Skip to main content
DA / EN

Flyrejser

SDU’s ansatte flyver markant mindre

Sammenlignet med årene før coronapandemien viser nye data fra Syddansk Universitet, at de ansattes samlede CO2e-udledning via flyrejser er nedbragt betragteligt. Fra i 2019 at have udledt 3645 tusinde kg CO2e, ligger tallet i 2023 pt på 1303 tusinde kg CO2e.

Syddansk Universitet forventer, at den totale mængde af CO2e udledt som følge af ansattes flyrejser mere end halveres i år sammenlignet med årene før 2020 og pandemien.

Faktisk ser det ud til, at SDU’s mål om i 2030 af reducere den samlede CO2-udledning med 57% sammenlignet med tallene i 2018 kan indfries allerede i år. Det svarer i øvrigt til udledningen af 98.610 oksekødsbøffer á 100 gram.

Det er muligt at dykke mere detaljeret ned i CO2-regnskabet for flyrejser på dette link, hvor data fra hovedområder, afdelinger og institutter kan ses. 

Tag de gode vaner med i 2024

Der skal lyde stor ros til SDU-ansatte for at have taget de gode og klimavenlige overvejelser og vaner til sig hvad angår rejser til ind- og udland. Ligesom der opfordres til at fortsætte de gode takter til næste år.

For selvom det høster stor anerkendelse at have nedbragt rejseaktiviteterne via fly så betragteligt, så ses der stadig en stigning ift. 2022-udledningen. Så husk fortsat de gode råd og anbefalinger vedr. tjenesterejser, som findes her på SDUnet

Vær med i eller arrangér en konference fra campus

Syddansk Universitet har i Odense faciliteterne til, at konferenceaktiviteter kan afvikles virtuelt fra et studie, så man kan medvirke i internationale konferencer, seminarer og lign. på professionel vis fra SDU.

Det er også muligt at planlægge og afvikle sin egen virtuelle konference, så deltagerne kan spare flybilletten og mindske CO2-forbruget.
Kontakt Nis Boye Rasmussen (nras@sdu.dk) eller Karsten Prinds (kpr@sdu.dk) fra Kuben for mere info og aftale.

Er du nysgerrig på dit eget forbrug?

Økonomiservice står klar til at give dig yderligere indblik i dine rejseaktiviteter og disses samlede CO2e-udledning.
Kontakt dem via indkob@sdu.dk

Redaktionen afsluttet: 21.12.2023