Skip to main content
DA / EN

SDU's digitale organisation

Mulige ændringer i SDU's digitale organisation

Chefen for SDU IT, Jacob-Steen Madsen, har fået nyt job som chef for DK-CERT. Universitetsdirektøren overvejer derfor den samlede organisering i SDU’s digitale organisation bestående af SDU IT og SDU Digital.

Med udgangen af maj stopper Jacob-Steen Madsen, chef for SDU IT, på Syddansk Universitet, da han starter i nyt job som chef for DK-CERT fra 1. juni.

DK-CERT hjælper universiteterne med at håndtere IT-trusler og beskytte forskningsnettet. DK-CERT udfører sårbarhedsscanninger, driver en informationstjeneste for forskningsnettets brugere og driver også en DPO-tjeneste i relation til databeskyttelse. Som chef for DK-CERT får Jacob-Steen Madsen ansvar for at understøtte universiteternes behov i relation til de mange it-sikkerhedstrusler, som er kommet i de seneste år. DK-CERT er placeret i regi af DEIC (Danish e-Infrastructure Consortium).

Jacob-Steen Madsen startede på SDU 1. marts 2020 og har siden 1. april 2020 haft ansvar for at etablere, udvikle og drive SDU IT.

- Jacob ønskes først og fremmest et stort tillykke med stillingen som chef for DK-CERT. Med stort engagement og dygtighed har Jacob sikret, at SDU har en velfungerende service- og driftsorganisation på it-området. Samtidig har Jacob været en god rollemodel for SDU’s løsnings- og samarbejdsorienterede kultur. Jeg vil gerne sige Jacob en meget stor tak for den flotte indsats. Det glæder mig, at SDU stadig får fornøjelsen af at samarbejde med Jacob i regi af DK-CERT, siger Thomas Buchvald Vind, universitetsdirektør.

Tiden som områdechef for SDU IT har været præget af mange forandringer og omstillinger.

- På SDU har jeg haft det privilegie at stå i spidsen for SDU IT i godt 4 år, siden dannelsen af den nye digitale organisation. Vi startede med at håndtere Corona-nedlukningerne, og der så jeg for første gang den dedikation og dygtighed, medarbejderne i SDU’s service- og driftsorganisation på IT-området besidder. Siden har vi været igennem tilpasningsrunder, Ukraine-krise, reorganisering mm. Hele tiden har kerneværdien ”et robust fundament” og ambitionen om at være ”brugercentreret” stået i centrum. På sikkerhedsområdet er jeg utroligt glad for og stolt over, hvor langt det er lykkedes at komme på en relativt kort tid. Jeg har i den grad nydt samarbejdet i og omkring SDU IT, siger Jacob-Steen Madsen.

I slutningen af maj vil der være mulighed for at tage afsked med Jacob-Steen Madsen ved et arrangement.

Overvejelser om den digitale organisation

Den 1. april 2020 trådte SDU’s nye digitale organisation bestående af to nye områder i Fællesadministrationen i kraft: SDU IT og SDU Digital.

I den digitale organisation har SDU IT ansvar for drift og hjælp til brugere samt sikring af det robuste it-fundament, mens SDU Digital har ansvar for arbejdet med udvikling og digitalisering på tværs af fakulteter og områderne i Fællesadministrationen.

Den samlede digitale organisation er orienteret mod fem fælles pejlemærker: Brugercentrering, Responsivitet, Sammenhæng, Kompetencebevidsthed og Robust fundament.

Siden etableringen 1. april 2020 har SDU undergået en betydelig udvikling inden for digitalisering og it. Nye opgaver inden for informationssikkerhed, databeskyttelse, online aktiviteter og store systemfornyelser har fyldt stadigt mere.

I de kommende år vil yderligere digitale løsninger tage fart, eksempelvis baseret på nye teknologiske muligheder som kunstig intelligens, ligesom et nyt studieadministrativt system skal implementeres. Dertil kommer, at bevægelsen fra universitetets egne systemer på egne servere i kælderen til mere standardiserede cloudbaserede tjenester i skyen vil fortsætte. Disse skift stiller nye krav til, hvordan den digitale organisation og det øvrige universitet løser opgaver i de kommende år.

- Både SDU IT og SDU Digital har siden 2020 ydet en betydelig indsats i at gøre SDU mere digital og sikker. Forandringerne har allerede været betydelige, og det er min forventning, at universitetets digitale omstilling vil fortsætte i de kommende år. Særligt vil kravene til hastighed i omstillingerne tage til, så vi hurtigere og bedre får de ønskede forbedringer af nye digitale løsninger, siger universitetsdirektøren og lufter sine tanker om den fremtidige organisering.

- Mine overvejelser går derfor i retning af at samle SDU Digital og SDU IT i ét samlet område i Fællesadministrationen, som kan bygge videre på de to områders styrker og samtidig udnytte mulighederne for, at vi kan tænke digitalisering, udvikling, applikation og drift endnu mere sammen til gavn for brugerne og universitetets fortsatte digitale udvikling. Jeg forventer at træffe endelig beslutning om organiseringen senest i midten af maj, efter jeg har haft mulighed at gennemføre dialoger i organisationen, siger Thomas Buchvald Vind.

Redaktionen afsluttet: 25.04.2024