Skip to main content
DA / EN

Self-Service Password Reset (SSPR)

Udrulning af Self-Service Password Reset (SSPR)

SDU IT udruller en ny løsning der gør det nemmere for dig, at genåbne din konto hvis den skulle bliver spærret

Af Lene B. Wedell, , 09-06-2022

Du vil senest 1. juli blive afkrævet registrering af en privat mailadresse og telefonnummer i forbindelse med et login til en af SDU’s mange systemer.

For at beskytte din digitale SDU-identitet, har SDU IT aktiveret systemer der automatisk spærrer din konto, hvis der en mønstre på misbrug eller usædvanlig adfærd. 

Du kan derfor have behov for at kunne genåbne din personlige konto, og SDU IT udruller derfor en ny og mere avanceret Self-Service Password Reset (SSPR) funktion. 

For at du kan benytte muligheden, har vi brug for at du oplyser nedenstående: 

  • Privat e-mailadresse 
  • Privat mobil-nummer 

Oplever du problemer eller har spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at kontakte Servicedesken på servicedesk@sdu.dk eller på 6550 2990. 

-----------

Rolling Out Self-Service Password Reset (SSPR)

By 01 July at the latest, you will be required to register a private email address and mobile phone number in connection with logging in to one of SDU’s numerous systems.

To protect your digital SDU-identity, SDU IT has enabled systems, which automatically block your account if there are indications of abuse or unusual behaviour. 

You may therefore need to be able to reopen your personal account. For that reason, SDU IT is rolling out a new and more advanced Self-Service Password Reset (SSPR) feature. 

In order for you to use this opportunity, we need you to inform us on:  

  • Private email address
  • Private mobile phone number 

If you experience problems or if you have questions to the above, please contact Servicedesk at servicedesk@sdu.dk or phone 6550 2990.  

Redaktionen afsluttet: 09.06.2022