Skip to main content
DA / EN

Forskerstøtte

SDU’s Research Support Hub: En lettere vej til overblik, funding og hjælp

Fælles værktøj på sdunet.dk skal gøre det lettere at søge og udnytte de mange funding-muligheder, finde relevante kolleger og forskerstøtte på tværs af SDU og gøre ansøgningsprocesser mere enkle og overskuelige for den enkelte forsker, forskergruppeleder og forskerstøtteenhed.

Af Christina Vilms Kay, SDU RIO, 14-12-2023

Landskabet for forskningsfinansiering forandres hurtigt og mærkbart i disse år. Med SDU’s strategi mod 2030 om banebrydende og transformativ forskning, gælder det om at gribe de nye muligheder. Det betyder bl.a. et øget fokus på eksterne midler, så der fortsat kan bedrives forskning af meget høj kvalitet.

- SDU er allerede godt på vej med at hjemtage flere eksterne forskningsmidler, og vores forskningskvalitet ligger højt. Den bevægelse skal vi fortsætte. Det sker bl.a. gennem initiativerne i SDU’s strategi for ekstern forskningsfinansiering, lokale virkemidler, øget brug af digitale muligheder og nu også den fælles Research Support Hub, lyder det fra rektor Jens Ringsmose.

Nemmere at søge funding og få hjælp

Som et led i den fortsatte bevægelse er der bl.a. behov for en mere overskuelig adgang til funding­muligheder, øget videndeling, nemmere adgang til hjælp og bedre synlighed af strategiske funding­initiativer på SDU. Elementer, som den nye Research Support Hub kan være et værktøj til for særligt den enkelte forsker, forskergruppeleder og forskerstøtteenhed.

- Med et fælles værktøj kan vi fremme samarbejdet på SDU, øge kendskabet til det store funding­potentiale på særligt EU-området og synliggøre services, så kompetencer bliver brugt bedst muligt, uddyber Jens Ringsmose.

Fælles indgang med plads til forskelligheder

SDU’s Research Support Hub udspringer af strategien for ekstern forskningsfinansiering og et ønske om at samle vigtige informationer om funding og forskerstøtte. Selve udviklingen har derfor taget udgangspunkt i forskellige brugerundersøgelser med en række forskere fra alle fakulteter, så struktur og funktionaliteter har blik for behov i de forskningsfaglige miljøer og fakulteternes egne services.

- Netop det tværgående samarbejde og brugerindsigten har bidraget til, at vi nu står med en fælles indgang til forskerstøtteservices bredt på SDU, så det er mere brugervenligt og overskueligt for den enkelte forsker. Både at få hjælp til juridisk service, persondata, ansøgnings- og budgetprocesser, men også støtte ved forretningsudvikling, kommercialisering af forskning og etablering af spin-outs, fortæller Søren E. Frandsen, chef for SDU RIO og formand for koordineringsudvalget vedr. forsker­støtte på SDU.

Udviklingen af SDU’s nye Research Support Hub er sket i tæt samarbejde med de fem fakulteters forsker­støtteenheder/-ledere, relevante serviceenheder i Fællesadministrationen og SDU RIO, som har fungeret som projektleder.

Udforsk SDU’s Research Support Hub

Kom godt i gang

Funding tools:
  • Find kolleger eller partnere at samarbejde med i EU-projekter
  • Find de rette calls nationalt som internationalt
  • Få oversigt over de mange forskellige typer af fonde og fundingmuligheder

Ansøgningsprocesser:
Fakultetsguides + Trin for trin-hjælp for den mindre erfarne forsker inden for funding

Call Calendar
Planlæg ud i fremtiden og kom rettidigt i gang. Oversigt med de mest gængse fundingmuligheder.

Kontakt til forskerstøtte:
Nemmere adgang til lokale og centrale forskerstøttepersoner

Samlet indgang til:
Økonomiservices, bibliotek, kommercialisering, onboarding og meget mere

Strategi og initiativer
Kend SDU’s strategi for ekstern forskningsfinansiering og initiativerne, som er i gang.

Se mere på sdunet.dk/en/research


Redaktionen afsluttet: 14.12.2023