Skip to main content
DA / EN

DIAS 3.0

Ny vision for DIAS er godkendt

I en nylig godkendt vision for ’Dias 3.0’ har direktør Sten Rynning beskrevet vejen til et DIAS med markante forandringer, tættere kobling til SDU og større synlighed omkring den elitære ambition, der ligger i DIAS.

En ny vision for ’DIAS 3.0’ er blevet godkendt af SDU’s direktion, og dermed er de første skridt taget på vejen til det næste kapitel af det excellente samlingspunkt for forskning.

- Visionen tager udgangspunkt i en meget modig og ambitiøs oprindelig plan for DIAS. Men det var som om, at mange havde forskellige visioner for instituttet, og derfor blev DIAS-opstarten lidt tumultarisk. Under den seneste ledelse er DIAS blevet stabiliseret, og det er med afsæt i det fundament og den gode energi, at jeg nu har præsenteret en på DIAS’ vegne ambitiøs vision, der skal føre noget af SDU’s elitære forskning og forskere op til et nyt niveau, forklarer Sten Rynning.

Direktøren for DIAS varsler, at der følger markante ændringer i de kommende år, og det skal sikre en tættere kobling til resten af Syddansk universitet.

- Der kommer til at ske store forandringer, og vi skal udleve den elitære ambition, som et IAS repræsenterer, og som DIAS skal stå ved. Derudover skal det være meget mere tydeligt, at SDU og DIAS hører sammen. Det gælder udadtil, hvor vi skal tegne DIAS forskernes væsentlige bidrag mere tydeligt. Og det gælder indadtil, hvor det skal være mere tydeligt og enklere, hvilke døre SDU-forskere kan gå igennem for at samarbejde med eller få plads på DIAS.

Større indflydelse til fellows og mere synlighed og styrke udadtil

Vejen til at indfri den nye vision skal ske igennem fire indsatser:

DIAS Society of Fellows:

Formålet er at tilskynde Fellows til at ’regere’ sig selv og skabe et godt hjem for nye Fellows. Talentmassen dyrkes bl.a. igennem en seminarrække, som fokuserer dels på forskning, dels på karriereudvikling med formål om at invitere talentfulde unge SDU-forskere ind i deres ’samfund’.

DIAS Engagement:

DIAS skal ifølge visionen udbredes mere inden for universitetssektoren og samtidig være en mere markant stemme i den offentlige debat, hvad angår emner som vigtigheden af grundforskning, konsekvensen af politiske beslutninger på uddannelses- og forskningsområdet, samt hvilke rolle viden skal spille i samfundet.

Thinking About Wicked Problems:

 DIAS skal blive en foregangsinstitution for tænkningen omkring komplekse samfundsudfordringer, som ikke har nogle klar løsning, så som fedme i samfundet eller krig i Europa. Vi hverken kan eller skal levere enkle løsninger. Derimod skal vi højne vores evne til at gennemtænke kompleksiteten.

Unlocking Blue Sky Potential:

DIAS skal være SDU’s primære løftestang for, at vores bedste forskere agerer mentorer for vores største talenter. DIAS’s talentprogram må for alt i verden ikke handle om teknik og kompetencer. Det skal løftes op til at handle om drømme og visioner og den menneskelige evne til at forfølge store mål.

Køreplanen er klar for de kommende år

- Jeg har et tentativt ambitionsniveau om, at 4-5 år ude i fremtiden, så er indsatserne velkørende, stærke og markante bidrag til det nye DIAS, siger Sten Rynning og tegner et billede af hver indsats som et tog, der nu skal sættes i gang i det nuværende semester.

- Omkring sommer skulle alle tog gerne være på skinnerne, til efteråret tager vi et servicetjek på indsatserne og justerer til om nødvendigt, og fra 2025 kommer vi kul på og kører afsted for alvor, siger han.

Det vil snarest være muligt at læse mere om visionerne og handleplanen for DIAS 3.0 på SDUnet.

Redaktionen afsluttet: 29.02.2024