Skip to main content
DA / EN

Bæredygtighed

Nye organisatoriske ændringer i bæredygtighedens tegn

I juni 2023 vedtog SDU’s bestyrelse universitetets nye strategi, som nu betyder organisatoriske ændringer hvad angår universitetets bæredygtighedsarbejde.

I 2019 besluttede SDU’s bestyrelse, at FN’s 17 Verdensmål skulle være omdrejningspunktet for universitetets bæredygtighedsarbejde.

Universitetsdirektør Thomas Buchvald Vind skriver i rektoratets klumme  fra d. 26. oktober 2023, at den nye strategi siger ja til bæredygtighed men uden at pakke det ind i verdensmålene.

- SDU vil fortsat bidrage med fremragende forskning, som anviser veje til nye bæredygtige løsninger, lyder det fra Thomas Buchvald Vind i klummen.

Et forstærket fokus

SDU’s ledelse har høje ambitioner for forskningen, undervisningen og driften af universitetet. Dette ses især ved det forstærkede fokus på klima.
SDU har et mål om at reducere den samlede CO2-udledning med 57% frem mod 2030 sammenlignet med 2018.

Læs mere: SDU’s klimaregnskab 2018-2022 viser fald i CO2-udledning

Ambitionerne for at nå dette, er høje, og i 2024 fortsætter den næste fase i arbejdet med SDU’s Klimaplan.

To hold af Klimaambassadører

Som et led i SDU’s Klimaplan for 2030, er en række ansatte fordelt på SDU’s fakulteter og i fællesområdet blevet uddannede klimaambassadører.
To hold klimaambassadører er nu slået sammen til ét, og efteråret 2023 er blevet brugt på relationsskabelse og forventningsafstemning vedrørende rollen som klimaambassadør. Dette har til hensigt at styrke Klimaambassadørernes arbejde, der fortsætter i 2024.

Find din lokale klimaambassadør: SDU's klimaambassadører

En del af klimambassadørernes arbejde er at være med til at styrke det lokale ejerskab og involvering i arbejdet med klimaplanen. Dette arbejde fortsætter i 2024, hvor indsatsområderne for 2025 til 2027 igangsættes.

Bill Busch Andersen, chef for Fælles Administrativt ServiceTeam og Klimadrift, understøtter SDU’s Klimaambassadører, og er ligeledes en aktiv del af den administrative service i Fællesområdet på SDU, der arbejder med SDU’s klimaregnskab.

Ny kontaktmail

Som et led i SDU’s ja til bæredygtighed, er Vores Verdensmål-siderne under forandring.
Dette indebærer også Vores Verdensmål-universet, som har fået en ny mailadresse og ikke længere er til at finde på hverken LinkedIn, Facebook eller Instagram

Spørgsmål og andre henvendelser skal derfor ikke længere skrives til vores_verdensmaal@sdu.dk. I stedet skal der skrives til baeredygtigdrift@sdu.dk

Redaktionen afsluttet: 14.12.2023