Skip to main content
DA / EN

Energibesparelse

Opfordring til at spare på det varme vand

Effektueringen af de tidligere udmeldte energibesparende tiltag på SDU er begyndt. Dog med undtagelse af beslutningen om at lukke for det varme vand til vandhanerne, som ikke er muligt juridisk. Derfor opfordres alle SDU-medarbejdere til at begrænse og i bedste fald undgå at bruge varmt vand ved håndvask.

Før efterårsferien blev der beskrevet, at SDU fra uge 43 ville lukke for det varme vand i håndvaskene i arbejdet med at begrænse universitetets klimaaftryk og mindske presset på SDU’s økonomi i den nuværende energikrise.

Det energibesparende tiltag kan dog ikke gennemføres, da håndvaske ifølge arbejdsmiljøreglerne skal være forsynet med rindende koldt og varmt vand og sæbe, jf. § 50, stk. 1 i bekendtgørelse om faste arbejdssteders indretning.

Derfor vil Syddansk Universitet opfordre alle ansatte og studerende til at begrænse brugen af varmt vand ved håndvask, hvilket også er et af Energistyrelsens spareråd.

Det gælder stadig, at så længe der bruges sæbe til håndvask, er der ingen hygiejnemæssig fordel ved at bruge varmt vand.

Nyt site samler alt info vedr. den aktuelle energisituation

På SDUnet er der etableret en side, hvor al information om den igangværende energi- og forsyningssituation samles. Her vil der også ligge gode råd til, hvordan man kan hjælpe med at spare på energien fra kontoret.

Endelig er der en FAQ på vej med svar på hyppigt stillede spørgsmål.

Gå direkte til siden på SDUnet her: https://sdunet.dk/spar-energi.

Redaktionen afsluttet: 28.10.2022