Skip to main content
DA / EN

Ny vicedirektør for uddannelse

Opfølgning på analysen af uddannelsesadministrationen – ny vicedirektør for uddannelse

Som opfølgning på analysen af uddannelsesadministrationen har rektoratet besluttet at oprette en ny stilling som vicedirektør for uddannelse. Stillingen vil gå i opslag i september, og den nye vicedirektør forventes at kunne tiltræde 1. januar 2024.

Den 6. februar 2023 offentliggjorde rektoratet Carves afrapportering på analysen af SDU’s uddannelsesadministration og rektoratets vurdering af afrapporteringens anbefalinger. Afrapporteringen og rektoratets vurdering kan læses på sdunet.dk.

Rektoratet vurderer, at afrapporteringen for første gang giver et samlet organisatorisk perspektiv på SDU’s uddannelsesadministrative opgaver og peger på behovet for at omstille en række uddannelsesadministrative opgaver på SDU i de kommende år.

I foråret 2023 har organisationen har lejlighed til at drøfte analysen og rektoratets vurdering af analysen. Drøftelserne har afspejlet, at organisationen anerkender behovet for at se på, hvordan universitetets uddannelsesadministration er organiseret i dag, og at et ændret fokus på administrationens organisering kan udløse potentialer. Samtidig peger drøftelserne på en opmærksomhed på ikke at drage overfladiske konklusioner vedrørende den administrative opgaveløsning og -spredning på tværs af universitetets organisation og lokationer.

Samtidig har SDU’s bestyrelse i juni 2023 vedtaget en ny strategi for SDU med ændrede ambitioner og målsætninger for universitetet, herunder på uddannelsesområdet. 

På baggrund af analysen af uddannelsesadministrationen, organisationens drøftelser af analysen og SDU’s nye strategi har rektoratet besluttet at starte på en omstilling af universitetets uddannelsesadministration i de kommende år.  

Rektoratet vurderer, at den administrative ledelse på uddannelsesområdet vil få en afgørende rolle i at implementere de uddannelsesstrategiske ambitioner og målsætninger i SDU’s strategi samt at omstille universitetets uddannelsesadministration til de nye behov.

Rektoratet vurderer, at de ledelsesmæssige opgaver er omfattende, komplekse og langvarige.  

Rektoratet har derfor besluttet at oprette en ny stilling som vicedirektør for uddannelse, som får ansvaret for de uddannelsesadministrative opgaver i Fællesadministrationen. Vicedirektøren vil få en afgørende rolle i den videre implementering af omstillingen af uddannelsesadministrationen på SDU og vil dermed være med til at tegne den fremtidige uddannelsesadministrative organisation på SDU.

Vicedirektøren vil være områdechef med ansvar for Studieservice i Fællesadministrationen og vil have personalereference til prorektor.

I september vil rektoratet opslå stillingen, hvorefter der gennemføres et ansættelsesforløb. Det er forventningen, at den nye vicedirektør kan tiltræde 1. januar 2024.

Ledelsen af Studieservice

Da den nye stilling som vicedirektør for uddannelse adskiller sig væsentligt fra den nuværende stilling som studiechef på SDU, har Annette Lund og SDU aftalt, at Annette Lund fratræder sin stilling som studiechef og derfor er stoppet på SDU pr. 20. august 2023.

- Annette Lund har været studiechef på SDU siden 2016 med ansvar for Studieservice i Fællesadministrationen. Annette Lund har med sin store indsigt og interesse i uddannelsesområdet bidraget til at udvikle og drifte universitetets kvalitetssystem, optagelse samt vejledning og støtte til studerende. Rektoratet vil gerne takke Annette for hendes meget store engagement og indsats på SDU, siger Thomas Buchvald Vind, universitetsdirektør.

Universitetsdirektøren har besluttet at konstituere Stinne Hørup Hansen, kontorchef Strategi og Rekruttering, Studieservice, som studiechef på SDU og områdechef for Studieservice i perioden 21. august 2023 til 31. december 2023, indtil en ny vicedirektør for uddannelse er tiltrådt 1. januar 2024.

Redaktionen afsluttet: 22.08.2023