Skip to main content
DA / EN

SDU’s forfremmelsesprogram

SDU’s forfremmelsesprogram er trådt i kraft

SDU ønsker at tiltrække, fastholde og udvikle videnskabelige talenter, så SDU kan løfte sine kerneopgaver indenfor forskning, undervisning og formidling. Forfremmelsesprogrammet, som trådte i kraft den 1. januar 2023, er én mulig karrierevej i overgangen fra lektor til professor.

Tiltrækning, fastholdelse og udvikling af videnskabelig talent er afgørende for, at SDU kan løfte sine kerneopgaver indenfor forskning, undervisning og formidling. SDU skal derfor være konkurrencedygtig som en attraktiv arbejdsplads. Forfremmelsesprogrammet er udviklet som et supplement til eksisterende karriereudviklings- og rekrutteringsgreb med sigte på både at kunne fastholde og tiltrække særligt talentfulde videnskabelige medarbejdere til SDU.

Forfremmelsesprogrammet kan tilbydes til allerede ansatte lektorer, ligesom det kan være en mulighed i forbindelse med rekrutteringer, så nyansatte lektorer samtidig kan optages på forfremmelsesprogrammet. Programmets længde og indhold afhænger af den pågældende lektors erfaring og behov for kompetencetilegnelsen inden bedømmelsen til professor. Som udgangspunkt bør programmet dog mindst vare 2 år og kan maximalt strække sig over 8 år. Overgang til professorat forudsætter en positiv bedømmelse, der godkendes af dekanen.

En arbejdsgruppe nedsat af HSU har udarbejdet forslag til de overordnede rammer for forfremmelsesprogrammet, der har været i høring på SDU og er efterfølgende blevet godkendt af Direktionen. I forlængelse heraf har fakultetsledelserne i samarbejde med de lokale kollegiale råd besluttet, hvordan programmet konkret skal udmøntes, og derved hvordan programmet kan kobles til fakultetets øvrige karriere- og rekrutteringspolitikker samt strategier. De enkelte fakulteter har således bl.a. skulle taget stilling til formålet med anvendelsen af programmet; hvad der forstås ved særligt talentfulde forskere; sammensætningen af reviewgrupper; koblingen til evt. meriteringskriterier samt i hvilke omfang man ønsker at benytte sig af programmet.

Læs mere om de overordnede rammer for SDU’s forfremmelsesprogram

Redaktionen afsluttet: 06.01.2023