Skip to main content
Økonomi

Økonomi serviceside

Økonomi på SDU

Medarbejderservice, support og centrale regler indenfor økonomi

Find information om:

 

Årsrapporter

 Her kan du læse de årsrapporter, som Syddansk Universitet indsender  til Uddannelses- og Forskningsministeriet.  

Årsrapporterne udarbejdes af Økonomiservice, påtegnes af den uafhængige revisor, behandles og godkendes af bestyrelsen.

Årsrapporterne indeholder bl.a. præsentation af institutionen SDU, ledelsesberetning, årets resultat, hoved- og nøgletal, målrapportering, forventet økonomisk udvikling, regnskab, resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse og egenkapitalopgørelse.  

Du kan finde årsrapporterne her:
Årsrapporter

Nyheder fra Økonomi