Skip to main content
 

Videncentret tilbyder sparring og rådgivning om Citizen Science. Desuden indgår vi i en lang række projekter og partnerskaber, som kan komme forskere på SDU til gode. 

Videncentret holder oplæg og arrangerer workshops, hvor forskergrupper i et samarbejde med centrets medarbejdere kan udvikle ideer til Citizen Science-projekter.  

Her på siden finder du desuden hjælp til selvhjælp i forhold til evaluering, projektstyring, kommunikation og meget mere. 

Derudover råder hvert fakultet over en mindre årlig pulje (seed money) til afholdelse af aktiviteter. Vil du vide mere om disse midler så kontakt centret. I forlængelse heraf tilbydes en række services i forbindelse med afviklingen af finansierede projekter.  

Vil du vide mere herom, så kontakt Thomas Kaarsted, thk@bib.sdu.dk eller mobil 6011 2623. 

Sidst opdateret: 02.01.2022