Skip to main content
DA / EN

Analyse

Analyse af uddannelsesadministrationen i efteråret 2022

Uddannelsesområdet står i de kommende år overfor forandringer med politiske reformer i forhold til optag og regionalisering, efter- og videreuddannelse, internationalisering, demografisk udvikling med færre studerende og et nyt studieadministrativt system.

For at SDU er bedst muligt i stand til at imødegå udfordringerne ønsker rektoratet en kortlægning af universitetets nuværende studie- og uddannelsesadministrative opgaveløsning. Rektoratet vil derfor igangsætte en konsulentanalyse, der skal kortlægge uddannelsesadministrationen på SDU. I den kommende tid vil der blive indhentet tilbud på opgaven.

Der er nedsat en styregruppe til at følge analysen bestående af universitetsdirektør Thomas Buchvald Vind, prorektor Helle Waagepetersen og dekan Ole Skøtt fra Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet.

Analysen skal se på SDU’s studieadministrationen på tværs af Fællesadministrationen og fakulteter hhv. institutter og studier samt på tværs af SDU’s forskellige campusser. Analysen forventes at være afsluttet i løbet af 2022.

Der vil blive oprettet en side på sdunet med løbende information om analysen, så alle interesserede kan følge arbejdet. 

 

Redaktionen afsluttet: 17.08.2022