Skip to main content
DA / EN

Generativ AI

Generativ AI rykker ind på universitetets uddannelser

Uddannelsesrådet besluttede i april 2023 at skabe en tværgående indsats for generativ AI på SDU.

Af SDU Digital, 13-10-2023

Det gjorde de for at finde en måde til at håndtere den teknologi, som siden november 2022 har sat en ny dagsorden. Beslutningen resulterede i projektet Generativ AI på uddannelsesområdet. Formålet med projektet er at skabe et fælles grundlag for arbejdet med generativ AI i undervisningen på SDU.

Stormøde skyder processen i gang

Første tiltag i projektet var et Stormøde d. 22. august med 58 deltagere fra de fem fakulteter, SDU RIO, SDU IT, Studieservice, SDU Uddannelsespædagogik og SDU Digital.
Fire oplægsholdere: Administrerende direktør ved It-vest Michael E. Caspersen, Post.Doc. Mushtaq Bilal, Det Humanis­tiske Fakultet, Informationssikkerhedschef Janni Lee B. Bang Brodersen, SDU Digital og Chefkon­sulent Jesper Hedegaard Vesterbæk, SDU Studieservice præsenterede indledningsvist fire perspek­tiver på generativ AI. Oplæggene blev fulgt op af tematiske drøftelser i tværfaglige grupper.
Tema­erne var: Hvad betyder AI for SDU set i en teknologisk og samfundsmæssig forståelse? Hvilke mulig­heder er der for at anvende generativ AI i undervisningen og hvad skal der til for at understøtte dem? Hvilke udfordringer giver generativ AI i relation til ophavsret, GDPR og eksamensregler?
Se præsentationer og opsamlinger fra drøftelserne på projektsiden.

Tre projektgrupper trækker i arbejdstøjet

Efterfølgende har Uddannelsesrådet nedsat tre arbejdsgrupper med repræsentanter for fakulteter og fællesområder.

En gruppe skal give input til og være med til at kvalificere studienævn og andre organers arbejde med retningslinjer for brugen af generativ AI. Hvordan kan og må studerende og undervisere anvende generativ AI ved optagelsesprøver, i undervisning og vejledning, samt i forbindelse med opgaveaflevering og eksamen på SDU? Og hvordan informeres de studerende om, hvad de må og ikke må i forhold til brugen af generativ AI?

Anden arbejdsgruppe har fokus på kompetenceudvikling af undervisere i brugen af generativ AI. De vil opbygge viden om generativ AI i organisationen og identificere områder, hvor generativ AI vil kunne gøre en forskel i undervisningen. Målet er, at ingen underviser på SDU står alene, når de skal opbygge viden om og håndtere generativ AI i undervisning, undervisningsplanlægning og ved eksaminer.

Tredje arbejdsgruppe har fokus på retningslinjer i relation til GDPR, ophavsret og IT-sikkerhed, når det gælder generativ AI.

Find kommissoriet for hver af de tre arbejdsgrupper nedenfor:

Gruppe 1: Generativ AI i uddannelserne - Tydelige anvisninger om brug af generativ AI i undervisningen (pdf)
Gruppe 2: Generativ AI og kompetenceudvikling (pdf)
Gruppe 3: Generativ AI og GDPR, ophavsret og IT-sikkerhed (pdf)

Visionen for generativ AI på uddannelsesområdet kommer til at indgå i Uddannelsesrådets arbejde med Uddannelsesstrategien og i opdatering af SDU's Digitaliseringsstrategi. De har begge til formål at understøtte og udmønte SDU's nye forretningsstrategi - Værdi, kvalitet, mennesker - Syddansk Universitet mod 2023, vedtaget juni 2023.

Har du input til arbejdsgrupperne?

Der er forsøgt at sikre en bred repræsentation i arbejdsgrupperne, så fagmiljøer og administrative perspektiver kan spille bedst muligt ind.

Kom gerne med input til arbejdsgrupperne:

Nina Thorsted Petersen - Tovholder for Gruppe 1 - Generativ AI i uddannelserne
Pernille Stenkil Hansen - Tovholder for Gruppe 2 - Generativ AI og kompetenceudvikling
Janni Lee Bang Brodersen - Tovholder for Gruppe 3 - Generativ AI og GDPR, ophavsret og IT-sikkerhed

Redaktionen afsluttet: 13.10.2023