Skip to main content
DA / EN

Uddannelsesvision

Uddannelsesvision skal styrke Trekantområdet

SDU’s interesse i at være med til at opbygge fremtidens forsknings- og uddannelsesmiljø indenfor it- og ingeniørfeltet i Trekantområdet, en af landets vigtigste industriregioner, lever stadig.

SDU er i sit DNA internationalt orienteret og regionalt forankret. Igennem de seneste 25 år har SDU målrettet opbygget campusser med stærke uddannelses- og forskningsaktiviteter i Region Syddanmark.

Denne ambition blev allerede udtrykt i institutionsplanen, som SDU udarbejdede i forbindelse med den politiske aftale ”Flere og bedre uddannelsesmuligheder i hele landet” fra juni 2021 (https://www.sdu.dk/da/regional) - samt i den fælles hensigtserklæring, som SDU, Vejle Kommune og Dandy Business Park indgik den 15. december 2021 (https://www.sdu.dk/da/nyheder/sdu-og-vejle-kommune-i-taet-samarbejde-om-campus) om at etablere en campus i Vejle, og derved understøtte Trekantområdets behov for veluddannede kandidater indenfor IT- og STEM-fagene.

Ønsket om at styrke tilstedeværelsen i Trekantområdet lever stadig – og aktuelt ansøges der nu om at oprette en ny kandidatuddannelse i Data Science på SDU Kolding. SDU har desuden arbejdet med at formulere en mere konkret vision for, hvordan nye IT- og STEM-uddannelses- og forskningsaktiviteter kan realiseres som udtrykt i hensigtserklæringen fra 2021. Konkret handler det om etablering af en campus i Vejle. Begge tiltag, som skal være med til sikre den fortsatte udvikling i en af landets vigtigste industriregioner med succesfulde og innovative virksomhedsmiljøer.

Forudsætningen er økonomisk bæredygtighed

Forligspartierne besluttede at afsætte 19 mio.kr. til etablering af IT- og STEM-uddannelser i Trekantområdet i forbindelse med den politiske aftale om regionalisering af uddannelser i marts 2022. Se det politiske udspil ”Flere og bedre uddannelsesmuligheder i hele landet” (https://www.sdu.dk/da/om_sdu/regionalisering/nyheder_regionalisering/aftale-om-regionalisering).

-Vi håber og tror, at vores vision for et kommende udbud af nye IT- og STEM uddannelser i Trekantområdet opfylder kriterierne for udmøntning af de 19 mio.kr., og derfor indsender vi den 15. september en foreløbig skitse til Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, som redegør for vores planer for området, siger rektor Jens Ringsmose.

Han understreger, at et etableringstilskud på 19 mio.kr. først kan udløses, når eventuelle uddannelser er prækvalificeret. Desuden at etableringstilskuddet langtfra kan dække de samlede etableringsomkostninger af en ny campus i Vejle. En forudsætning for, at SDU kan realisere ambitionerne er, at der er fuld økonomisk bæredygtighed i projektet. Derfor arbejdes der i øjeblikket på, i et partnerskab med Vejle Kommune og øvrige interessenter i regionen, at få den samlede finansiering på plads, så en ny campus ikke bliver et dræn på SDU’s økonomi. En yderligere forudsætning for etablering er, at universitetet i et betydeligt omfang får mulighed for at rekruttere internationale studerende.

Data Science i Kolding

- Ambitionen om at opbygge en campus i Vejle står ikke i modsætning til et stærkt SDU Kolding. Tværtimod. Begge byer skal styrkes med uddannelses- og forskningsaktiviteter, som samfundet efterspørger. Derfor ansøger vi også om at oprette en kandidatuddannelse i Data Science i Kolding. Vi arbejder på en overordnet plan for, hvordan vi sikrer, at SDU Kolding også står stærkt i fremtiden. Der skal ikke herske tvivl om vores engagement i hele Trekantområdet og vores helt naturlige interesse i at bidrage til at dække behovet for veluddannede kandidater i en af landets vigtigste industriregioner, siger Jens Ringsmose.
Redaktionen afsluttet: 11.09.2023