Skip to main content
DA / EN

Oplæg: Ytringsfrihed i den akademiske verden

Daniel Diermeier besøger SDU og holder oplæg om ytringsfrihed

Den 14. juni lægger professor og rektor på Vanderbilt University i USA Daniel Diermeier vejen forbi SDU i Odense. Her skal han holde et oplæg om ytringsfrihed i den akademiske verden til et arrangement hos DIAS, hvor SDU’s nye værdigrundlag også præsenteres.

Tirsdag den 14. juni kl. 10.00-11.30 får SDU prominent besøg i form af den amerikanske ”provost” og professor Daniel Diermeier. Han er på besøg i Danmark og har takket ja til at lægge vejen forbi SDU for at holde et oplæg om ytringsfrihed i D:IAS-auditoriet.

Diermeier har en bred forskningsinteresse inden for bl.a. politisk teori, politiske institutioner, samspillet mellem erhvervsliv og politik og politiske adfærdsmodeller, og så har han en fortid som rektor på University of Chicago (2016-2020), som er ophavsuniversitetet til Report of the Committee on Freedom of Expression. Også kendt som Chicago-principperne.

Samme dag offentliggøres Syddansk Universitets Erklæring om forskningsfrihed, undervisningsfrihed samt debat- og ytringsfrihed, der er udarbejdet af en arbejdsgruppe med deltagelse af blandt andre formændene for de akademiske råd. Gruppen blev nedsat i januar 2022, da rektor Jens Ringsmose annoncerede, at SDU har behov for et tydeligt værdigrundlag og en klar beskrivelse af, hvad akademisk frihed betyder på SDU. Derfor vil professor Sten Rynning, som har været formand for arbejdsgruppen, indlede programmet med et kort oplæg om SDU’s nye erklæring.

Initiativet er kommet efter flere eksempler på, at den akademiske frihed er blevet genstand for debat i de seneste år. Erklæringen skal udgøre en referenceramme eller et kompas, som SDU blandt andet kan bruge som rettesnor i sager om forskningsfrihed, undervisningsfrihed samt debat- og ytringsfrihed.

Redaktionen afsluttet: 08.06.2022