Skip to main content
DA / EN

Forskning

SDU har fået en strategi for ekstern forskningsfinansiering

Rammerne for forskningsfinansiering er under forandring. For at imødekomme og udnytte de forandringer samt sikre, at SDU fortsat kan bedrive forskning af meget høj kvalitet, har SDU vedtaget en ny strategi for ekstern forskningsfinansiering. Læs strategien her.

Landskabet for forskningsfinansiering har forandret sig de seneste år, og en ny strategi skal nu hjælpe SDU med at udnytte de muligheder, forskningsfinansieringen giver, og derigennem styrke forskningen på SDU.

Det siger rektor Jens Ringsmose, der er glad for det endelige resultat:

- SDU er ligesom resten af universitetssektoren nødt til at omstille sig i arbejdet med ekstern forskningsfinansiering. Med strategien ønsker direktionen at give SDU’s faglige miljøer de bedst mulige rammer for at lykkes med at hjemtage flere forskningsmidler og fortsat bedrive forskning af meget høj kvalitet. Jeg er overbevist om, at strategien kan være med til at fremme vores overordnede målsætning om at skabe værdi for og med samfundet.

Et indblik i strategien

SDU ønsker at øge forbruget af eksterne forskningsmidler med 30% frem mod 2030 - svarende til en vækst på 218 millioner kroner.

Det kræver en fokuseret indsats med henblik på at hjælpe de faglige miljøer bedst muligt, og strategien peger særligt på fire områder: Rekruttering og talentudvikling, prioritering og ledelse, organisering og administrativ understøttelse samt netværksdannelse.

Læs mere om de enkelte indsatsområder i strategien.

De konkrete planer for de enkelte indsatsområder udvikles i samarbejde mellem RI-rådet, RIO og fakulteternes forskerstøtterenheder og vil løbende blive implementeret på tværs af SDU.

Redaktionen afsluttet: 19.09.2022