Skip to main content
DA / EN

Ferielukket

Sommerferielukket i Fællesadministrationen

Flere afdelinger i Fællesadministrationen holder lukket eller har nedsat bemanding i sommerferien. Du skal derfor forvente forlængede svartider ved kontakt med de enkelte afdelinger. For Teknisk Service er der flere praktiske ændringer vedrørende driften.

SDU Kommunikation

Sprogserviceenheden

SDU’s Sprogserviceenhed holder sommerferielukket mellem den 4. og 22. juli (begge dage inklusive).

Husk derfor at tage højde for dette ved behov for oversættelses- og korrekturopgaver.

Grafisk Center

Grafisk center holder ferielukket i uge 28 og 29.

Hvis du har behov for tryksager i denne periode, bedes du kontakte vores eksterne leverandør af tryksager.

Har du behov for hjælp til grafisk design, kan du kontakte en af vores eksterne leverandører.

Økonomiservice

 • Regnskab: Lukket i ugerne 29 og 30.
 • Controller: Lukket i ugerne 29 og 30.
 • Budget: Stærkt reduceret bemanding i ugerne 28-29-30.
 • Indkøb og Udbud: Stærkt reduceret bemanding i ugerne 28-29-30.
 • Forskerservice-Økonomi: Stærkt reduceret bemanding i ugerne 28-29-30.

SDUs personalepsykolog

SDUs personalepsykolog Pernille Reumert holder ferielukket i 3 uger fra den 11. - 29. juli. Hvis du har brug for psykologbistand i den periode, kan du enten kontakte egen læge, eller du kan skrive en mail til reumert@sdu.dk. Personalepsykologen vil derefter kontakte dig hurtigst muligt efter ferien.

Teknisk Service

I Teknisk Service påvirker sommerferien den praktisk drift på flere områder:


Døråbningstider:

I perioden fra den 4. juli 2022 til og med den 12. august 2022 lukker alle yderdøre kl. 16.00. Institutdøre på Campusvej, Odense vil være lukkede hele døgnet. Uden for åbningstid kan du få adgang med gyldigt adgangskort og kode.

Hvis du skal ind på SDU uden for åbningstid, beder vi om, at du ikke lukker andre uden gyldigt adgangskort med ind i bygningen.

Ved andre ønsker eller særlige arrangementer kan du kontakte Teknisk Service på mail 8888@sdu.dk.

Rengøring:

Rengøring bliver reduceret i perioden 11. juli til 29. juli 2022 (begge dage inkl.), og toiletter i kælderen på Campusvej vil blive aflåst.

I perioden vil der stadig blive gjort rent i laboratorier, der er i brug, ligesom toiletter vil blive rengjort.

I kontorområderne, som er i brug, vil der blive foretaget en let rengøring (ca. en gang om ugen). Som tidligere år er der på gangene placeret beholdere, hvor du kan tømme papirkurve. Sækkene vil blive fjernet dagligt.

Hvis du holder ferie, eller ikke benytter dit kontor, beder vi om, at du benytter de indleverede ”Ingen rengøring” dørskilte.

Du kan bestille ekstra grundig rengøring af kontorer, mødelokaler og laboratorier til udførelse i uge 32-34 inkl. Det vil altså ikke være muligt at få hovedrengøring i juli måned. Du skal selv stå for oprydning inden rengøringen.

Postbetjening:

Logistik vil i perioden fra den 4. juli 2022 til og med den 5. august 2022 betjene SDU Campusvej, Winsløwparken og tilknyttede institutioner således:

 • På Campusvej kører vi brevpost 1 gang dagligt mellem kl.13.00 og 14.00. Pakkeforsendelser udbringer vi løbende.
 • På Campusvej skal du aflevere post/pakker til afsendelse i postafdelingen senest kl. 14.30.
 • Vi ekspederer post til og fra Ny TEK, J.B. Winsløwvej, OUH fra kl. 12.30 og frem.
 • Vi kører administrationsture efter behov.
 • Transport og kurerforsendelser kører normalt.
 • Åbningstider i Transport & Logistik er kl. 08.00 – 14.45.
 • Centrallageret har åbent kl. 8.00-14.00.
 • Kontakt postafdelingen/centrallageret på telefon 65501922/ mail posten@sdu.dk

Lokalebooking:

I perioden fra den 8. juli 2022 til og med den 25. juli 2022 vil det kun være muligt at booke lokaler via https://cloud.timeedit.net/sdu/web.

Redaktionen afsluttet: 20.06.2022