Skip to main content
DA / EN

Sommerbemanding

Sommerbemanding i Fællesadministrationen

Flere afdelinger i Fællesadministrationen holder lukket eller har nedsat bemanding hen over sommeren. Du skal derfor forvente forlængede svartider ved kontakt med de enkelte afdelinger.

Af Fællesadministrationen, 29-06-2023

SDU Kommunikation

Afdelingen er til stede hele sommeren, dog med nedsat bemanding. Kontakt gerne kommunikation@sdu.dk.

Sprogservice

Sprogserviceenheden har lukket i uge 29 og 30.

Grafisk Center

Grafisk center holder ferielukket i uge 28 og 29 og kører med nedsat bemanding i uge 27 og 30.

Økonomiservice

Regnskab: Er lukket i ugerne 29 og 30

Controller: Er lukket i ugerne 29 og 30

Budget: Stærkt reduceret bemanding i ugerne 28-29-30

Indkøb og Udbud: Stærkt reduceret bemanding i ugerne 28-29-30

Forskerservice-Økonomi: Stærkt reduceret bemanding i ugerne 28-29-30

Teknisk Service

Døråbningstider:

I perioden fra den 3. juli 2023 til og med den 30. juli 2023 er yderdøre åben fra kl. 08.00 til kl. 16.00 på hverdage. Institutdøre på Campusvej, Odense, vil være lukket hele døgnet. Adgang er mulig med gyldigt adgangskort og kode udenfor åbningstid.

Ved andre ønsker eller særlige arrangementer kan Teknisk Service kontaktes på mail 8888@sdu.dk.
Der henstilles til, at der ved adgang med medarbejder-/studiekort IKKE lukkes andre, uden gyldigt adgangskort, med ind i bygningen.

Rengøring:

Rengøring bliver reduceret i perioden 10. juli til 28. juli 2023 (begge dage inkl.), og toiletter i kælderen på Campusvej vil blive aflåst.

I perioden vil der blive foretaget soignering i laboratorier, der er i brug. Toiletter vil fortsat blive rengjort.

I kontorområderne, som er i brug, vil der blive foretaget soignering (ca. en gang om ugen).

Hvis du holder ferie, eller ikke benytter dit kontor, beder vi om, at du benytter de udleverede "Ingen rengøring" dørskilte.

Du kan bestille grundig rengøring af kontorer, mødelokaler og laboratorier til udførelse i uge 32-34 inkl. Det vil altså ikke være muligt at få hovedrengøring i juli måned. Du skal selv stå for oprydning inden rengøring.

Postbetjening:

Logistik vil i perioden I perioden fra den 10. juli 2023 til og med den 28. juli 2023
betjene SDU Campusvej, Winsløwparken og tilknyttede institutioner således:

  • På Campusvej skal brevpost afhentes i posten.
  • Pakkeforsendelser udbringes løbende.
  • På Campusvej skal post/pakker til afsendelse afleveres i postafdelingen senest kl. 14.30.
  • Ny TEK, J.B. Winsløwvej, OUH vil blive til- samt afpostet kl. 10.00 og frem.
  • Der køres administrationsture efter behov.
  • Transport og kurerforsendelser kører normalt.
  • Åbningstider i Transport & Logistik er kl. 08.00 - 14.45 fra den 3. juli til den 28. juli.
  • Centrallageret har åbent kl. 8.00-14.00.
  • Kontakt postafdelingen/centrallageret på telefon 65501922/ mail posten@sdu.dk

Lokalebooking:

I perioden fra den 10. juli 2023 til og med den 21. juli 2023 vil det kun være muligt at booke lokaler via https://cloud.timeedit.net/sdu/web .

SDU Analytics

SDU Analytics kører reduceret serviceberedskab i sommermånederne frem til 1.september. Der er dog en særlig prioritering med fokus på complianceopgaver og ledelsesinformation ift. søgning og tilbudte studiepladser.

Biblioteket

Åbningstider i Odense:

Mandag-fredag: Kl. 9-15, dog kl. 10-14 i uge 28 og 29

Åbningstider i Slagelse:
Mandag-fredag: Kl. 10-14 i uge 27, 28, 29 og 31. I uge 30 er biblioteket uden bemanding, men ansatte og studerende har adgang.

Åbningstider i Esbjerg, Kolding og Sønderborg:

Mandag-fredag: kl.10-14 i uge 29, 30 og 31

SDU Studieservice

Studieservice reducerer åbningstider for services målrettet studerende og potentielle studerende. Oversigten finder du her: https://sdunet.dk/undervisning-og-eksamen/nyheder/2023/0622_sommer

SDU HR

SDU HR holder åbent hele sommeren dog med stærkt reduceret bemanding i ugerne 28, 29 og 30.

SDUs personalepsykologiske ordning holder ferielukketfra den 10. juli til den 8 august 2023.
Hvis du har brug for psykologbistand i den periode, kan du enten kontakte egen læge, eller du kan skrive en mail til Birgitte Aagaard Zethsen zethsen@sdu.dk. Du vil derefter blive kontakte hurtigst muligt efter ferien.

Redaktionen afsluttet: 29.06.2023