Word, Power Point og Excel.

 • 20.06.2022

  Sommerferielukket i Fællesadministrationen

  Flere afdelinger i Fællesadministrationen holder lukket eller har nedsat bemanding i sommerferien. Du skal derfor forvente forlængede svartider ved kontakt med de enkelte afdelinger. For Teknisk Service er der flere praktiske ændringer vedrørende driften.

 • 17.06.2022

  SDU har fundet sin nye prorektor

  Helle Waagepetersen er pr. 1. august ny prorektor for uddannelse på Syddansk Universitet. Den 50-årige professor kommer fra en stilling som institutleder hos Institut for Lægemiddeldesign og Farmakologi på Københavns Universitet, og hun ser meget frem til at starte hos SDU.

 • 15.06.2022

  Ny rekrutteringsportal

  Velkommen til en ny portal for alle, der er involverede i rekruttering og onboarding af videnskabelige og teknisk-administrative medarbejdere.

 • 15.06.2022

  Første SDU ansat til et EPICUR event!

  Lektor Dorte Jagetic Andersen fra SDUs Center of Border Regions deltog som den første SDU’er i et forskningsseminar om europæisk identitet udbudt gennem EPICUR European University, som SDU blev medlem af i slutningen af 2021.

 • 14.06.2022

  Ny erklæring om forsknings- undervisnings- og ytringsfrihed

  SDU’s bestyrelse har godkendt en erklæring, der definerer en ramme for, hvordan universitet forholder sig i sager, der kredser om forskningsfrihed, undervisningsfrihed og debat- og ytringsfrihed. Erklæringen er udarbejdet af en medarbejderbaseret arbejdsgruppe, som mener, at det vil gavne både ansatte og studerende på SDU med et officielt dokument.

 • 13.06.2022

  Kom med til ny klimakonference, FORUM

  SDU stiller 100 billetter til rådighed for ansatte og studerende – 50 til hver gruppe -, der ønsker at deltage i klimakonferencen FORUM i forbindelse med Tinderbox Festival 2022.

 • 10.06.2022

  SDU får nye fællesvarer på centrallageret

  Fra midt juni 2022 introduceres nye SDU Fællesvarer på hele SDU. SDU Fællesvarers primære funktion er at sikre et bæredygtigt, miljøvenligt og enkelt sortiment af udvalgte produkter, hvor logistik, administration, lager og økonomi samlet bidrager til universitetets bæredygtige udvikling.

 • 09.06.2022

  Udrulning af Self-Service Password Reset (SSPR)

  SDU IT udruller en ny løsning der gør det nemmere for dig, at genåbne din konto hvis den skulle bliver spærret

 • 08.06.2022

  Daniel Diermeier besøger SDU og holder oplæg om ytringsfrihed

  Den 14. juni lægger professor og rektor på Vanderbilt University i USA Daniel Diermeier vejen forbi SDU i Odense. Her skal han holde et oplæg om ytringsfrihed i den akademiske verden til et arrangement hos DIAS, hvor SDU’s nye værdigrundlag også præsenteres.

 • 07.06.2022

  Bliv Klimaambassadør på SDU

  Den 18. og 19. august har du mulighed for at blive klimambassadør på SDU.

 • 31.05.2022

  Ændring i daglig drift i Service og Logistik onsdag den 8. juni

  Grundet arrangement i Teknisk Service vil der ikke være normal drift i Service og Logistik den pågældende dag.

 • 31.05.2022

  Midler til kompetenceudvikling – Vær opmærksom på frist

  Den Statslige Kompetencefond giver støtte til deltagelse i kompetenceudvikling for medarbejdere på SDU.

 • 24.05.2022

  Prøv at holde et gående møde!

  Vidste du, at gående møder kan have en positiv effekt på sundhed, trivsel og idéudvikling?

 • 24.05.2022

  Åbningen af Odense Letbane markeres på SDU

  Lørdag den 28. maj drager Odenses nye letbane på jomfrutur igennem byens gader. I løbet af dagen indvies alle stationerne fra Tarup Centret til de to stoppesteder ved SDU, og det markeres ved campus med aktiviteter og lidt lækkert til ganen.

 • 20.05.2022

  Udmøntningen af den nye stillingstruktur på SDU er nu godkendt

  Direktionen (Rektoratet og dekanerne) har nu godkendt beslutningsnotatet om udmøntning af den nye stillingsstruktur for videnskabeligt personale på SDU.

 • 16.05.2022

  SDU er fortsat med i toppen af bæredygtige universiteter

  Det internationalt anerkendte magasin Times Higher Education placerer i år SDU på en 93. plads ud af mere end 1400 universiteter fra hele verden. Rangeringen bygger på universiteternes arbejde med bæredygtighed og vækker stadig glæde på SDU, selvom universitetet sidste år blev rangeret som nr. 23.

 • 06.05.2022

  Nyt om særlig feriegodtgørelse og seniorbonus

  Fra i år ændres tidspunktet for udbetalingen af særlig feriegodtgørelse, og cirkulære om seniorbonus trådte i kraft 1. april 2022.

 • 29.04.2022

  Jurauddannelse etableres på SDU i Esbjerg

  Fra efteråret 2023 kommer SDU til at have en jurauddannelse i Esbjerg. Det står klart, efter at Det rådgivende udvalg for vurdering af udbud af videregående uddannelser - også kaldet RUVU - har godkendt SDU’s ansøgning for uddannelsen. Det offentliggjorde statsminister Mette Frederiksen under et besøg på SDU i Esbjerg torsdag formiddag.

 • 29.04.2022

  Kantinens tallerkner må ikke komme i mikroovn

  Kantinens tallerkner må ikke komme i mikroovn. Tallerknerne er lavet af 100 % melaminplast, der KAN afgive formaldehyd og melamin, når de opvarmes i mikroovn. Undgå derfor at anvende kantinens tallerkner, når mad skal opvarmes i mikroovn.

 • 20.04.2022

  Oplev Forskningens Døgn på Syddansk Universitet i uge 16-17

  Forskningens Døgn er den perfekte anledning til at vise dit universitet frem for familien og vennerne og dykke ned i nogle af alle de spændende ting, der sker på campus.

 • 08.04.2022

  Explore Campus Odense

  Campus Odense og Citizen Science-projektet ’SDU Bevæger Sig’ inviterer hermed dig, dine kollegaer, studerende og ansatte fra øvrige Campus Odense-partnere til Explore Campus Odense den 2. & 5. maj 2022. Det bliver to dage fyldt med sjove og spændende aktiviteter indenfor natur, kultur og bevægelse, hvor du blandt andet kan prøve kræfter med kano-roning i badesøen, virtuel reality på Campus UCL og høre mere om udviklingen på Campus Odense og det nye OUH.

 • 07.04.2022

  Sebastian H. Mernild i spidsen for SDU’s klimasatsning

  Den internationalt anerkendte klimaprofessor bliver ny leder af SDU’s største strategiske satsning inden for klima, bæredygtighed og grøn omstilling.

 • 07.04.2022

  Det nye SDU HR er kommet godt fra start

  Den nye centrale HR-afdeling, SDU HR er godt i gang med at etablere sig. De sidste chefstillinger er blevet besat, og vi forventer at reorganiseringen vil være helt på plads omkring sommerferien.

 • 04.04.2022

  Mindeord for professor James W. Vaupel

  Søndag den 27. marts 2022 døde Jim Vaupel efter et uventet og kort sygdomsforløb. Dermed mistede vores universitet og Danmark, ja hele verden, en førende demograf og aldringsforsker.

 • 01.04.2022

  Mindeord for James W. Vaupel

  Jim Vaupel, som gik bort søndag den 27. marts, var en international frontfigur inden for demografi og aldringsforskning. Han var en utrolig kreativ forsker – altid med nye ideer og meget dynamisk i udviklingen af nye forskningsmiljøer.

 • 31.03.2022

  Simon Møberg Torp fortsætter som HUM-dekan

  Dekan på det Humanistiske Fakultet hedder de kommende år Simon Møberg Torp. SDU-dekanen er blevet valgt i et stærkt ansøgerfelt til jobbet, og han fortsætter dermed sin dekan-periode, der har varet siden 2013. Til stor glæde for universitetet og ham selv.

 • 30.03.2022

  Nu kan du blive interviewet til tv eller radio direkte fra SDU

  SDU har nu faciliteterne til at kunne live-sende til den danske og udenlandske presse i høj kvalitet fra campus i Odense. Det betyder, at et interview kan gennemføres på universitetet, hvilket gør det lettere for bådemedierne og den interviewede ekspert.

 • 30.03.2022

  Opfordring til at undersøge forsknings- og uddannelsessamarbejder

  Danske Universiteter har i en fælles erklæring meldt ud, at de indstiller samarbejdet med Rusland og Belarus – og der opfordres til at være påpasselige med samarbejder, hvor virksomheder fra de to lande er involveret.

 • 29.03.2022

  Din løn bliver udbetalt på torsdag, men din lønseddel kommer senere end den plejer

  Lønnen er på vej - lønseddel lidt forsinket grundet tekniske problemer

 • 23.03.2022

  Dele af parkeringsareal P1 afspærres

  Dele af grusparkeringen på parkeringsareal P1 afspærres i perioden 28. marts - 1. juli 2022 (begge dage incl.).

 • 22.03.2022

  Politisk aftale om regionalisering

  En politisk forligskreds har tirsdag den 22. marts landet en aftale med udgangspunkt i det politiske udspil ”Flere og bedre uddannelsesmuligheder i hele Danmark” af 25. juni 2021.

 • 16.03.2022

  Fald i kvote 2-søgningen

  SDU oplever et fald i søgningen i kvote 2 på -10% sammenlignet med sidste år. Faldet fordeler sig blandet på tværs af uddannelser og campusser, og hele universitetssektoren ser et fald i kvote 2-søgningen på 12 %. Nu venter det testbaserede optag for alle blandt de 8193 ansøgere, der takker ja til at gå til testen

 • 10.03.2022

  Opfølgning på SDU’s opbakning til Ukraine

  SDU og de øvrige universiteter i Danmark skelner mellem individer og institutioner, når samarbejde med Rusland og Belarus indstilles.

 • 08.03.2022

  Særlige feriedage for ferieåret 2022/2023

  Planlægning og varsling af de op til 5 særlige feriedage for ferieåret 2022/2023 (1. maj 2022 – 30. april 2023) finder sted i de kommende uger.

 • 07.03.2022

  Aktuel hacker- og cybertrussel

  SDU oplever øget aktivitet i forhold til udenlandske aktører, der scanner vores netværk for at identificere svagheder, der kan udnyttes. Her er 4 råd, som øger din og SDU’s informationssikkerhed.

 • 07.03.2022

  Ny dekan på samfundsvidenskab

  Med Peter Møllgaard som ny dekan på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet får SDU en erfaren strategisk leder med internationale erfaringer.

 • 03.03.2022

  Opbakning til Ukraine fra SDU

  Alle landets universiteter har i en fælles erklæring meldt ud, at de indstiller samarbejdet med Rusland og Belarus om forskning, uddannelse og innovation.

 • 01.03.2022

  Gør SDU Vildere

  Biologisk Institut, Teknisk Service, SDU bevæger sig og Campus Odense Active Living-gruppen inviterer medarbejdere og studerende til en aktiv pause onsdag den 16/3 mellem kl. 12-15 på Campus Odense

 • 28.02.2022

  Velkommen til et nyt univers for alle, der bidrager til at SDU kan levere uddannelse

  SDU Studieservice lancerer ny serviceside om undervisning og eksamen og flytter ved samme lejlighed Studieservice nyhedsbrevet til en ny platform.

 • 25.02.2022

  Ny skiltning og vejvisning på Campus Odense

  Vi har i Teknisk Service gennem et stykke tid kørt et projekt om skiltning og vejvisning på Campus Odense.

 • 25.02.2022

  Sundt og sikkert arbejdsmiljø på SDU

  SDU HR vil i den kommende periode gå i dialog om hvordan den fremadrettede understøttelse af arbejdsmiljøopgaven og -arbejdet på SDU skal være.

 • 11.02.2022

  Længsel udstilles på SDU

  Landsdækkende kunstudstilling sætter fokus på længsel og de eksistentielle spørgsmål, som vi alle har stiftet bekendtskab med under corona-pandemien. På Syddansk Universitet udstiller kunstner Lise Harlev værk-serien "Du tænker hele tiden".

 • 10.02.2022

  Testkørsel på Campusvej

  Odense Letbane kører pt. testkørsel på Campusvej fra morgen til aften på alle hverdage.

 • 09.02.2022

  Cykelløb på SDU Campus Odense fredag d. 11/2

  Cyklen ruller også om vinteren! Det markerer vi med fælles afslutning på Vintercyklingsugen. SDU Bevæger Sig inviterer til Cykelløb fredag d. 11/2 kl. 15.00.

 • 07.02.2022

  Nyt økonomisystem godt på vej

  Mandag den 7. februar åbner det nye økonomisystem (ERP), så alle økonomimedarbejdere fra institutter og afdelinger kan gå i gang. Med systemet er den grundlæggende platform til at modernisere og effektivisere økonomi og regnskabsprocesserne etableret.

 • 03.02.2022

  Forskning og uddannelse blomstrer bedst i frihed

  Den helt afgørende forudsætning for universiteternes succes – og dermed også universiteternes muligheder for at bidrage med svar på nutidens store udfordringer – er akademisk frihed, skriver rektor Jens Ringsmose

 • 02.02.2022

  SDU HR ’go live’ 1. februar 2022

  Omverdenen og ønsker til HR ændrer sig hele tiden. Vi får stadigt større og mere differentierede krav til, hvordan vi skal arbejde med HR-emner via f.eks. øget digitalisering og internationalisering, øget fokus på ligestilling, og ændret tilgang til og rammer for rekruttering, karriereveje samt god ledelse på SDU

 • 28.01.2022

  Alle covid-19-restriktioner på SDU ophæves fra 1. februar

  Alle de nuværende restriktioner med coronapas, virtuelle eksamener, værnemidler og opfordring til hjemmearbejde på universiteterne ophæves, når kalenderen runder 1. februar 2022.

 • 26.01.2022

  Midler til kompetenceudvikling – Vær opmærksom på frist

  Tirsdag den 1. februar 2022 vil der igen være midler i Den Statslige Kompetencefonds puljer. Det vil sige, at Akademiker-fondspuljen og HK Stat-fondspuljen igen vil være åbne for ansøgninger.

 • 25.01.2022

  SDU kører med i Vintercyklingsugen 2022 – kører du med?

  I uge 6 er det tid til at smøre cykelkæden og pumpe dækkene, når SDU Bevæger Sig sadler op til ”VI CYKLER TIL ARBEJDE - Vintercyklingsugen” ved Cyklistforbundet. Vi cykler hele ugen d. 7.- 13. februar. Det er GRATIS at deltage, og du kan vinde fede præmier!

 • 21.01.2022

  I 2022 lancerer SDU et nyt gymnasierettet tilbud: ’SDU Takeover’

  SDU Takeover samler et hold af dygtige studerende og kører ud til gymnasieskoler i og omkring region Syddanmark for at overtage undervisningen med spændende faglig formidling og dialog i øjenhøjde.

 • 20.01.2022

  SDU skal have et værdigrundlag

  En arbejdsgruppe skal i de kommende måneder udarbejde et udkast til et værdigrundlag, SDU blandt andet kan bruge til fremtidige sager vedr. SDU-ansattes frihed til at forske, undervise, debattere og ytre sig, som de vil.

 • 14.01.2022

  Smittereducerende tiltag på videregående uddannelser forlænges

  Alle de nuværende restriktioner med coronapas, virtuelle eksamener, værnemidler og opfordring til hjemmearbejde på universiteterne forlænges til udgangen af januar. Til gengæld er der håb om en normal studiestart til februar.

 • 12.01.2022

  SDU’s institutionsplan er indsendt

  SDU har indsendt en plan til Uddannelses- og Forskningsministeriet, der beskriver, hvordan universitetet vil efterleve den politiske aftale om flere og bedre uddannelsesmuligheder i hele Danmark. Indholdet er stort set identisk med det udkast, der blev fremlagt for bestyrelsen i december. SDU vil styrke universitetets regionale position, men det bør ikke ske ved at reducere SDU’s studiepladser i Odense.

 • 11.01.2022

  Kom gratis til MediaTech Festival

  Media City Odense inviterer til MediaTech Festival den 1.-3. juni 2022 i DOK5000 i Odense. Her samler vi hele medie- og medietech-branchen til en 2,5-dags-konference med inspiration, ny viden, debat og netværk. Festivalen er relevant for alle med interesse for medier, kommunikation, marketing, produktion og tech.

 • 10.01.2022

  SDU's Ledernetværk

  SDU's Ledernetværk er for ledere med personaleansvar. Netværket er et forum til faglig sparring og drøftelse af udviklingsmuligheder og problemstillinger tilknyttet ledelse.

 • 06.01.2022

  SDU’s klimacenter er på vej

  I 2022 vil SDU’s klimacenter åbne under navnet SDU Climate Cluster. I forhold til tidligere udmeldinger er der sket enkelte ændringer i centrets opbygning, der mere skal fungere som en tværfaglig forskningsklynge.