Skip to main content

Beredskab

Opdateret overordnet beredskabskoncept på SDU

Opdateringen er sket hen over sommerferien, og er efter 2 præsentationer nu tilgængeligt på SDUnet

Det overordnede beredskabskoncept på Syddansk Universitet er nu opdateret og kan ses her:

https://sdunet.dk/da/servicesider/beredskab-paa-sdu.

Vi har ikke ændret noget grundlæggende.

Følgende fokusområder er gældende fremadrettet:

  • Alt vedr. beredskab og sikkerhed vil være forankret i den daglige drift og blive koordineret af Teknisk Service
  • Opdateret beredskabshjemmeside
  • Der vil ske en forenkling af alle de nuværende koncepter.
  • Alt omkring beredskab og sikkerhed skal være vedligeholdelsesvenligt, således det sikres at materiale altid er opdateret og retvisende.
  • Det skal være til at forklare
  • Lokale vejledninger og instrukser udarbejdes fortsat i de områder hvor det overordnede beredskabskoncept ikke er dækkende. Disse vedligeholdes lokalt.
  • Beredskabsarbejdet skal være en naturlig del af den daglige drift og ikke et projekt med et uforholdsmæssigt stort ressourcetræk.
Redaktionen afsluttet: 07.09.2023