Skip to main content
DA / EN

Digitalisering

Har du brugt en supercomputer i dag?

Supercomputerne står klar til at løfte din forskning både her på SDU og på en række andre danske universiteter. Men hvilken forskel kan supercomputere gøre? Det var i fokus, da Danish e-infrastructure Consortium (DeiC) gæstede SDU.

Af Susan Grønbech Kongpetsak, , 20-03-2024

Supercomputere kan være lidt af en superkraft at inddrage i sin forskning.

Derfor er Danish e-infrastructure Consortium (DeiC) på en mission for at hjælpe endnu flere forskere i gang med at bruge de mange digitale ressourcer, som er til rådighed på danske universiteter.

29. februar gæstede DeiC SDU for at udbrede kendskabet til de nationale supercomputere og det store potentiale, som de rummer – uanset hvilket forskningsfelt, man arbejder i.

Arrangementet blev indledt af dekan Marianne Holmer fra Det Naturvidenskabelige Fakultet, SDU, der også er med i DeiC’s bestyrelse, som kort fortalte om udviklingen på området for digitale ressourcer til forskning.

Inspiration til alle forskere

Hun glædede sig samtidig over, at så mange SDU-forskere allerede er i fuld gang med at gribe potentialerne ved at bruge de digitale faciliteter, som SDU eScience Centret og DeiC tilbyder.

- Det er utrolig flot, at mere end 9000 brugere allerede benytter sig af vores interaktive HPC-løsninger her på SDU, og vi håber, at dette arrangement kan inspirere endnu flere forskere fra alle hjørner af universitet til at benytte digitale ressourcer.

Marianne Holmer gjorde også opmærksom på, at der er fuld fart på udviklingen af kvante-området i DeiC, hvor der lige nu er mulighed for at ansøge om ph.d.- og postdoc-stillinger inden for kvantealgoritme og software

Klar til at hjælpe

Efterfølgende tog Gitte Kudsk, direktør for DeiC, tilhørerne i DIAS-auditoriet med på en hurtig rundtur til de mange forskellige digitale muligheder, man som forsker kan få adgang til via DeiC.

Blandt andet kan man som forsker to gange årligt søge om adgang til regnekraft på de nationale supercomputere til sine forskningsprojekter via DeiC nationale kald. En andel af de nationale supercomputere tilhører desuden SDU, og denne andel kan man søge om regnekraft på via SDU eScience Centret.

Gitte Kudsk kastede i sit oplæg også lys på de mange internationale digitale ressourcer, som DeiC – via stærke samarbejder i Europa – kan hjælpe med at skaffe danske forskere adgang til.

Endelig slog hun fast, at både DeiC og universiteternes lokale Front Offices – SDU eScience Centret her på universitetet – altid er klar til at hjælpe forskere til at komme i gang med at bruge digitale ressourcer, som kan gøre en forskel i deres forskning.

Gør det usynlige synligt

Hvor stor en forskel supercomputere kan gøre, blev særligt tydeligt, da SDU-forskere fra så forskellige forskningsfelter som middelalderlitteratur, kemi og farmaci fortalte om brug af supercomputere i deres forskning.

Himanshu Khandelia, lektor ved Institut for Fysik, Kemi og Farmaci, gav et inspirerende oplæg om, hvordan biomolekylær simulering på supercomputere har bidraget til hans forskning i bl.a. udviklingen af nye behandlingsmetoder til cancer og hvordan man kan fjerne nanoplastik.

- Min forskning og forskningsresultater ville slet ikke være mulig uden High Performance Computing (HPC), fastslog han i sin præsentation.

Aglae Pizzone, professor ved Institut for Sprog- og Kulturstudier, fortalte efterfølgende om, hvordan supercomputere i hendes felt kan gøre det usynlige synligt. I et tværdisciplinært samarbejde om scanning og avanceret billeddannelse af manuskripter fra middelalderen finder hun og hendes kolleger ud af, hvad forfattere fra dengang tænkte og følte, mens de skrev deres tekster.

DeiC-besøget på SDU sluttede af med et indblik i de services, der er adgang til via SDU eScience Centret, præsenteret af professor Claudio Pica, der leder centret.

Overvejer du at inddrage supercomputere i din forskning, så står SDU eScience Center klar til at hjælpe. Se mere

Kort om de nationale supercomputere

  • Der findes i øjeblikket fire nationale High Performance Computing (HPC) faciliteter på de danske universiteter, hvoraf to drives og opereres af SDU eScience Centret.  
  • De nationale services er tilgængelige for alle forskere i Danmark og benyttes inden for alle forskningsfelter. Traditionelt har supercomputere i høj grad været brugt af naturvidenskabelige forskere og ingeniører, men i de seneste år er brugere indenfor samfundsvidenskab og humaniora vokset, og potentialet er stort.  
  • Danish e-infrastructure Consortium (DeiC) er en enhed under Uddannelses- og Forskningsministeriet, som har til opgave at udvikle og koordinere samarbejdet om digital forskningsinfrastruktur mellem de danske universiteter. 
  • DeiC uddeler hvert år midler fra ministeriet og de 8 danske universiteter til at drive de nationale supercomputere til forskning. Se mere
Redaktionen afsluttet: 20.03.2024