Skip to main content
DA / EN

Beredskab på SDU

På disse sider kan du læse mere om SDU's beredskabskoncept, som beskriver, hvordan SDU forholder sig under ikke normale hændelser, som kan ramme en stor organisation.

 

Beredskabskoncept

Begrebet Beredskab er en fuldt integreret del af driften på SDU. For ikke at lave et parallelunivers i forhold til ikke normale hændelser, har vi på SDU søgt at lave et så robust set up, at vi er i stand til at håndtere alle former for hændelser. Beredskab på SDU er et begreb, som beskriver organisationens parathed overfor ikke normale hændelser, der altid vil kunne ramme en stor organisation.

Driftsorganisationen skal sikre, at der er implementeret tryghedsskabende foranstaltninger og rutiner for universitetets medarbejdere, studerende og gæster. På områder med fast tilknyttet personale vil instrueret personale tage hånd om driftssikkerheden. På områder hvor studerende og gæster opholder sig, vil der blive informeret om iværksatte foranstaltninger og rutiner.

Driftsberedskabet viser let genkendelige informationer og instrukser, uanset hvor på universitetet man befinder sig. Materialet er udformet under et fælles layout og forankret lokalt.

Alle beredskabsmæssige foranstaltninger og rutiner integreres i allerede udarbejdet og synligt materiale, så det driftsmæssigt kan vedligeholdes. Den daglige opmærksomhed understøtter, at den rette reaktion på hændelser vælges intuitivt. 

 

Teknisk Service Syddansk Universitet

  • Campusvej 55
  • Odense M - 5230

Sidst opdateret: 20.12.2023